Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 80
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 805-1295-1295-157F-191F-182


Naastliggers vanLanen 80
ten oostende Spekmarkt
ten zuidenSpekmarkt 2
ten westenLanen 78
ten noordende Lanen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0109r van 9 mrt 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen ZZ hoek Spekmarkt [staat: hoek straat naar de Kimswerderpijp]379‑00‑00 gghuis
koperHarmen Harmannus, gehuwd met
koperAryaancke Joostens
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
protesteert vanwege een hypotheekObbe Juckes
protesteert q.q.Jan Hendricx
protesteert q.q.de erfgenamen van wijlen Boudewijn van Loo, gemachtigde van
protesteert vanwege een vorderingJan Pieterstichelaar
huurderGovert van Os
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat naar de Kimwerderpijp]
naastligger ten zuidenmr. Claes Freercx
naastligger ten westenJelle Jelles
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperWybrandt Claesen, gehuwd met
verkoperGryet Thonys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmannus x Aryaancke Joostens kopen een huis zz. Lanen opde hoeck vande straete respondeerende naede Kimswerte pijp, daer Govert van [onleesbaar] nu woont. Ten O. d'selve straete, ten Z. mr. Claes Freercx, ten W. Jelle Jelles. Grondpacht 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Wybrandt Claes x Gryet Thonys voor 379 GG.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0396r van 12 feb 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0404r van 18 mrt 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145r van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Ryoerts


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0145v van 27 feb 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Ryoerts


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0011v van 21 apr 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen ZZ400‑00‑00 gghoekhuis
koperPieter Pieters, gehuwd met
koperEngel Gerryts Hager
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakker
naastligger ten westenTijs schoenmaker
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperJochum Pieters te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Pieters x Engel Gerryts Hager kopen een hoekhuis op de Lanen. Ten O. en N. de straat, ten Z. bakker Sytse Jochums, ten W. schoenmaker Tijs. Grondpacht 17 1/2 st. Gekocht van Jochum Pieters te Leeuwarden voor 400 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0078v van 29 nov 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen ZZ400‑00‑00 gghoekhuis
koperGeert Joostes Cartou, gehuwd met
koperAntie Syberts
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sytse Jochums bakker
naastligger ten westenTijs schoenmaker
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperPieter Pieters, gehuwd met
verkoperEngel Gerryts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Joostes Cartou x Antie Egberts kopen een hoekhuis op de Lanen. Ten O. en N. de straat, ten Z. erven Sytse Jochums, ten W. schoenmaker Tijs. Grondpacht 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Pieter Pieters x Engel Gerryts voor 400 gg.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0003r van 26 feb 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Rioerds


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0134r van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPyter Rioerts


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0152r van 4 okt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJoost Cartou


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0117v van 7 feb 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen hoek Spekmarkt [staat: hoek Moolenstraat]1375‑00‑00 gghuis
koperSaecke Romckes, gehuwd met
koperHylck Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenSpekmarkt [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperburgemeester Cartou c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSaeke Romkes [Gaasma] x Hylck Willems, koopt huis op de hoek van de Molenstraat [Spekmarkt]. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van burgemeester Cartou.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 20vLanen 80gemeensman Saecke Romckes Gasmaf. 4000-00-00


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0031r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordengemeensman Saco Romkes Gaasma


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0187v van 15 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGemeensman Saco Romckes Gaasma


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229r van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen ZZ op de hoek van de Molenstraat700‑00‑00 gghuis
koperHesseltie Doekes Nauta, weduwe van
koperHarmen Synes
huurderburgervaandrig Arjen Altena
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJan Jansen Schonebeeck mr. chirurgijn
naastligger ten westenvroedsman Thomas Huyberts q.q.
naastligger ten noordenLanen
verkoperSaco Romkes Gaesma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHesseltie Doekes Nauta wv Harmen Sijnes Nauta koopt huis zz. Lanen/hoek Molenstraat, verhuurd aan vaandrig Arjen Altena. Ten O. de Molenstraat, ten Z. mr. chirurgijn Jan Jansen Schoonebeek, ten W. vroedsman Thomas Huyberts, ten N. de Lanen. Gekocht van de vroedsman Saco Romckes Gaesma, vroedsman te Bolsward.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-129 , folio 105Lanen 80huis
eigenaarjuffrouw Nauta
gebruikerWillem Coenis wed.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-129 , folio 68rLanen 80huis
eigenaarjuffr. Nauta
gebruikerWillem Coenes wed.
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan17‑5‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0083r van 20 okt 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen ZZ500‑00‑00 gghuis, de Kartouw genaemt
koperAbraham Alema zilversmidde Kartouw
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
toehaakvier zilveren dukaten
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jan Schonebeek
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen
verkoperIbeltje Harmens Nauta, gehuwd met
verkopergesterkt door Reinier Gijsberts Fontein te op Toutenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Alema, silversmid, koopt huis 'de Kartouw' aan de zz. Lanen. Ten O. de Molenstraat [Spekmarkt], ten Z. wd. Jan Schoonebeek. Gekocht van Ybeltje Harmens Nauta, de vrouw van Reiner Gijsberts Fontein, op Toutenburg.


