Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 21
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Scheffersplein 213-005 3-004 D-156D-087


Naastliggers vanScheffersplein 21
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenhet Scheffersplein
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 19


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0052v van 23 apr 1693 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Scheffersplein 21Scheffersplein OZ [staat: aan en bij de Zoutsloot]6400‑00‑00 CGpakhuis, paardenstal en ledige plaats, samen beslaande twee huisplaatsen
koperGerrit Wybes, gehuwd met
koperTrijntie Jansen
verpachter grondde stad Harlingen3‑07‑12 CG
verpachter grondde stad Harlingen armvoogdij3‑07‑12 CG
toehaakdrie gouden rijksdaalders
naastligger ten oostende kamer van de koper Gerrit Wybes
naastligger ten zuidende kamer van de koper Gerrit Wybes
naastligger ten westenScheffersplein [staat: Achterzoutsloot]
naastligger ten noordensteeg
verkoperReyner Gijsberts Fontein, gehuwd met
verkoperYebeltie Nauta


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 21stal
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 21wagenhuis
eigenaarb[urgem]r. Sloterijk
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 21wagenhuis
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 21huis
eigenaarSytse Pyters
gebruikerHendrik Warners
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-005 Scheffersplein 21Johan Pieters, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
3-005 Scheffersplein 21Pieter Johannes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 21huis
eigenaarJohannes Pytters
gebruikerPytter Johannes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-004, pag. 49Scheffersplein 21Johannes van der Meulen0‑07‑08 cg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 786Scheffersplein 21wed. Cornelis MollemaHarlingenzoutkeet (430 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Antje Sjierks de Boer... Sierk Pieters de B., en Pietje Hendriks dekker; BS huw 1823, ovl 1847, ovl 1870, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk B-153, VT1839 wijk B-144, bev.reg. HRL ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Grietje Klaver... H-001, Rooms Katholiek, dv Marten K, en Elisabeth Visser; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk A-144, wijk D-156, wijk H-001; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Marten Ypes Bos... vd Linde, leyker 1820, zv IJpe B., en Stijntje Hilbrands; BS huw 1820, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk A-144; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-148; VT1839; M.Y.B. eigenaar van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Gerhardus ter Berg... in 1853, zv Johannes tB., en Catrina Ried; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wever, wijk B-145; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Hiltje Wybes Faber... geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Wybe Sijbrands Faber en Teuntje Bonefacius ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Johannes Hermanus Knoop... Hermanus Joanes K, en Rinske Gerbens; BS huw 1826, ovl 1836, huw 1837, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk D-156, wijk G-247, supp wijk D-186; oud 40 jaar, (vnm: Jan), geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wever, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-156Scheffersplein 21Sjoerd Mulder... m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 45. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2639Zoutsloot D-156Lourens Hoekers en mede eig.school


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3091Korte Zoutsloot D-087Permanente Commissie tot oprichting eener sch Gemeenteschool


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4966Scheffersplein 21 (D-087)Gereformeerde Kerkschool
Sectie A nr. 3534Scheffersplein 21 (D-088)Gereformeerde Kerkwoonhuis
  terug