Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Rozengracht 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerRozengracht 14-ong 4-ong H-020H-021


Naastliggers vanRozengracht 1
ten oostenRozengracht 3
ten zuidende Rozengracht


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0076v van 20 sep 1628 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRozengracht [staat: straat]


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0062v van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenZuiderplein [staat: diept]


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0063r van 27 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Groyer


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0276r van 15 okt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomcke Jacobs


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0046v van 4 nov 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenRomcke Jacobs


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0048v van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende stad Harlingen: schilhok
naastligger ten zuidenstal van geniaarde Seerp Wildschut koopman
naastligger ten zuidenstal van geniaarde Gijsbert Wildschut koopman


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0299r van 31 mrt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Boikes


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0022v van 19 okt 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenoud burgemeester Buma


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0160v van 8 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenArjen Boikes


1767 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Rozengracht 1 (zuidgevel), HarlingenRozengracht 1 (zuidgevel)'Brand Spuit
No 1
1767'


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0253r van 26 apr 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 5zuid, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenburgemeester Buma


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0267v van 2 apr 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rozengracht 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende stad Harlingen: schilhok


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-020Rozengracht 1 de Stad sluismanshuisje


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1722Rozengracht 1de Stad HarlingenHarlingenbrandspuithuisje (24 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-020Rozengracht 1Jan Kanné... Trijntje Jans; BS huw 1838, ovl 1848; oud 36 jaar, geb Workum en wonende te HRL. 1839, sluiswachter, wijk H-020 ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-020RozegragtJan Kannée36 jsluiswachterWorkumm, rooms katholiek, gehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-020Rozengracht 1Aafke Cornelis Vorst... V, en Akke Esta; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1808 1811, BS ovl 1828, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk H-020; Daniel Johannes Stram ende A.C.V., beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Harek J. van der ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-020Rozengracht 1Daniel Johannis Stram... Grote Kerk HRL 806, 1807, 1809, 1811, BS huw 1815, huw 1819, ovl 1828, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk H-020; gebruiker van wijk B-020, stalknegt; eigenaar is J. Wildschut wed., 1814. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1722Rozengracht H-020de Stad Harlingenwoonhuis en brandspuithuisje


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1722Rozengracht H-021Gemeente Harlingenwacht- en brandspuithuisje


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1722Rozengracht 1 (H-021)Gemeente Harlingensluiswachtershuis


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 1F. Anema152Aannemer


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 1F. Anema152Aannemer


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 1F. Anema152Aann.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Rozengr. 1F. Anema152Aann.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Rozengracht 1rijksmonument 20635
  terug