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0096r van 19 jan 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAbraham Alema


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0128r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAbraham Alema


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-129 , folio Lanen 80huis
eigenaarAbraham Alema
gebruikerwed. Abraham Alema
huurwaarde totaal26‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0010ra van 26 nov 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen ZZ hoek Spekmarkt700‑00‑00 gghuis, de Kartouw genaemt
koper provisioneelJunius van Alema de Kartouw
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenSpekmarkt of Molenstraat
naastligger ten zuidenoud burgervaandrig Jan Schonebeek
naastligger ten westenPhilippus Bos
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Jan Alema, curator over en broer vanmr. damastwever
verkoperAbraham van Alema


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-129 , folio 69rLanen 80huis
eigenaarJunius Alema
gebruikerbode Jelmersma
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
5-129Lanen 80boode Peima, bestaande uit 2 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-129 , folio 69rLanen 80huis
eigenaarJunius van Alema
gebruikerboode Peima
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-129, fol. 94vLanen 80Jan Peima , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderengerechtsboode22:11:00 cg3:15:00 cgbestaet reedelijk


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0134v van 13 jan 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Junius van Alema


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-129 , folio 70rLanen 80huis
eigenaarJunius van Alema
gebruikerJ. Peima
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0207r van 13 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen ZZ hoek Spekmarkt806‑05‑00 cghuis, de Kartouw genaamt
koperSjoerd Andries, gehuwd methuistimmermande Kartouw
koperAmerinske Teyes
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
bewonerJan Peimagerechtsbode
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenWybren Klok
naastligger ten westenPhilipus Bos
naastligger ten noordenLanen
verkoperburgerhopman Junius van Alema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Andries, huistimmerman x Amarinske Teyes koopt huis zz. Lanen/hoek Spekmarkt, 'de Kartouw'. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. Wybren Klok, ten W. Philippus Bos, ten N. de Lanen. Gekocht van Junius van Alema, burger-hopman.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-129 , folio 70rLanen 80huis
eigenaarSjoerd Andries
gebruikerSjoerd Andries
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0145r van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSjoerd Andries


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-157 , folio 122vLanen 80huis
eigenaarSjoerd Andries
gebruikerSjoerd Andries
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-157 , folio 122vLanen 80huis
eigenaarSjoerd Andries wed.
gebruikerSjoerd Andries wed.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0082r van 12 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Sioerd Andries


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0080v van 25 jan 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen hoek Spekmarkt476‑07‑00 gghuis
koperoud burgersergeant Doeke Venema
koperburgersergeant Albert Bolman
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
naastligger ten oostenSpekmarkt [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirk Cornelis Zijlstra
naastligger ten westenFrans Godefrooy
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, executeur
verkoper q.q.Simon Wijma, executeurs vanprocureur fiscaal
verkoperhet testament van wijlen Amarinske Teyes, weduwe van
verkoperwijlen Sjoerd Andries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoeke Venema, oud burgersergeant, en Albert Bolman, fungerend burgersergeant, kopen een huis op de hoek van de Lanen en Spekmerk, metterdood ontruimd en nagelaten door Amarinske Teyes. Ten O. en N. de straat, ten Z. Dirk Cornelis Zijlstra, ten W. Frans Godefrooy. Grondpacht 17 1/2 st aan de Stad. Gekocht van Pierre Peaux, mederaad in de vroedschap, en Simon Wijma, medeprocureur-fiscal, als geauthoriseerde redders van de boedel en nalatenschap van wijlen Sjoerd Andries en Amarinske Teyes, in der tijd echtelieden, voor 476 GG 7 st.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0059r van 25 nov 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 78, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenA. Bolman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-157 , folio 122vLanen 80huis
eigenaarAlbert Bolman
eigenaarDoeke Veenema
gebruikerJan van Vals
huurwaarde44‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting en grondpacht03‑17‑08 cg
huurwaarde totaal40‑02‑08 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑14 cg
grondpacht vanAlbert Bolman c.s.
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal00‑17‑08 cg
aanslag grondpacht00‑04‑06 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0274v van 6 sep 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Spekmarkt 2, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAlbert Bolman


