Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeepziederstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Zeepziederstraat 4(niet bekend)(niet bekend)A-022A-ong
 huisnummer lager  Zeepziederstraat 41-017 1-020 A-ongA-ong


Naastliggers vanZeepziederstraat 4
ten oostende Zeepziederstraat
ten noordenZeepziederstraat 2


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zeepziederstraat 4kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zeepziederstraat 4kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan26‑9‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zeepziederstraat 4kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zeepziederstraat 4woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-017 Zeepziederstraat 4wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen01‑10‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017Zeepziederstraat 4woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑01‑12 CG


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0293r van 20 feb 1785 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zeepziederstraat 2, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020, pag. 3Zeepziederstraat 4Sikko IJsenbeek0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Catharina Kloostrageb 1757 ... , ovl 17 jan 1814 HRL, huwt met Sikko IJsenbeek, ovl wijk A-022, dv Jan Wybrens K, en Murkje Jans; BS ovl 1814; 1831 huwelijken


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Sikke B IJsenbeek... 1756 HRL, ovl 21 mei 1815 HRL, huwt met Catharina Kloostra, kind: Jan IJ, geb 4 mrt 1779 HRL, ovl wijk A-022, in leven koopman, zoutbrander en huurt greide 1801-1810, zv Bente IJ, en Janke Bulard; BS ovl 1814, ovl ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-022Zeepziederstraat 4S IJsenbeek S IJsenbeek zeepzieder


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 326Zeepziederstraat 4Jan HuidekoperzeehandelaarHarlingenhuis en erf (338 m²)


1833 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 aug 1833
vermeld alsgeschat adresbericht
A-022Zeepziederstraat 4Uitmuntende Heeren huizinge voorzien van 6 moderne kamers aan de Noorderhaven, bewoner J., Huidekoper. Finaal verkocht op 25 sep 1833 in het Heeren-logement door notaris Hanekuijk en Wijma.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 57 van 30 okt 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-022Zeepziederstraat 4koopaktefl. 4000huis A-022, zeepziederij A-071 genaamd de Witte Hand daarachter, stal A-079 en wagenhuis A-080 achter de fabriek en pakhuis A-070
 
verkoperJan Huidekoper
verkoperPieter Huidekoper
verkoperMeike Huidekoper
verkoperCatharina Huidekoper (te Midlum)
verkoperJan Jans Huidekoper (te Midlum)
koperJarig Cornelis Mollema
koperFoekje Sybrands Spannenburg


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 210 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-022Zeepziederstraat 4Mietje Jarigs Mollema, overleden op 4 juli 1834dochter van Jarig C. Mollema, koopman (Noorderhaven-N A 22) en Foekje Spannenburg, zuster van minderjarige Holkje, Sybrand en Cornelis Jarigs Mollema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Elisabeth Roothoud 47 jaar, geb Maastricht en w. on. HRL. 1839, gouvernante, wijk A-022; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Jarig Cornelis Mollema... 1838, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-017; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepzieder, wijk A-022; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Pieter Huidekoper... broeder bruid 1840, zv Jan H, en Janke IJzenbeek; BS huw 1833, huw 1836, huw 1840, bev.reg. HRL 1851 wijk A-022; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopvaardijkapitein, wijk A-054; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Sophia van Temmen... Kronenburg; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1862; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-022; VT1839; geb 28 jul 1811, ged 25 aug 1811 Grote Kerk HRL, dv Gerrit van Tem-mender en Angenietje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-022NoorderhavenJarig C Mollema44 jzeepziederHarlingenm, protestant, weduwnaar
A-022NoorderhavenSybrand Mollema7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenCornelis Mollema5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenJan Mollema2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenHolkje Mollema8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenMaria Mollema4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenElisabeth Rooth47 jgouvernanteMaastrichtv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenSophia van Themmen28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-022NoorderhavenCristina Koestra13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 46 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-022Zeepziederstraat 4Holkje Jarigs Mollema, overleden op 16 juni 184615 1/2 jr (geboren 23/1/1831), overleden Noorderhaven A 22, dochter van Jarig Cornelis Mollema, zeepzieder/koopman (thans man van Catharina-Anna Fontein) en wijlen Foekje Sybrands Spannenburg, zuster van minderjarige Sybrand, Cornelis, Maria en Jan Jarigs Mollema, halfzuster van minderjarige Jarig en Geertruida-Adriana Jarigs Mollema (uit 2e huwelijk vader). Saldo fl. 12.801,52. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-022Zeepziederstraat 4Rinske Tjepkes Gratama... 21; 2 mrt 1841, no. 46; 12 feb 1842, no. 44; 31 jan 1843, no. 43; 10 feb 1844, no. 48 1 feb 1862, no. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3433Noorderhaven A-021Willem Sijpkens Kijlstrawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3433Zeepziederstraat 4 (A-ong)Sybr. Fonteinwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zeepziedersstraat 4 Okke van der Sluisbootwerkerf. 700f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeepziederstraat 4O. v/d Sluisbootwerker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zeepziedersstraat 4R.J. (Riemer) Kuiken


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zeepziedersstraat 4beeldbepalend pand6 van 10
  terug