Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Droogstraat 79
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerDroogstraat 792-047 2-058 B-074B-106


Naastliggers vanDroogstraat 79
ten oostenDroogstraat 81
ten zuidende Droogstraat
ten westenDroogstraat 77
ten noordenZoutsloot 68


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0172r van 11 jul 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang
naastligger ten oostensteeg waarlangs vrije in- en uitgang


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0217v van 19 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 64, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra
naastligger ten oostenproclamant Annius Rienstra


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0082v van 20 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende panbakkerij van Jacob Aerts


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 79mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 79mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan6‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 79mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 79mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-047Droogstraat 79mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1809 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 30 van 20 nov 1809
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-074Droogstraat 79koopaktefl. 129woning
 
verkoperTjepke Gratama
koperHendrik Benning


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0311v van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 77, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostennr 11 van het Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0314r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 81, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westennr 11 v h Klooster


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Droogstraat 79Droogstraat NZ wijk B-074, nr. 11 v h Klooster129‑00‑00 CGwoning nr. 11 (wijk B-074) in het zgn. Klooster
koperHendrik Benning het Klooster
naastligger ten oostennr 10 van het Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 12 van het Klooster
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster
verkoper q.q.T. Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperzijn broeder professor S. Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Benning koopt een huis in 'het Klooster', nr. 11, wijk B-074. Gekocht van Tjepke Gratama, voor zijn broer Seerp, voor 129 gulden.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058, pag. 31Droogstraat 79G van Danswijk c s4‑10‑00 cg(8) woningen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Hendrik Benning... Catharina Ross, (gk); BS ovl 1840; 1851 overlijdens, ovl 1866, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-074, wewer, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Rheine, Westfalen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-027; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-074Droogstraat 79H Benning H Benning wewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 209Droogstraat 79Aldert van ReenenwinkelierHarlingenhuis (70 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Bote Wybrens Pieksma... met Trijntje IJnzes Dijkstra, schipper in 1851, N.H., A 17 mei 1888 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Jetske Jans Steinfort... BS huw 1835, ovl 1846, ovl 1860, ovl 1862; oud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-074; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Rients Dirks de Wit... 1816, huw 1818, huw 1835, ovl 1846; oud 46 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijnwerker, wijk B-074; VT1839; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-074Rients D de Wit46 jwijnwerkerAlmenumm, protestant, gehuwd
B-074Jetske Steinfort28 jArumv, protestant, gehuwd
B-074Baukje de Wit17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-074Jetske de Wit2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-074Jantie de Wit3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 27 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-074Droogstraat 79Jan Klazes Bakker, overleden op 27 maart 184252 jr, winkelier/herenknecht, geboren Makkum, overleden Droogstraat B 74, man van Lena Klazes Draaisma, vader van Klaas, scheepstimmermansknecht, Jacobus, soldaat Breda en minderjarige Mebius en Sybren Jans Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-074Droogstraat 79Sybren Jans Bakker, overleden op 3 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 8/2/1830), overleden Achterstraat B 74. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Trijntje Ynzes Dijkstrageb 13 okt 1810 Bolsward, huwt met Bote Pieksma, N.H., A 16 mei 1890 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 209Achterstraat B-074Jan Romkes Bakkerwoonhuis


1863 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Dirkje Boumageb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, ovl 11 feb 1863 HRL, huwt met Wopke Smith, ovl wijk A-105, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, dv Gaele B., en Baukje Homma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1865 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Wopke Smithgeb 26 mei 1803 Marrum, ovl 20 feb 1865 HRL, huwt met Dirkje Bouma, timmerman, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, ovl wijk A-105, zv Cornelis S, en Hendrikje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 11 okt 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
B-074Droogstraat 79Eene huizinge en erf, massale bleek en verder aanbehoren in de Droogstraat, bewoond door de erven J., Bakker. Finaal verkocht op 16 okt 1872 in de Nederlanden door notaris Van der Hoek. Waarop geboden is f. 575.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 209Droogstraat B-106Sijtze Andries Lamb. Korstenswoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 209Droogstraat 79 (B-106) (Niet Geboekt)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 79A. Schefferbootwerker
Droogstraat 79IJ. Scheffervarensgezel
Droogstraat 79J. Scheffervarensgezel
Droogstraat 79L. Scheffervarensgezel
Droogstraat 79P. Scheffervarensgezel


1940 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Droogstraat 79feb: Timmerman-annemer D. Nielsen verhuist van Riedstraat 44 naar Droogstraat 79


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Droogstraat 79S. (Sjoerd) Nijkamp
  terug