Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 46
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 464-1924-1904-202H-160H-194


Naastliggers vanZuiderhaven 46
ten oostenZuiderhaven 48
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 44
ten noordende Zuiderhaven


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0048v van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad]1010‑00‑00 gghof met schuur
koperHesselus Wringer, gehuwd metmonstercommissaris
koperTiaka Ansta
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenDoetie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Sybe Anes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJurien Scheltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Claessen c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHesselius Wringer, monstercommissaris van de Provincie x Tiaka Anstra (?) koopt hovinge met bomen etc. en een schuur, waarvan de Heeren van de nieuwe directie een pakhuis en opslag hebben gemaakt, maar deze weer zullen afbreken. Ten O. Doedtie wv Sybe Anis, ten W. Jurien Scheltes (Fontein?). Gekocht van Jacob Claessen.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079r van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0027r van 26 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 46achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0027r van 26 mrt 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46achter[niet vermeld]700‑00‑00 gghof met bomen en planten, ledige plaats daarvoor en een bargenhuis erachter
kopermr. Hans Pyters c.u.
niaarnemer ratione proximitatisIme Dirkx
naastligger ten oosten*de heer Wringer
naastligger ten zuiden*Ime Dircksen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTieerd Johannes Hannama


1648 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0028r van 15 apr 1648 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]600‑00‑00 ggschuur, paardenstal, koestal en een ledige plaats, wijd 24 voeten
koper door niaarIme Dirckx
geniaarde koperGerben Rienx c.u.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende plaats van Tieerd* Johannes* Hannama
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat]
verkoperde heer Hesselus Wringer


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0275r van 15 okt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad]2257‑00‑00 gghuis en loods, met een plaats er tussenin, onlangs nieuw gebouwd door Ieme Dircx c.u. Met een hof met bomen en planten, en een ledige plaats of huisstede ten westen
koperde heer ontvanger Sybrandus Baerdt ontvanger-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland
naastligger ten zuidende schuur, staande ten westen van de hof
naastligger ten westende hof van Claes Juriens Fonteyn
naastligger ten noordenN. N.
verkoperYeme Dirckx c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSybrand Baerdt, ontvanger-generaal etc. v.d. Admiraliteit koopt een huis en loods met plaats ertussen, voor weinig jaren nieuw gebouwd door Ieme Dirckx, en een hof en ledige plaets of huisstede ten W., met vrij uitgang door de schuur te W. van de hof naar de Lijnbaenstraat, alles in de Zuider Nieuwe Stad. Ten O. het Collegehuis en Hof van de Heeren Raden ter Admiraliteit, ten W. de hof van Claes Juriens Fonteyn, ten Z. de genoemde schuur. Gekocht van Jan Ruurdts Sanstra en Hesselus Wringer, burgemrs., als benoemde commissarissen op verzoek van de crediteuren van Ieme Dirckx c.u., voor 2257 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0214r van 14 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 46achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende hof van Baerdt ontvanger


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0214r van 14 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46achterachter de hof van ontvanger Baerd401‑00‑00 ggwoning en schuur
koperPauuels Wiltvang
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenSpinstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Baerdt ontvanger
verkopercommandeur Johan Roorda
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Wiltvang koopt een schuur en woning achter het huis van de ontvanger-generaal Baerdt. Gekocht van Johan Roorda, commandeur, voor 401 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0159v van 21 dec 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46zuider nieuwe stad naast het College, in de2999‑22‑08 gghuis, hof en ledige plaats of de huisstede ten westen
koperburgerhopman Abraham Groenwolt, gehuwd metcommies Admiraliteit in Friesland
koperNieske Jans Wierdsma
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
huurderSibrandt Baard c.u.
naastligger ten oostende Admiraliteit in Friesland: hof
naastligger ten zuidenschuur waardoor vrije in- en uitgang naar de Lijnbaansstraat
naastligger ten zuidenLijnbaanstraat
naastligger ten westende hof van Claas Jurjens Fontein
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Groenewolt, commies bij de Admiraliteit x Nieske Jans Wierdsma koopt huis, hof en ledige plaets ten W. daarvan, in de Zuider Nieuwe stad, naast het College, en laatst bewoond door de Ontvan ger Generaal Sibrandt Baard. Ten O. het College met zijn hof, ten W. de hof van Claas Jurrien Fontein. Met vrij in- en uitgang door de schuur ten Z., naar de Lijnbaenstraat. Gekocht van de Raaden ter Admiraliteit in Friesland.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0232v van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233r van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0239r van 27 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123v van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Abraham Groenwolt commies


