Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Visbuurt 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerVisbuurt 2(niet bekend)(niet bekend)A-243A-288
 huisnummer lager  huisnummer hogerVisbuurt 4(niet bekend)(niet bekend)A-243A-287
 huisnummer lager  huisnummer hogerVisbuurt 6(niet bekend)(niet bekend)A-243A-286
 huisnummer lager  huisnummer hogerVisbuurt 8(niet bekend)(niet bekend)A-243A-285


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-243Visbuurt 2Claas Hendriks van Wielen... overlijdensaangifte van Minke Heins in 1811; BS ovl 1811; 1816 overlijdens, huw 1830; eigenaar van wijk A-243; gebruiker Cornelis Martens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-075; gebruiker H. van Wielen wed., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-243Visbuurt 2Cornelis Martens... van bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Pieter Pieters ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-243Visbuurt 2Jan Wiebes van Dockum... smidsknegt; eigenaar is: Geref. Diaconie, 1814. (GAH204); oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-243; VT1839; kind: Fokje Jans van Dokkum, geb 3 feb 1812, ged 1 mrt 1812 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-243Visbuurt 2Johannes Mulders Oorthuis... op 4mrt17 98 HRL, 2e huwt met Baukje Jans vd Post, 3e huwt met Elizabeth ... , wonende te HRL. wijk A-243 in 1814, pottebakkersknecht, kinderen: Mulder Johannes, geb 1809 HRL, Harmen O, geb 1799 Makkum, zv Mulder ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-243Visbuurt 2Sara Harmens... ovl 5 sep 1814 HRL, huwt met Johannes Oorthuis, ook huwt met Johannes Mulder op 4 mrt 1798 HRL, ovl wijk A-243; huw Grote Kerk HRL 1798, BS ovl 1814, ovl 1857; kind: Muller Johannes Muller, geb 23 jun 1798, ged 8 jul ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-243Visbuurt 2Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243Visbuurt 4Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243Visbuurt 6Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer
A-243Visbuurt 8Claas H van Wielen Cornelis Martens sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 15Visbuurt 2Folkert Sipkes DraaismapottebakkerHarlingenpottefabriek (130 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 15Visbuurt 4Folkert Sipkes DraaismapottebakkerHarlingenpottefabriek (130 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 15Visbuurt 6Folkert Sipkes DraaismapottebakkerHarlingenpottefabriek (130 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 15Visbuurt 8Folkert Sipkes DraaismapottebakkerHarlingenpottefabriek (130 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-243Visbuurt 2Adam Tjeerds Stoker... zv Tjeerd Reins en Liesbeth Adams Prikkenaar; BS huw 1812, huw 1841, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-243, wijk C-198, wijk D-166, wijk E-249, supp wijk G-377; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-243Visbuurt 2Corneliske Jacobs Blaauw... B., en Anskje Jans; BS huw 1825, ovl 1826, huw 1827; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-243; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-243Aan de StadswalJan van Dokkum46 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-243Aan de StadswalKorneliske Blauw44 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-243Aan de StadswalJan J van Dokkum17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-243Aan de StadswalWopke van Dokkum14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-243Aan de StadswalTaeke J van Dokkum9 jHeerenveenm, protestant, ongehuwd
A-243Aan de StadswalWybe J van Dokkum1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-243Aan de StadswalAaltie J van Dokkum25 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-243Aan de StadswalJapikje J van Dokkum11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-243Aan de StadswalMietje J van Dokkum5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 2Frouwkje Martens van der Mey, overleden op 10 september 18433 mnd (geboren 14/6/1843), overleden Bargeburen A 243. (Certificaat van onvermogen nr. 78) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 4Frouwkje Martens van der Mey, overleden op 10 september 18433 mnd (geboren 14/6/1843), overleden Bargeburen A 243. (Certificaat van onvermogen nr. 78) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 6Frouwkje Martens van der Mey, overleden op 10 september 18433 mnd (geboren 14/6/1843), overleden Bargeburen A 243. (Certificaat van onvermogen nr. 78) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 8Frouwkje Martens van der Mey, overleden op 10 september 18433 mnd (geboren 14/6/1843), overleden Bargeburen A 243. (Certificaat van onvermogen nr. 78) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 129 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 2Mintje Wybes Faber, overleden op 7 februari 184422 jr (geboren 21/5/1821), overleden Zoutsloot A 243, zoon van wijlen Wybe Faber en Pierkje Hendrikus Klemans, broer van Aukje (vrouw van Johannes Cornelis Zijlstra, strandmeester) en minderjarige Rommert, Hendrikus, Walles en Jelle Wybes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 129 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 4Mintje Wybes Faber, overleden op 7 februari 184422 jr (geboren 21/5/1821), overleden Zoutsloot A 243, zoon van wijlen Wybe Faber en Pierkje Hendrikus Klemans, broer van Aukje (vrouw van Johannes Cornelis Zijlstra, strandmeester) en minderjarige Rommert, Hendrikus, Walles en Jelle Wybes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 129 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 6Mintje Wybes Faber, overleden op 7 februari 184422 jr (geboren 21/5/1821), overleden Zoutsloot A 243, zoon van wijlen Wybe Faber en Pierkje Hendrikus Klemans, broer van Aukje (vrouw van Johannes Cornelis Zijlstra, strandmeester) en minderjarige Rommert, Hendrikus, Walles en Jelle Wybes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 129 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 8Mintje Wybes Faber, overleden op 7 februari 184422 jr (geboren 21/5/1821), overleden Zoutsloot A 243, zoon van wijlen Wybe Faber en Pierkje Hendrikus Klemans, broer van Aukje (vrouw van Johannes Cornelis Zijlstra, strandmeester) en minderjarige Rommert, Hendrikus, Walles en Jelle Wybes Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 2Cornelis Blokmaker, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr, overleden Zoutsloot A 243. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 4Cornelis Blokmaker, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr, overleden Zoutsloot A 243. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 6Cornelis Blokmaker, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr, overleden Zoutsloot A 243. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-243Visbuurt 8Cornelis Blokmaker, overleden op 31 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr, overleden Zoutsloot A 243. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 15Bargebuurt A-243Bernardus J. van den Oeverpottenbakkerij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3236Bargebuurt A-285Albertus van der Schootwoonhuis
Sectie A nr. 4124Bargebuurt A-286Sjoukje Wassenaar, wed. Klaas W. Leeksmawoonhuis
Sectie A nr. 4123Bargebuurt A-287Gerrit Jans Blomwoonhuis
Sectie A nr. 4122Bargebuurt A-288Hillebrandus G. Potwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4122Visbuurt 2 (A-288)Willem van der Meijwoonhuis
Sectie A nr. 4123Visbuurt 4 (A-287)Klaas Hagedoorn (en erv.)woonhuis
Sectie A nr. 4124Visbuurt 6 (A-286)Sjoukje Wassenaar (wed. K. Leeksma)woonhuis
Sectie A nr. 3236Visbuurt 8 (A-285)Albertus van der Schootwoonhuis
  terug