Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 19
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 194-156 4-149 G-065G-063


Naastliggers vanBrouwersstraat 19
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 21
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 17


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0196r van 17 feb 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSymon Buwes


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0033r van 6 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weeskinderen van Lubbert Janssens


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0033r van 6 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Meulensteeg]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Eysinga 2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenAnsck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Claes Egberts
naastligger ten westende weeskinderen van Lubbert Janssens
naastligger ten noordenWytske, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Passchier
verkoper q.q.Meinert Jans, curator
verkoper q.q.Jan Luytyens, curatoren over
verkoperde weeskinderen van Lubbert Janssens
eerdere samenvatting door Yde Elsingawz. Meulensteeg. Grondpacht 2 cg aan erven Eysinga.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAnsk, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Egberts
naastligger ten westensteeg


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0045v van 9 feb 1628 (het 6e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molensteeg] tegenover het spinhuis111‑00‑00 GGhuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAnsk, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Claes Egberts
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenWytske, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Passchier
verkoperN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120r van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]00‑00‑00 cghuis met een ledige plaats
koper provisioneelN. N.
verpachter grondoverste Eysinga 5‑05‑00 CG
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhuis erachter van de weeskinderen van Lubbert Jans met een vrije steeg naar de Meulensteeg2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuiden [staat: oosten]de weduwe van Marten Pyters
naastligger ten westenAucke Sybrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Meynert Jans, curator
verkoper q.q.Jan Luyties, curatoren over
verkoperde weeskinderen van wijlen Lubbert Jans, gehuwd met
verkoperwijlen Hiltie Luyties


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Clasen


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0147v van 9 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp] en tot het huis van Piter Julies strekkende286‑00‑00 GGhuis met een ledige plaats erachter en een vrije uitgang oostwaarts in de Molensteeg
koperRoeloff Jans c.u.
verpachter grondde erfgenamen van wijlen overste Julius van Eissinga 3‑00‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Piter Inties2‑00‑00 CG
begunstigde van een losbare renteN. N.5‑05‑00 CG
naastligger ten oostenPiter Inties
naastligger ten zuidenAuke Dirx koopman
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordende kopers Roeloff Jans c.u.
verkoperTierk Gerloffs, gehuwd met
verkoperAgniet Beerns


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0252v van 11 mrt 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Roeliff Claessens timmerman


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0219r van 14 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Roeleff Jans* timmerman


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0223v van 13 mrt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenRoeleff Jans* timmerman


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0024r van 30 okt 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Roeloff Jans* timmerman


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0034r van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0034r van 8 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Molensteeg]181‑00‑00 GGwoning
koperJacob Rogiers Haspelman c.u.
verpachter grondde stad Harlingen2‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenhet achterhuis van het Vergulde Radt van Joucke Hoites
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Harmen Groeyer
verkoperJan Arents c.u.mr. kuiper


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0078v van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19achterBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]42‑10‑00 CGgrondpacht van 2-00-00 CG
koperJacob Rogiers Haspelman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Dirck Lieuwes c.u.2‑00‑00 CG
bewonerwaaruit verstorven is Pytter Inties Molentie
verkoperJan Freerx c.u.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0182r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet huis van Roelff Claessen* timmerman


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 GGgrondpacht van 3-00-00 CG
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van Roeleff Claessen3‑00‑00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (d) wd. Roeloff Claessen. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0032va van 2 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmaker


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0032va van 2 jan 1681 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentiesteeg]83‑14‑00 GGdubbele woning met twee kamers
koper provisioneelClaes Pieters Schinck
bewonerPieter Arjens
bewonerRienck Jacobsmr. linnenwever
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenWillem Andries de With
naastligger ten zuidengang voor vrije in- en uitgang
naastligger ten westenhuis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmakerhet Gouden Rad
naastligger ten noordenDirck Paludanus
verkoper q.q.Ebe Jeltes, curatorontvanger te Sexbierum
verkoper q.q.Haye Jacobs, curatoren overwijdschipper
verkoperRogier Jacobs Haspelman


