Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 48
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 484-1934-1914-201H-159H-193


Naastliggers vanZuiderhaven 48
ten oostenZuiderhaven 50
ten westenZuiderhaven 46
ten noordende Zuiderhaven


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0079r van 9 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe stad]3587‑14‑00 gg1/2 van het Engelse huis, hof en kamers
koperRiemer Jurjaens het Engels Huis
koperJan Anskes
koperPyter Hendrix Roy
koperYme Dirx
eigenaar van (1/4 van) 1/2Riemer Jurjaens
eigenaar van (1/4 van) 1/2Jan Anskes
eigenaar van (1/4 van) 1/2Pyter Hendrix Roy
eigenaar van (1/4 van) 1/2Yme Dirx
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperDoedtie Sipkes Luitinga, voor haar 1/2 en voor 1/2 voor haar kind van
verkoperwijlen Sybe Anis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Jurjaens, Jan Anskes, Pyter Hendrix Roy en Yme Dirx kopen de helft van 'het Engelsch Huis', hovinge en camers in de Zuider Nieuwe Stad, waarvan zij de andere helft bij decreet van het Gerecht gekocht hebben. Gekocht van Doedtie Sipkes Luytinga voor 1/2 en als moeder van haar kind bij Sybe Anis voor de andere 1/2, voor 3587 gg. en 40 st.


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0197r van 11 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48achterZuiderhaven ZZ [staat: zuider nieuwe haven]569‑00‑00 gghof met prieel, bomen, kruiden en verdere plantagie
koperTiaerdt Joannes c.u.
verpachter grondN. N. 5‑00‑00 cg
naastligger ten oostende schuur, paardestal en ledige plaats van de heer Hesselus Wringer c.u.dijkgraaf
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Lijnbaanstraat]
naastligger ten westenburgemeester Jurien Scheltes Fontein
naastligger ten noordenZuiderhaven [staat: straat en haven]
verkoperde heer Hesselus Wringer c.u.dijkgraaf
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiaerd Joannes c.u. kopen een hof met bomen, prieel zz. zuider nieuwe haven. Grondpacht 5 CG aan de Stad. Gekocht van de heer dijkgraaf Hesselus Wringer c.u. voor 569 GG.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0232v van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ strekkende van de haven tot aan de Baanstraat1525‑00‑00 gg1/2 huis genaamd het Engels huis
koperSimon Jorna, gehuwd metapothekerhet Engels Huis
koperGerritje Gerrits
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSimon Jorna, apotheker x Gerritje Gerrits, koopt de helft van 'het Engels Huis' zz. Zuiderhaven, met een plaats en hof en twee camers erachter, strekkende van voor aan de haven tot achter in de Baanstraat. Gekocht van de gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Friesland.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233r van 9 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ strekkende van de haven tot aan de Baanstraat1525‑00‑00 gg1/2 huis genaamd het Engels huis
koperDouwe Jacobs het Engels Huis
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Jacobs koopt de andere helft van 'het Engels Huis'. Gekocht van de gecommitteerde Raden ter Admiraliteit in Friesland.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0239r van 27 nov 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ strekkende van de haven tot aan de Baanstraat1525‑00‑00 gg1/2 huis genaamd het Engels huis
koperRiemer Tonis, gehuwd methet Engels Huis
koperAaltje Augustinus
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Tonis, mede-vroedschap x Aaltje Augustinus kopen de westelijke helft van 'het Engels Huis', zz. Zuiderhaven, bestaande uit mooie camers, zalen, kelders en andere vertrekken, en een hof met 2 camers, strekkende van de haven tot aan de Baanstraat. Geen grondpacht. Gekocht van de Raden ter Admiraliteit, voor 1525 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0123v van 29 dec 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ3340‑00‑00 cghuis
koperschout bij nacht de heer Hendrik Bruynsveld c.u.kapitein Admiraliteit in Frieslandhet Engels Huis
naastliggerHavenstraat
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jacob Pytters
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Abraham Groenwolt commies
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoper van 1/2gemeensman Riemer Tonis c.u.
verkoper van 1/2vroedsman Symen Jorna c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Bruynsveld, schout bij nacht, koopt 'het Engels Huis'. Ten O. erven Jacob Pytters, ten W. wd. en erven van Abraham Groenewolt. Gekocht van Riemer Tonis voor de helft en Symon Jorna voor de andere helft, voor 3340 cg.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 25rZuiderhaven 48Bruinsveldt, schout-bij-nacht, absentf. 40000-00-00