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0190r van 16 jan 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 80Lanen hoek Spekmarkt469‑00‑00 cghuis
koper van 1/2Cornelis Arjens Jonker, gehuwd metkoopman
koper van 1/2Simkje P. Bakker
koper van 1/2Dirk Lautenbach, gehuwd metmr. schoenmaker
koper van 1/2Baukje P. Bakker
verpachter grondde stad Harlingen0‑17‑08 cg
huurderJan W. van Vals c.u.mr. schoenmaker32‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSpekmarkt
naastligger ten zuidenRuurd Hilbrands
naastligger ten westenJan W. Vettevogel koopman
naastligger ten noordenLanen
verkoperAlbert Bolmankoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Arjens Jonker x Simkje P. Bakker en Dirk Lautenbach x Baukje P. Bakker kopen elk voor de 1/2 een huis hoek Spekmarkt/Lanen. Ten O. de Spekmarkt, ten Z. Ruurd Hilbrands, ten W. Jan W. Vettevogel, ten N. de Lanen. Verkoop is incl. de spekkraam. Gekocht van Albert Bolman.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-158, pag. 82Lanen 80Sjoerd Jacobs


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-157 , pag. 118Lanen 80Cornelis Jonker 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-191Lanen 80Cornelis Arjens Jonker... zijn Cornelis van Dijk vrouw, Jacob Blauw, sjouwer, Dirk van der Woude wed., 1814. (GAH204); id. van wijk F-191, gebruiker is Sjoerd Jacobs de Vries, varensgesel 1814. (GAH204); id. van wijk F-219, gebruikers zijn ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-191Lanen 80Sjoerd Jacobs de Vries... Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS geb 1811, huw 1833, ovl 1859, ovl 1860; gebruiker wijk F-191, varensgesel; eigenaar is Cornelis Jonker, 1814. (GAH204); kind: Baukje Sjoerds de Vries, geb 28 sep 1793, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-191Lanen 80Cornelis JonkerSjoerd Jacobs de Vriesvarensgesel


1820 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 192 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-191Lanen 80Bauwkje Pieters Baarda, overleden op 22 juli 1820wed. Dirk Lautenbach, in leven mr. schoenmaker, geen kinderen, zuster van Sytske Pieters Baarda (vrouw van Sjoerd Jacobs de Vries, varensgezel Laanen F 191). Saldo fl. 162,95. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-191Lanen 80provisionele en finale toewijzingfl. 605huis op de hoek der Laanen F-191
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostende straat
ten zuidende weduwe van Cornelis Foppes de Vries
ten westenHendrik Vettevogel
ten noordende straat
koperDirk Hendriks van der Moolen (gehuwd met Tietje Sjerps van der Sluis)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1308Lanen 80Dirk van der Molen arbeiderHarlingenhuis (56 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-191Lanen 80Cornelis Everts de Vriesgeb 1772 Leeuwarden, ovl 12 sep 1847 HRL, huwt met Antje Posthuma, turfschipper, zv Evert dV, en Wytske ... ; BS ovl 1847; oud 67 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, trekveerschipper, wijk F-191; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-191Lanen 80Dirk van der Molenoud 61 jaar, geb Aarlanderveen en wonende te HRL. 1839, wijk F-191; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-191Lanen 80Tietje Sjerps van der Sluis... BS huw 1813, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-240; oud 51 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-191; VT1839; geb 7 apr 1789, ged 26 apr 1789 Grote Kerk HRL, dv Sjerp Pieters en Klaaske ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
F-191Lanen 80D van der Molen stemgerechtigde


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-191Lanen 80Johannes Hegerath, overleden op 13 juli 1839dijkwerker, geboren Cleef, overleden Harlingen (Laanen F 191), ongehuwd.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-191SpekmarkDurk van der Molen61 jgeenAarlanderveenm, rooms katholiek, gehuwd
F-191SpekmarkTietje van der Sluis51 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-191SpekmarkCornelis E de Vries67 jtrekveerschipperLeeuwardenv, protestant, weduwe


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-191Lanen 80Trijntje Brink... F-057, 191, wijk G-158; oud 34 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, bakkerse, wijk B-037; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1308Lanen F-191Willem van der Meulen c.u.woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1308De Lanen F-182 Pieter Wiglema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1308Lanen 80 (F-182)Pieter Wiglemawoonhuis


1920 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-2910
Lanen 80J.W. v. Willigen


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigarenmag.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigaren


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigaren


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigaren


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Y. Terpstra202Sigaren


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 80IJ. Terpstrasigarenwinkelier


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Broersma & Minderhoud187Betonfabr.


1938 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-24777
Lanen 80Leunis Minderhoud


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 80Broersma & Minderhoud693Betonfabr.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBroersma & Minderhoud693Betonfabr.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBroersma & Minderhoud693Betonfabr.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenBroersma & Minderhoud693Betonfabr.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 80A. (Aalbert) Hoogendoom


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 1308Lanen 80gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 1308Lanen 80


2023
0.11207795143127


  terug