Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderstraat 154-256 4-264 H-204H-242


Naastliggers vanZuiderstraat 15
ten oostenZuiderstraat 17
ten zuidende Zuiderstraat
ten westenZuiderstraat 13


0000 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Zuiderstraat 15[?] winkel familie A. Schievink [?]


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0047v van 31 dec 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0153v van 29 aug 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0135v van 23 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMay Luytiens


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0165v van 9 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMay Luytiens


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0127r van 5 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0143v van 10 feb 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]295‑00‑00 CGhuis
koperGeert Harmens, gehuwd met
koperBerber Cornelis
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Rintie Sjoukes c.s.
naastligger ten oostenJan Yedes
naastligger ten zuidenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten westende verkoper Jidtske Jacobs c.u.
naastligger ten noordenbolwerk
verkoperJidtske Jacobs, gehuwd met
verkoperWybe Jansen Munninckhuis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Harmens x Berber Cornelis koopt een huis bij de Zuiderpoort. Ten O. Jan Yedes, ten W. de verkoper, ten Z. de straat, ten N. het Bolwerk. Gekocht van Jetske Jacobs x Wybe Jansen Munnickhuis, voor 295 cg.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0295r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeert Harmens c.u.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0227r van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]130‑00‑00 CGhuis
koperYpe IJsbrandts c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Jan Trompetter
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Ydes
verkoperCornelis Geertsschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIpe IJsbrands koopt een huis omtrent de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. de Stadsvesten, ten Z. wd. Jan Trompetter, ten N. erven Jan Ydes. Gekocht van Cornelis Heerts, schuitschipper, voor 130 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 15huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 15huis
eigenaarAlbert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0160r van 14 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYppe IJsbrands mr. ijzersmid


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0175r van 5 sep 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadsvesten


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 15huis
eigenaarAlbert Jansen
gebruikerAlbert Jansen
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0208r van 12 apr 1733 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenKeimpe Pieters c.soc.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 15huis
eigenaarYpe IJsbrands
gebruikerYpe IJsbrands
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0339r van 16 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenYpe IJsbrands


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-256 Zuiderstraat 15Ype IJsbrands, bestaande uit 4 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-256Zuiderstraat 15huis
eigenaarYpe IJsbrants
gebruikerYpe IJsbrants
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0232r van 20 okt 1748 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenstadswacht en -wal


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0208r van 19 mrt 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0037v van 24 okt 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenIJsbrand Ypes mr. ijzersmid


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0257r van 27 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0258r van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]300‑00‑00 GGhuis en smederij
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuiden [staat: noorden]de weduwe van Thomas Feikes
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noorden [staat: zuiden]Jacob Bouwes
verkoperIJsbrand Ypesmr. ijzersmid


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0052v van 11 mei 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0073r van 9 nov 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]650‑00‑00 CGhuis en smederij
koperWieger Paulus, gehuwd metmr. grofsmid
koperChristina Morrou
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderWieger Paulus c.u.mr. grofsmid50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende weduwe van Thomas Feikes
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Bouwes
verkoperYpe Ybrands te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWieger Paulus, mr. grofsmid koopt een huis en smederij bij de Zuiderpoort. Ten O. de straat, ten W. de Stadsvesten, ten Z. Thomas Feikes, ten N. ...? Gekocht van Ype IJsbrands, voor 650 cg.


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0180r van 6 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWieger Paulus smid


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0122r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderstraat 15Zuiderstraat NZ [staat: bij de Zuiderpoort]556‑00‑00 GGhuis en smederij
koperHeert Rommerts, gehuwd met
koperAntje Reinders
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
bewoner en eigenaarWyger Poulus, gehuwd metmr. grofsmid
bewoner en eigenaarChristina Morrouw
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGerryt Spitske
naastligger ten westenstadsvesten
naastligger ten noordenMarten de Boer
verkoper q.q.Jarig van der Ley, redder
verkoper q.q.dr. W. J. Hanekuik, redders van
verkoperde boedel van Wyger Poules, gehuwd met
verkoperChristina Morrouw
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeert Rommerts x Antie Reinders koopt een huis en smederij bij de Zuiderpoort, zoals het door Wyger Paulus, mr. grofsmid x Christina Morrouw als eigenaar werd bewoond. Grondpacht 4 cg. aan de stad. Ten O. de straat, ten W. Stadsvesten, ten Z. Gerryt Spitske, ten N. Marten (Jacobs) de Boer. Gekocht van de redders van de boedel van Wieger Paulus x Christina Morrouw, voor 556 gg.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0087r van 19 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHeert Rommerts


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0178r van 1 sep 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 17, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0028v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderstraat 13, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZuiderstraat [staat: straat]


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-264, pag. 100Zuiderstraat 15Cornelis Monses1‑10‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Bartle Cornelis Monsmageb 1800 Makkum, ovl 26 mrt 1813 HRL; wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans (Haga); BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Cornelis Monses Monsma... eigenaar van wijk H-203; gebruiker Simon Jurjens wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk H-204, ijzersmid. 1814. (GAH204); weduwe C.M. eigenaresse van perceel nr. 1980 te HRL, grofsmidsche, woonplaats ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderstraat 15 Cornelis Monsmafl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-204Zuiderstraat 15C M Monsma C M Monsma ijsersmid


1830 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van dinsdag 30 nov 1830
vermeld alsgeschat adresbericht
H-204Zuiderstraat 15Huizinge en grofsmederij, met annexen bij de Zuiderpoort, mede-eigenaar pieter cornelis, monsma. Finaal verkocht op 22 dec 1830 in het Heeren-logement van D. Minnema door notaris Wijma.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1980Zuiderstraat 15wed. Cornelis MonsmagrofsmidscheHarlingenhuis en erf (95 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Baukje Sjoerds Wiarda... W, en Anna Pieters (Nauta); dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1826, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk H-204; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-214; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Metje Jacobs Zoete... Hinke Jans Dreyer; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1835; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-204; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Sjerp Jans Zwanenburg... Jan Thomas Z, en Aukje de Vries; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1826, ovl 1890, bev.reg. HRL 1851 wijk H-204; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk H-214; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-204Durk Monsma35 jgrofsmidHarlingenm, protestant, gehuwd
H-204Mettie Zoete30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-204Cornelis Monsma3 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-204Henderika Monsma1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 172 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-204Zuiderstraat 15Jacob Dirks Monsma, overleden op 30 juni 18442 jr (geboren 12/5/1842), overleden Zuidergat H 204, zoon van Dirk Cornelis Monsma, smid en Metje Jacobs Zoete, broer van minderjarige Cornelis, Hinke, Hiltje en Ytje Dirks Monsma. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1980Bij de Zuiderpoort H-204Dirk C. Monsmawoonhuis


1864 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-204Zuiderstraat 15Dirk Monsma... ovl 9 feb 1864 HRL, huwt met Mettje Jacobs Zoete op 14 mei 1835 HRL, grof- en hoefsmid 1864, DG, ovl wijk H-204, zv Cornelis Monses M, en Hiltje Jans Haga; BS huw 1835, ovl 1864, bev.reg. Ha18 51 wijk H-196; oud 35 ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4094Zuiderstraat H-242Harmen H. Potwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5194Zuiderstraat 15 (H-243)Femmigje Posthumus (en Cons.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 15J. Kuiperstransportarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderstraat 15F. (Foppe) Jonker
  terug