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0199v van 19 feb 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Christiaens


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091r van 29 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 19achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Rad, gehuurd door Dirk Christiaans schoenmaker


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0091r van 29 mrt 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19achterBoth Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]125‑00‑00 CGtwee kamers
koperdr. Conradus Luydinga c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenWillem Andries de With
naastligger ten westenhet huis genaamd het Vergulde Rad, gehuurd door Dirk Christiaans schoenmakerhet Vergulde Rad
naastligger ten noordentuin en achterhuis van dr. Conradus Luydinga
verkoperClaes Pytters Schink, gehuwd met
verkoperReinskien Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Conradus Luidinga koopt 2 camers in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. die steeg, ten Z. Willem Andries de With, ten W. het achterhuis van 'het Vergulde Rad', verhuurd aan schoenmaker Dirk Christiaans, ten N. het huis en tuin van de koper. Gekocht van Claes Pytters Schenk, voor 125 cg.


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van dr. Ludinga
naastligger ten zuidenTjallingh Jochums


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135v van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van dr. Ludinga
naastligger ten zuidenTjallingh Jochums


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0136r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]161‑00‑00 GGhuis met gebruik en onderhoud van de steeg uitkomende in de Pietermolentjesteeg
koperTjallingh Jochums vrijgezel
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van dr. Ludinga
naastligger ten zuidende weduwe van commissaris Hoeff
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: diept]
naastligger ten noordenGerben Jansen
verkoperRebecca Faber, gehuwd met te Oudega
verkoperJoannes Duyffsecretaris van Smallingerland te Oudega


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0213v van 9 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: bij de Kimswerderpijp, aan de oostkant van de Brouwersgracht met een uit- en ingang in de Molen- of Pietermolentjessteeg]400‑00‑00 CGhuis
koperClaas Meyes mr. kuiper
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van dr. Luidinga
naastligger ten zuidende weduwe van commissaris Hoeff
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenGerben Jansen wolkammer
naastliggerBoth Apothekerstraat [staat: Molen- of Pietermolentjessteeg]
verkoperTjalling Jochemshuistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Meyes, mr. kuiper, koopt een huis omtrent de Kimswerderpijp, oz. Brouwersgracht, met mede-gebruik van de steeg die in de Molen- of Pyter Molentjessteeg in- en uitgang heeft. Ten O. wd. dr. Luidinga, ten W. de straat, ten Z. wd. v.d. commissaris Hoef, ten N. Gerben Jansen, wolkammer. Belast met 5 CG 5 st jaarlijkse losbare rente. Gekocht van Tjalling Jochems, mr. huistimmerman, voor 400 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156Brouwersstraat 19huis
eigenaarWalke IJsbrands
gebruikerWalke IJsbrands
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156Brouwersstraat 19huis
eigenaarWalleke IJsbrands
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan19‑6‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143v van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hermanus Reneman predikant
naastligger ten zuidenClaes Meyes mr. kuiper


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0143v van 6 sep 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hermanus Reneman predikant
naastligger ten zuidenClaes Meyes mr. kuiper


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0168v van 18 apr 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSytske Rommerts, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen Claes Meyes mr. kuiper


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0195v van 12 mrt 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Claas Meyes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156Brouwersstraat 19huis
eigenaarWalke IJsbrands
gebruikerWalke IJsbrands
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostends. Ludinga predikantWelsrijp
naastligger ten zuidende weduwe van Claes Meyes


