Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Scheffersplein 17
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 17(niet bekend)(niet bekend)D-114D-084
 huisnummer lager  huisnummer hogerScheffersplein 173-005 3-004 D-120D-085


Naastliggers vanScheffersplein 17
ten oostende Ooievaarsteeg
ten zuidenScheffersplein 19
ten westenhet Scheffersplein
ten noordenScheffersplein 15


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17stal
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17wagenhuis
eigenaarb[urgem]r. Sloterijk
huurwaarde06‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan21‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17wagenhuis
eigenaarburgemeester Sloterijk
gebruikerburgemeester Sloterijk
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17huis
eigenaarSytse Pyters
gebruikerHendrik Warners
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-005 Scheffersplein 17Johan Pieters, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg
3-005 Scheffersplein 17Pieter Johannes, bestaande uit 3 personen08‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-005Scheffersplein 17huis
eigenaarJohannes Pytters
gebruikerPytter Johannes
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-004, pag. 49Scheffersplein 17Johannes van der Meulen0‑07‑08 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-114Scheffersplein 17Berbera Gerbensgeb 2 sep 1806 HRL, ged 14 sep 1806 HRL, ovl 14 sep 1812 HRL; wijk D-114, dv Gerben Tjeerds de Vries en Stijntje Harmens vd Berg; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-114Scheffersplein 17A.R. van Dalsen... eigenaar van wijk A-211; gebruiker is Pieter S. Broersma, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk D-114, ledig, 1814. (GAH204); id. van wijk H-014; gebruiker is Hendrik Oswald wed., 1814. (GAH204); ontvangt van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 17Jacobus Sjoerds Hannema... ''De Engel'', gebruiker is Albert T. Boonstra, keetknegt, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk D-120, bergplaats van zout, 1814. (GAH204); sterfhuis: Voorstraat 47; begraven in de Grote Kerk; vdGaast, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-114Scheffersplein 17A R van Dalsen ledig
D-120Scheffersplein 17Jacobus Hannema Jacobus Hannema bergplaats van zout


1818 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 van 12 feb 1818
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-114Scheffersplein 17koopaktefl. 40huis D-114
 
verkoperAugustus Robertus van Dalsen
koperJacobus Hannema


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 784Scheffersplein 17Sjoerd Jacobus HannemazoutziederHarlingenhuis en erf (107 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 786Scheffersplein 17wed. Cornelis MollemaHarlingenzoutkeet (430 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-114Scheffersplein 17Aaltje Andries Hondema... wonende te HRL, dv Andries Wybes H, en Trijntje Zijlstra; BS huw 1834, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk D-114, 168; oud 36 jaar, geb Midlum (!) en wonende te HRL. 1839, wijk D-115; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 17Bauke S Dijkstraoud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk D-120; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 17Marijke Dirks Tadema... dopen Grote Kerk HRL 1809, 1811, BS geb 1811, ovl 1847; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-120; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-120OyevaarsteegBauke S Dijkstra58 jzeepziedersknegtHarlingenm, protestant, weduwnaar
D-120OyevaarsteegZake B Dijkstra2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
D-120OyevaarsteegMarijke Tadema67 jHarlingenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-114Scheffersplein 17Klaas Jelles Hidma... 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-120Scheffersplein 17Pier Pieters Dekker... Hendriks (Dekker), en Akke Piers; BS huw 1828, ovl 1847, ovl 1863, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-120, supp wijk F-363; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk C-174; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2639Zoutsloot D-156Lourens Hoekers en mede eig.school


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2260Korte Zoutsloot D-084Leendert Hannemabergplaats
Sectie A nr. 3091Korte Zoutsloot D-087Permanente Commissie tot oprichting eener sch Gemeenteschool


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2402Scheffersplein 17 (D-085)Gereformeerde Kerkwoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Scheffersplein 17J.R. (Jan) Kuiken
  terug