Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 114-169 4-166 H-012H-027
 huisnummer lager  huisnummer hogerRozengracht 134-170 4-167 H-244H-028


Naastliggers vanRozengracht 11
ten oostenRozengracht 13
ten zuidende Rozengracht
ten westenRozengracht 9


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090v van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaas Burger


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0090v van 24 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ [staat: bij de Kerkpoort]700‑00‑00 GGhof met put, prieel, hoenderhuis en koolstek
kopervroedsman Anscke Ipes, gehuwd met
koperAntie Hendrix
verpachter grondde stad Harlingen6‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]
naastligger ten westenClaas Burger
naastligger ten noordenClaas Burger
naastligger ten noordenTiaard Bentes
verkoperMeinte Douwes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnske Ypes [Zeestra], mede-vroedschap, koopt een hof met prieel, zomerhuis en koolstek erbij etc., bij de Kerkpoort. Ten O. erven Jan Jacobs` panwerk, ten W. de ingang v.d. hof van Claas Burgers, ten Z. de straat, ten N. Tjeerd Bentes en Claas Burgers. Gekocht van Meinte Douwes, voor 700 gg.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0043r van 26 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof en uitgang van Claes Willems Burger


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0043r van 26 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ396‑07‑00 GGhof met vruchtdragende bomen
koperoud burgemeester Jellius Wetzenius
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet timmerhuis van Jan Joannis
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en diept]
naastligger ten westende hof en uitgang van Claes Willems Burger
naastligger ten noordenClaes Willems Burger
naastligger ten noordende hof van Steven Claessen
verkopervroedsman Anske Ypes c.u.


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017va van 16 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Claes Willems


1673 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0017va van 16 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ tussen de oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort425‑14‑00 GGhof, prieel en zomerhuis
koper provisioneelJurrien Syborgh koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet timmerhuis, gekocht door Jan Joannis
naastligger ten zuidenRozengracht en wal tot aan het diept
naastligger ten westende hof van Claes Willems
naastligger ten noordende hof van Claes Willems
naastligger ten noordenSteven Claessen
verkoperde erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0186r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof en uitgang van Claes Burger


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0186r van 24 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ tussen de oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort400‑14‑00 GGhof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuis
koperZiricus Nauta apotheker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannis
naastligger ten zuidenRozengracht en wal
naastligger ten westende hof en uitgang van Claes Burger
naastligger ten noordenClaes Burger
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus
verkoperJurrien Syborgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjerck (Ziricus) Nauta, apotheker, koopt een mooie hof met bomen etc., prieel en zomerhuis, nz. Rozengracht tussen de Oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Joannes, ten W. de hof en uitgang daarvan, van Claes Burgers, ten Z. de straat en wal tot aan het diept, hetwelk ook de koper toe komt, ten N. ook de hoven van Claes Burgers en Bavius Ziricus. Koper moet de plaets in de NW hoek van de hof tot 22, 5 voeten O. en W. en 10, 5 voet Z. en N. ledig en onbebouwd laten. Zie de voorwaarden. Gekocht van Jurrien Syborgh, voor 400 gg.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019r van 17 nov 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Burger


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0019r van 17 nov 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ tussen de oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort800‑00‑00 CGhof met groot prieel of zomerhuis
koperReiner Jansen, gehuwd met
koperTrijntie Hessels
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: de wal tot aan het diept]
naastligger ten westenClaes Burger
naastligger ten noordenClaes Burger
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus
verkoperZiricus Nautaapotheker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReiner Jansen x Trijntie Hedserts koopt een hof met bomen etc. en zomerhuis, nz. Rozengracht, tussen de oude Kimswerderpijp en Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Joannes, ten W. de hof van Claes Burgers, ten Z. de straat en wal, ten N. ook Claes Burgers en de hof van Bavius Ziricus. Veel voorwaarden over de bebouwing. Gekocht van Ziricus Nauta, apotheker, voor


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 11, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannes