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0150v van 16 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ naast het Engelse huis1600‑00‑00 gg1/2 huis met plaats, bleekveld en hof en een vrije uit- en ingang in de straat van de lange lijnbaan
koperde heer Pierius Heemstra, gehuwd metcommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
koperjuffrouw Anna Amama
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet Engelse huis het Engels Huis
naastligger ten zuidende kamers van oud burgemeester Wiltfang
naastligger ten westende hof van Claas Fontein
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperNieske Jans Wiertsma, weduwe van
verkoperwijlen Abraham Groenwoltcommies
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPierius van Heemstra commies-generaal x Anna Amama koopt 1/2 huis naast 'het Engels Huis', met een tuin erachter, een grote hof en stalling en vrij uit- en ingang in de Lijnbaenstraat. Ten O. 'het Engels Huis', ten W. de hof van Claes Fontein, ten Z. de burgemeester Wiltvang. Gekocht van Nieske Jans Wiert sma wv Abraham Groenwolt, voor 1600 gg.


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0033va van 26 mrt 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ naast het Engels huis3200‑00‑00 gghuis met plaats, hof en paardestal en een vrije uitgang in de straat aan de lange lijnbaan
koper provisioneelPierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostenhet Engels huis het Engels Huis
naastligger ten zuidende kamer van oud burgemeester Wiltfang
naastligger ten westende hof van Claas Jurjens Fontein
naastligger ten noordenN. N.
naastliggerde lange lijnbaan
verkoper q.q.Jurjen Groenwolt, curatorkapitein
verkoper q.q.Isaac Groenwolt, curator overkapitein
verkoperde kinderen van Nieske Jans Wierdsma, weduwe van
erflaterwijlen Abraham Groenwoltcommies
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(decreet)


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 25rZuiderhaven 46Heemstra, commis-generaalf. 5000-00-00


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0020va van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]2800‑00‑00 gghuis
koper provisioneelReiner Fontein
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe Johanna Adius, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Bruynsvelt schout bij nacht
naastligger ten zuidenGerryt Harmens
naastligger ten westenReiner Fonteyn
naastligger ten noordenzuider nieuwe haven
verkoperAnna Amama mede voor haar onmondige kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pierius Heemstracommies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0356v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensr. Reyner Claassen Fontein


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-192 , folio 82Zuiderhaven 46huis en hof
eigenaarReiner C. Fontein
gebruikerds. Botterwegh
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-192 , folio 53vZuiderhaven 46huis
eigenaarReiner Fontein
gebruikerds. Botterwegh
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑2‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-192 , folio Zuiderhaven 46huis
eigenaarReinder Fonteyn
gebruikerds. Botterweg
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑13‑00 cg


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0200r van 21 nov 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ [staat: Zuider- of Nieuwehaven]1400‑00‑00 gghuis, hof en wagenhuis
koperSimon Clasen Lamsma, gehuwd met te Minnertsga
koperAefke Tolsma te Minnertsga
huurder wagenhuishr. Vliethoorn
huurder huisds. Boterweg
naastligger ten oostenKempenaar
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenFrederik Vliethoorn
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperde erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymen Clasen Lambsma, erfgezetene x Aefke Tolsma onder Minnertsga, koopt huis en hof, camer en wagenhuis. Ten O. D. de Kempenaer, ten W. Vliethoorn, ten Z. de Baenstraat, ten N. de straat en haven. Verkopers erven Reyner Clasen Fontein.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190 , folio 54rZuiderhaven 46huis
eigenaarSymon Lambsma
gebruikerSymon Lambsma
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde16‑13‑06 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0120v van 16 okt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta koopman