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0250v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostends. Ludinga predikantWelsrijp
naastligger ten zuidende weduwe van Claes Meyes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156Brouwersstraat 19huis
eigenaarwed. Claas Meyes
gebruikerwed. Claas Scheltes
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0166r van 13 jan 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]535‑00‑00 GGhuis
koperJan Harmens mr. blauwverver
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 CG
huurderverkoper Claas Scheltes c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Anne Rinties
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht en straat]
naastligger ten noordenCornelis van Toorn
verkoperPietje Clases, weduwe van te Harlingen
verkoperwijlen Johannis Oudkerk
verkoperAntie Clases, gehuwd met te Dokkum
verkoperClaas Scheltishuistimmerman
verkoperMayke Clases, gehuwd met te Arum
verkoperClaas Abrahamsmr. kuiper
verkoperRompkien Clases te Tzummarum
verkoperMayke Clases, gehuwd met
verkoperSybe Pannebacker
verkoperLijsbeth Clases vrijster te Harlingen
verkopervrijgezel Claas Clasen te Harlingen


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0188v van 1 sep 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Luidinga predikant


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-156 Brouwersstraat 19Jan Harmens, bestaande uit 3 personen09‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0057r van 17 jan 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Harmens mr. blauwverver


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-156Brouwersstraat 19huis
eigenaarJan Harmens
gebruikerJan Harmens
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑06 CG


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0077v van 6 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht] bij de Kimswerderpijp201‑00‑00 GGhuis
koper door niaarDirk Bartling mr. vleeshouwer
geniaarde koperRobijn Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker
geniaarde koperTrijntie Dirx
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 CG
huurderJan Harmens c.u.mr. blauwverver
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenPyter Freerks c.s.
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenDirk Bartling
verkoperJanke Symons, hypothecaire crediteur, weduwe van
verkoperwijlen Beernt Geersma
erflaterde verlaten boedel van wijlen Jan Harmens, gehuwd metmr. blauwverver
erflaterwijlen Trijntie Freerks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Bartling, mr. vleeshouwer, koopt na niaar wegens mandeligheid en naastliggerschap tegen mr. sleefmaker Robijn Cornelis x Trijntie Dirx, huis c.a. aan de oostkant van de Brouwersgragt omtrent de Kimswerderpijp, bewoond door mr. blauwverver Jan Harmens c.u. Beschrijving van het huis. Ten O. de Pytermoolentie steeg, waarin dit huis een vrije in- en uitgang heeft, ten Z. Pyter Freerks c.s., ten W. de Brouwersgragt, ten N. Dirk Bartling. Grondpacht 5 cg. 5 st aan de Stad. Gekocht van (koopman Freerk Fontein en procureur fiscaal B. Dreyer, als gelastigden van de boedel van) Janke Symens wv wl. Beernt Geersma, voor 201 gg.


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0042v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Bertling


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0065v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0065v van 13 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0160r van 16 dec 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]130‑00‑00 GGhuis
koper door niaarBerber Heins, weduwe van
koper door niaarwijlen Hendrick Drost
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 CG
geniaarde koperWillem Stijkelkoopman
geniaarde koperGerryt Gerryts Postmamr. schoenmaker
huurderDirk Wennekes 36‑00‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordenZytze Pieters c.u.
verkoperCatharina Bartling, gehuwd met
verkoperJan H. Teutlingbontwever
verkoperRuurd Pieters, administratoren over
verkoperAnna Bartling, gehuwd met
verkoperJan Willems van der Werf
verkoper q.q.Sicco Rienstra, gelastigde vanprocureur
verkoperJohannes Cramer, vader en voogd van dochterkoopman te Amsterdam
verkoperAnna Gezina Kramer, dochter van
verkoperwijlen Alida Bartling, allen erfgenamen van
erflaterwijlen Dirk Bartling, was gehuwd met
erflaterwijlen Gezina Westendorp
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Drost koopt, na niaar ratione sanguinis tegen coopman Willem Stijkel en mr. schoenmaker Gerryt Gerryts Postma, huis oz. Brouwersgragt, thans als huurder bewoond door Dirk Wennekes voor 35 cg. Grondpacht 5 cg. 5 st aan de stad. Ten O. en Z. Pieter Vettevogel, ten W. de Brouwersgragt, ten N. het eerste perceel (?) bij Zytse Pieters c.u. gekogt. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van Dirk Bartling x Gezina Westendorp, voor 130 gg.