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0099v van 25 apr 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 11Rozengracht NZ tussen de Kimswerderpijp en de Kerkpoort1000‑00‑00 CGnieuiw huis, tuin en zomerhuis
koperDoedtie Hessels, gehuwd met te Franeker
koperDouwe Haanties te Franeker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Jan Joannes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: wal tot aan het diept toe]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burgers
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Claes Burgers
naastligger ten noordengemeensman Bavius Ziricus
verkoperReyner Jansen, gehuwd met
verkoperTrijntie Hessels
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoedtie Hessels x Douwe Haanties, die thans incompetent en buiten zinnen is en binnen Franeker woont, koopt een nieuwgebouwd huis en hof met bomen etc., en prieel of zomerhuis, nz. Rozengracht tussen de Kimswerderpijp en Kerkpoort. Ten O. het panwerk van Jan Joannes, ten W. de hof en uitgang van erven Claes Burgers, ten Z. de straat en wal tot aan het diept die ook de koper toekomen, ten N. de hoven van erven Claes Burgers en Bavius Ziricus. Lees vooral de voorwaarden. Gekocht van Reyner Jansen x Trijntje Hedserts, voor 1000 cg.


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0112r van 17 okt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burgers


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0112r van 17 okt 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ tussen de Kimswerderpijp en de Kerkpoort800‑00‑00 CGhuis, groot priëel en hof
koperAllert Kirchman hovenier
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
toehaakeen rozenobel voor verkopers kind Fockien Douwes
toehaakeen rozenobel voor verkopers kind Hessel Douwes
naastligger ten oostende weduwe van Jan Joannes
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat en wal tot aan het diept toe]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Claes Burgers
naastligger ten noordengemeensman Bavius Zirici
verkoperDoedtie Hessels, gehuwd met
verkoperDouwe Haanties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Kirchman, hovenier, koopt een nieuw huis met een groot prieel ten W. en een grote hof daarachter, nz. Rozengracht tussen de Oude Kimswerderpijp en de Kerkpoort. Ten O. het panwerk van wd. Jan Joannes, ten W. de hof en uitgang van erven Claes Burgers, ten Z. de straat en wal tot aan het diept, ten N. de hof van Bavius Ziricus, gemeensman. De plaets in de noordwesthoek van de hof moet tot 22, 5 voet O. en W. en 10, 5 voet N. en Z. onbebouwd blijven etc. etc. Gekocht van Doedtie Hessels x Douwe Haanties (de laatste thans innocent en in de zinnen geslagen zijnde), voor 800 cg. en bovendien 2 Rosenobels voor de kinderen Hessel en Foeckien Douwes.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende hof van Claes Burgers


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0025v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ350‑00‑00 GGhof met een groot zomerhuis, kamertje er boven en een lange galerie
koperburgemeester Theodorus Stansius
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet panwerk van Joannes Jansen
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westende hof van Claes Burgers
naastligger ten noordenSimon Beeltsma conrector
verkoperAllert Kirghmanhovenier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheodorus Stantius, burgemeester, koopt een hof met groot zomerhuis met een kamertje erboven, en een lange galerij er tussen etc. etc. nz. Rozengracht. Ten O. het panwerk van Joannes Jansen, ten W. de hof en uitgang van erven Claes Burgers, ten Z. de straat, ten N. de conrector Simon Beelsma. Voorwaarde is dat de koper de plaets in de noordwesthoek van de hof tot 42,5 voet O. en W. en 10,5 voet Z. en N. strekkende, onbebouwd zal laten. Gekocht van Allert Kirchman, hovenier, voor 350 gg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0099v van 18 mrt 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van Johannes Jansen


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0111v van 9 sep 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende conrector van de Latijnse scholen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169Rozengracht 11huis
eigenaarjuffr. Maria van Heerma
gebruikerschoutbenagt Middagten
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-170Rozengracht 13hoff
eigenaarschoutbenagt Middagten
gebruikerschoutbenagt Middagten
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169Rozengracht 11huis
eigenaarjuffer Heerman
gebruikerds. Reddingius
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-170Rozengracht 13hoff
eigenaarde hr. Middagten
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169Rozengracht 11huis
eigenaarjuffrs. Heerma
gebruikerds. Redding
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑06‑08 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-170Rozengracht 13hoff
eigenaarjuffrs. Heerma
gebruikerds. Redding
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0300v van 15 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Cramer