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-190Zuiderhaven 46Jan Cramer, bestaande uit 5 personen50‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0066v van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop op redemptie. Bij een koop op redemptie, ofwel met recht van wederkoop, verwisselt een onroerend goed of land van eigenaar zoals dat bij een normale verkoop ook het geval is. Verschil is dat in de koopakte een termijn van meestal een aantal jaren wordt vastgelegd waarbinnnen de verkoper het verkochte mag terugkopen voor dezelfde koopsom plus eventuele bijkomende kosten. De koper bepaalt of en wanneer hij wil terugverkopen, aangezien hij volkomen eigenaar is van het verkochte. Na het verstrijken van de vastgelegde termijn is de koper vrij om te verkopen aan wie hij wil.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ5500‑00‑00 cghuis,hof, paardenstal, wagenhuis en kamer
koperRobijn Arjens, gehuwd metkoopman
koperAntje Jans Bakker
naastligger ten oostenDankert de Kempenaar
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Jan Sybouts Cramer, weduwnaar vankoopman
verkoper van 1/2wijlen Lijsbet Cornelis de Jong
verkoper q.q.Jan Sybouts Cramer, vader en voogd vankoopman
verkoper van 1/6hun minderjarige kinderen Cornelis Jansen Cramer minderjarig, en
verkoper van 1/6Sybout Jansen Cramer minderjarig, en
verkoper van 1/6Sjoukje Jansen Cramer minderjarig
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRobijn Arjens x Antje Jans Bakker koopt een voortreffelijk huis en hof, paardenstal, wagenhuis en een camer, met alle goederen, ook het beeld met de piedestal, zz. Zuiderhaven. Ten O. Dankert de Kempenaer, ten W. Fokke Tjeerds van Esta, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Jan Sybouts Cramer, voor zich voor 1/2 en als vader van zijn kinderen bij zijn wl. vrouw Lijsbeth Cornelis de Jong, voor de andere 1/2. (Verkoop bij redemptie voor 1 jaar voor de verkoper.).


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190 , folio 54rZuiderhaven 46huis
eigenaarRobijn Arjens
gebruikerRobijn Arjens
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0146v van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenRobijn Arjens


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190 , folio 54vZuiderhaven 46huis
eigenaarRobijn Arjens
gebruikerRobijn Arjens
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-190 , folio 54vZuiderhaven 46huis
eigenaarRobijn Arjens
gebruikerRobijn Arjens
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio 97rZuiderhaven 46huis
eigenaarde heer van der Haer wed.
gebruikerde heer van der Haer wed.
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0279r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 48, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Robijn Arjens


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio 97vZuiderhaven 46huis
eigenaarA.J. Conradi
gebruikerA.J. Conradi
huurwaarde totaal118‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑09‑00 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0104v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 46Zuiderhaven ZZ1604‑00‑00 gghuis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuis
koperA. J. Conradi secretaris
huurderP. Tetrode c.u.
naastligger ten oostenA. J. Conradi
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. N. van Loon
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2Jan A. Bakker
verkoper van 1/2Sjoukje Hoogstraten, weduwe van
verkoper van 1/2wijlen R. Nauta
eerdere samenvatting door Yde ElsingaA.J. Conradi, secretaris koopt huis, hof, stalling, wagenhuis en washuis of knechtswoning zz. Zuiderhaven, vroeger bewoond door Robijn Arjens x Antje Jans Bakker. Ten O. de koper, ten W. erven dr. Nicolaas van Loon, ten Z. de Baanstraat, ten N. de straat. Gekocht van Jan A. Bakker en Sjoukje Hoogstraten wv R. Nauta, elk voor de helft.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-202 , folio 97vZuiderhaven 46huis
eigenaarA.J. Conradi
gebruikerA.J. Conradi
huurwaarde totaal118‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde21‑09‑00 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-202 , pag. 94Zuiderhaven 46A.J. Conradi 6‑00‑00 cghuis


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-160Zuiderhaven 46A J ConradiA J Conradisecretaris


1823 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Albertus Jacobus Conradi... Johanna Binkes, in leven secretaris der stad HRL, rendant, (); BS ovl 1823; 1826 overlijdens; ovl wijk H-160/Zuiderhaven 46, Grote Kerk; vd Gaast, begraaflijst; doctor, aangesteld tot gemeentesecretaris, betaalt de ... (alles)