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0155r van 17 nov 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]500‑00‑00 CGhuis
koperBauke Jans, gehuwd metmetselaarsknecht
koperEeke Jans
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 CG
huurderJacob Hoffman c.u.
naastligger ten oostenPieter Wytzes Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sytze Pieters
verkoperHein Drostmr. brouwer


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0011v van 15 jan 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 19Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgragt]500‑00‑00 CGhuis
koperJetske Jansen, gehuwd met
koperLuitje Stoffels schuitschipper
verpachter grondde stad Harlingen5‑05‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Wytzes Vettevogel
naastligger ten zuidenPieter Wytzes Vettevogel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: Brouwersgragt]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Sytze Pieters
verkoperBauke Jansen voor zich en als vader, weduwnaar van
verkoperwijlen Eke Jansen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJetske Jansen, vrouw van de absente schuitschipper Luitje Stoffels koopt huis oz. Brouwersgracht. Ten O. en Z. Pieter Wytzes Vettevogel, ten W. de Brouwersgracht, ten N. erven Sytze Pieters. Grondpacht 5 CG 5 st aan de Stad. Gekocht van metselaarsknecht Bauke Jansen voor hem zelf en als vader en voorstanderse over zijn kind bij Eke Jansen, voor 500 CG.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0314r van 10 mrt 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 17, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-153 , pag. 61Brouwersstraat 19Johannes Agema, 25 jaar, gehuwd


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0049v van 31 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Harmens ter Mos


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-149, pag. 88Brouwersstraat 19Johannes Harmens1‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Jan Klaases Gonggrijp... Kerk HRL, zv Klaas Jans Gongrijp en Antje Andries ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Coenraad Carpentier... en G. Wyma 1815, kind: Gerrit C, geb 1806 ... ; bsha181ov, huw 1814, huw 1815; gebruiker van wijk G-065, timmerknegt; eigenaar is Johannes H. ter Mos erven, 1814. (GAH204); vermeld in nieuw plan der ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Johannes Harmens ter Mosch... Johannes tM, geb 1772 HRL, destijds echtelieden te HRL; BS huw 1812, ovl 1832; wed. eigenaar van wijk G-065; gebruiker Coenraad Carpentier, timmerknegt, 1814. (GAH204); erven J.H. tM. eigenaar van wijk G-191; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-065Brouwersstraat 19Johannes H ter Mos ervenCoenraad Carpentier timmerknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1567Brouwersstraat 19Harmen Johannes TermosarbeiderHarlingenhuis en erf (68 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Anna Margaretha Reins Vettevogel... Heins; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1829, ovl 1847; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-065; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Schelte Gebel... Siebrens; BS huw 1829, ovl 1842, ovl 1847; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk G-065; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-065Brouwersstraat 19S Gebel stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-065BrouwersgragtSchelte Gebel34 jtimmermanHarlingenm, protestant, gehuwd
G-065BrouwersgragtAnna Vettevogel33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-065BrouwersgragtAnna Gebel7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1567Brouwersstraat 19wed Schelte GebelHarlingengeheel van voren verbeterd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-065Brouwersstraat 19Geertje Everts Bouwknegt... wijk G-069, dv Evert B., en Klaaske Beidschat; BS huw 1824, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk H-015; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-024; VT1839; geb 24 jan 1790, ged 16 feb ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2215Brouwersgracht G-065erv. Sijbren Gebelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3257Gedempte Brouwersgracht G-063Antje Gebel, vrouw van Willem G. Driessenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3257Brouwersstraat 19 (G-063)Wouter Sinnemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 19 Wouter R. Sinnemabarbierf. 1600f. 2000


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 19G. Jepmareiziger


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 19J. (Jacob) Bottema


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 5775Brouwersstraat 19gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 5775Brouwersstraat 19
  terug