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0317v van 16 apr 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet panwerk van de erfgenamen van wijlen Johannes Kramer koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169Rozengracht 11hoff
eigenaarvroedsman Buma
gebruikerTrijntie Jans
huurwaarde26‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑06‑10 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-170Rozengracht 13panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerFreerk Scheltinga
huurwaarde172‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde28‑15‑00 CG


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0141r van 18 dec 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPytter Scheltema


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0169v van 30 apr 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntoni Vink


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-169Rozengracht 11hof en kamer
eigenaarPytter Scheltema
gebruiker
opmerkingleedigh
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-170Rozengracht 13panwerk
eigenaarArjen Altena
gebruikerJan de Reus
huurwaarde100‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde18‑03‑10 CG


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAntoni Vink


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0138r van 4 sep 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ600‑00‑00 GGcementmakerij, huis met een bleekveld of tuintje ten westen
koper door niaar ratione sanguinisPytter Scheltema nom. lib., gehuwd met
koper door niaar ratione sanguinisTrijntje Hotses Swerms
afgewezen niaarnemer van 1/2Jan de Reus n.u., gehuwd met
afgewezen niaarnemer van 1/2Fokeltie Hotses Swerms
afgewezen niaarnemer van 1/2Antie Scheltes Scheltema bejaarde vrijster
geniaarde koperAntoni Vink, gehuwd metgardenier
geniaarde koperMinke Minnes
huurder huisAge Jacobs meesterknecht
naastligger ten oostenhet pan- en estrikwerk van vroedsman Stitterts Bontekoe c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Age Hogeboom c.u.
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenAntoni Vink
naastligger ten noordenburgemeester Doede Vosma
verkoperPytter Scheltema, gehuwd met
verkoperTrijntje Hotses Swerms
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Scheltema, als vader van zijn kinderen bij Trijntje Hotses Swerms, koopt, na niaar ratione sanguinis tegen hovenier Antoni Vink, een nieuwgebouwde cementmakerij met een huis en tuin ten W. ervan, nz. Rozengracht. Ten O. het pan- en estrikwerk dat is gekocht door de vroedslieden Stittert Bontekoe en Age Hogeboom, ten Z. de straat en diept, ten W. de verkopers, ten N. burgemeester Doede Vosma. Het is een lange acte. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Pytter Scheltema x Trijntje Hotses Swerms, voor 600 GG.


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0184r van 23 jan 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Travaile


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0210v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 15, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenEeltje Travaile


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0218v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnthony Vink


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0218v van 26 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ281‑00‑00 GGhuis en tuin
koperEeltje Travailje koopman
huurderFrans Johannes Molenaar c.u.
naastligger ten oostenschuur of pakhuis van Cornelis Beitzegat
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenAnthony Vink
naastligger ten noordenAnthony Vink
verkoperPieter Scheltemaherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Aardenburg en Wopke Buma kopen, na niaar ratione vicinitatis tegen Eeltje Travaille, een huis en tuin nz. Rozengracht, bewoond door Frans Johannes, molenaar. Ten O. de schuur of pakhuis die door Cornelis Beitzegat is gekocht, ten W. en N. Anthoni Vink. Lees vooral alle condities. Gekocht van Pieter Scheltema, herbergier, voor 280 gg.


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0081v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMenno Vink


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0081v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Rozengracht 13Rozengracht NZ275‑00‑00 CG1/2 pakhuis en erf
koperburgemeester en vroedschap Menno Vink
naastligger ten oostenSeerp IJsbrand
naastligger ten zuidenRozengracht
naastligger ten westenMenno Vink
naastligger ten noordenMenno Vink
verkoperMathijs Adolph van Idsingaontvanger van de boelgoederen
verkoperraadsheer der stad Groningen Balthazar Daniel van Idsinga