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 256 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-160Zuiderhaven 46Albertus Jacobus Conradi, overleden op 4 augustus 1823oud-Secretaris (Zuiderhaven-Z H 160), man van Alida-Johanna Binkes (testamentair erfgenaam), geen kinderen (zoon Petrus is reeds overleden). Saldo fl. 16.959,91. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1826 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Alida Johanna Binkes... ovl 27 jan 1826 HRL, huwt met Albertus Jacobus Conradi; BS ovl 1826; Alide Jacobus B, sterfhuis wijk H-160/Zuiderhaven 46, Grote Kerk; vd Gaast, begraaflijst; Mr. Albertus Jakobus Conradi, advocaat voor den hove ... (alles)


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-160Zuiderhaven 46provisionele en finale toewijzingfl. 2541huis het Engelsch huis genaamd met tuin, stalling en wagenhuis aan de Zuiderhaven H-160
 
verkoper1 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
ten oostenhet tweede perceel in deze akte, H-159
ten zuidende Baanstraat
ten westenhet derde perceel in deze akte, H-161
ten noordende Zuiderhaven
koperHervormde Gemeente


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 50 en 58 van 14 mei 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-160Zuiderhaven 46provisionele en finale toewijzingfl. 211huis met knegtenkamer, stalling en wagenhuis H-160
 
verkoperAbraham Ledeboer
koperSicco Posthuma


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1924Zuiderhaven 46Johannes Damen veercommissarisHarlingenhuis en erf (210 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Elisabeth Hengeyoud 45 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, wijk H-160; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Michiel A Jentinkoud 39 jaar, geb Ankeveen en wonende te HRL. 1839, NH-predikant, wijk H-160; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-160Michiel A Jentink39 jnederlands hervormd predikantAnkeveenm, protestant, gehuwd
H-160Elysabeth Hengel45 jAmsterdamv, protestant, gehuwd
H-160Grietje de Vries26 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-160Aafke van der Wal20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Antje Hennings IJlstra... HRL, huw.afk. 2 en 9 jan 1819, 2e huwt met Schelte Zwaal op 21 dec 1854 HRL, naaister in 1820, ovl wijk H-160, dv Henning IJ, en Aukje van Mantgum; BS huw 1820, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk C-024, 66, wijk H-236; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-160Zuiderhaven 46Wilhelmina Kranzengeb 1777 Leeuwarden, ovl 4 dec 1851 HRL, huwt met Johannes Alta, N.H., wonende te HRL. 1838, dv Frans K, en Elisabeth Velkes; BS huw 1838, ovl 1851, bev r HRL 1851 wijk H-160


1855 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49053 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 141 en 4 van 27 dec 1855
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-160Zuiderhaven 46provisionele en finale toewijzingfl. 2667huis H-160
 
verkoperJohannes Frans Posthuma
verkoperYpe Posthuma
koperSchelte Zwaal


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1924Zuiderhaven H-161Hendrik Damen woonhuis


1874 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50051 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 119 van 26 mei 1874
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-160Zuiderhaven 46koopaktefl. 7300herenhuis H-160
 
verkoperSchelte Zwaal
koperHermanus Cornelis Voorhoeve (te Amersfoort)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1924Zuiderhaven H-195 Jacob Jans Dijk woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. Zuiderhaven 46 (H-195)


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59Schelpenzuigerij, duikerwerken


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59Schelpenzuigerij, duikerwerken


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59schelpenzuigerij, duikerwerken


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59Schelpenvisscherij, duikerwerken


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zonen59Schelpenvisscherij, duikerwerken


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenvissch., duikerw.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenvissch., duikerw.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenvissch., duikerw.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenvissch., duikerw.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 46A. v/d Walkoopman


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal & Zn.59Schelpenzuigerij, woonh. A.J. v.d. Wal


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderhaven 46A.J. v.d. Wal483Schelpenzuigerij, woonh. A.J. v.d. Wal


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArns. v.d. Wal483Schelpenzuig., woonh.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderhavenArns. v.d. Wal483Schelpenzuig., woonh.


2023
0.10932087898254


  terug