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-133, pag. 59Rozengracht 11M. Vink
4-1331/2, pag. 59Rozengracht 11Jan Beerends, 36 jaar, gehuwd
4-1331/3, pag. 59Rozengracht 11Cornelis Teunis


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-166, pag. 90Rozengracht 11M Vink1‑00‑00 cgpakhuis


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Geertje Hendriks Zwaalgeb 7 sep 1801 HRL, ged 29 sep 1801, N.H., ovl 11 apr 1813 HRL; wijk H-012, dv Hendrik Z, en Minke Vink; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Minne Vink... (GAH204); id. van wijk H-011; gebruiker Lourens Tuininga wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker wijk H-012, tuinier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk H-025; gebruiker Albert Abeles wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-012Rozengracht 11M Vink M Vink tuinier


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733Rozengracht 13Jochem Bonnefacius OolgaardguardenierHarlingenplaisiertuin (744 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733Rozengracht 11Jochem Bonnefacius OolgaardguardenierHarlingenplaisiertuin (744 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733aRozengracht 13Jochem Bonnefacius OolgaardguardenierHarlingenpakhuisje (36 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1733aRozengracht 11Jochem Bonnefacius OolgaardguardenierHarlingenpakhuisje (36 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Jochum Oolgaard... zie echter hieronder (gdat !!); oud 40 jaar, (vnm: Joachim), geb en wonende te HRL. 1839, tuinman, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Johan Hendrikus Neyssel... 1874; oud 38 jaar, (vnm: Hendrikus), geb Leer, Oostfriesland. en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk H-012; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
H-012Rozengracht 11J Oolgaard stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-012HofstraatHendrikus Neysel38 jschoenmakerLeer in Oostvr.gezin 1, m, protestant, gehuwd
H-012HofstraatKlaaske Akkerboom37 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
H-012HofstraatJohannes Neysel14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatCoenraad Neysel9 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatRinse Neysel5 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatGrietje Neysel12 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatAnna Neysel1 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatJoachim Oolgaard40 jtuinmanHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatChristina Oolgaard45 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
H-012HofstraatDurkje Faber22 jAlmenumgezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-012Rozengracht 11Oense Neyssel, overleden op 28 februari 18406 jr, overleden Hofstraat H 12. (CzOG nr. 13) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-244Rozengracht 13Paulus Baukes Wiersma, overleden op 2 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, geboren Almenum, overleden armhuis H 244, werkman, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Christina Magdalena Oolgaard... HRL 1851 wijk B-040, wijk C-191 bev.reg. HRL 1860-80; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Houkje Ulbes Strikwerda... 1851 wijk B-034, wijk F-322, H -12; oud 29 jaar, geb Midlum en wonende te HRL. 1839, wijk G-313; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-012Rozengracht 11Klaaske Eeltjes Akkerboom... BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1733aRozengracht H-244Okke Beidschatpakhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-244Rozengracht 13Engeltje Cornelis Rinia... 12 mei 1851 Almenum, ovl wijk H-078, dv Cornelis R, en Sipkje Arjens; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk H-244, wijk I-006; oud 36 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk E-184; ... (alles)


1870 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 11, HarlingenRozengracht 11Schaafsma, Antje Elisabeth'Op den 31 Oct.
1870 is door
ANTJE ELISABETH
SCHAAFSMA
den eersten
steen gelegd.'
In 1990 verwijderd wegens beschadiging


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4307Rozengracht 11 (H-027)Jan P. Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 3394Rozengracht 13 (H-028)Hubert Jans (en Co.)pakhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Rozengracht 11 Lammert Buismankoopmanf. 2000f. 2000


1919 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2829
Rozengracht 11H. Smit


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11Herm. Smit101Vethandel


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11Herm. Smit101Vethandel


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11H. Smit101Veth.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11H. Smit101Veth.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 11H. Smit101Veth.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 11E. Dijkstraklerk n.t.m.
Rozengracht 11W. Lubachklerk posterijen
Rozengracht 11aA. van Ringelestijnmachinist groote vaart


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Rozengracht 11T.B. (Theodorus) Jorna


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 4307Rozengracht 11gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 4307Rozengracht 11
  terug