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0356v van 1 mei 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ strekkende tot aan de Baanstraat2500‑00‑00 cghuis
koperde heer Danckert de Kempenaar, gehuwd metsecretaris van de Admiraliteithet Engels Huis
kopermevrouw Romelia van Andringa
naastligger ten oostensr. Reyner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenSpinhuisstraat [staat: baanstraat]
naastligger ten westensr. Reyner Claassen Fontein
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopervrou Johanna van Adius, weduwe van
verkoperwijlen schout bij nacht de heer H. Bruinsveltkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperde heer Theodorus van Bruinsveltsecretaris provinciale rekenkamer Stadt en Lande
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDanckert de Kempenaer, secretaris van de Admiraliteit, koopt 'het Engels Huis'. Ten O. Reyner Gijsberts Fontein, ten W. Reyner Claassen. Strekkende vanaf de haven tot in de Baanstraat. Het is een huis met 'schoone salen', camers, kelder en andere vertrekken, een plaats en tuin en 3 camers erachter. Gekocht van Vrouwe Johanna van Adius wv de heer H. Brunsvelt en de heer Theodorus van Brunsvelt, secretaris van de Rekenkamer van de provincie van Stadt en Lande, voor 2500 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193Zuiderhaven 48huis, hof etc.
eigenaarde heer Kempenaer
gebruikercommies Scheltinga
aanslag huurwaarde24‑08‑00 cg
opmerkingde heer Kempenaer segt dat sijn huis
opmerkingleeg staet en geen huir doet


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193Zuiderhaven 48huis
eigenaarde heer Kempenaar
gebruikerde heer Kempenaar
aanslag huurwaarde24‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan24‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-193Zuiderhaven 48huis
eigenaarde heer Kempenaer erven
gebruikerde heer Kempenaer erven
aanslag huurwaarde20‑06‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-191Zuiderhaven 48huis
eigenaarde heer Kempenaar
gebruikerde heer Kempenaar
aanslag huurwaarde20‑06‑10 cg


1740 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0120v van 16 okt 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ3100‑00‑00 cghuis, hof, paardenstal en wagenhuis
koperJan Sybouts Cramer, gehuwd metkoopman
koperLijsbet Cornelis de Jong
naastligger ten oostende heer Danker de Kempenaar
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westenFokke Tjeerds van Esta koopman
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkoperSymon Lamsma, weduwnaar van te Minnertsga
verkoperwijlen Aefke Tolsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Sybouts Cramer x Lijsbeth Cornelis de Jong koopt huis en boomgaard, stal en wagenhuis, zz. Zuiderhaven. Ten O. Dankert Dankert de Kempenaar, ten W. Fokke Tjeerds van Esta, ten Z. de Baanstraat, ten N. de haven. Gekocht van Symon Lambsma, erfgezetene onder Minnertsga x Aafke Tolsma.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-191Zuiderhaven 48huis
eigenaarde hr. Kempenaer
gebruikerde hr. Kempenaer
aanslag huurwaarde22‑03‑10 cg


1746 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0146v van 13 nov 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ lopend tot aan de Baanstraat7500‑00‑00 cghuis
koperde heer Bonnefaes van der Haar raad en advocaat fiscaal Admiraliteithet Engels Huis
naastligger ten oostenjuffrouw Guitet
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: baanstraat]
naastligger ten westenRobijn Arjens
naastligger ten noordenZuiderhaven [niet vermeld]
verkoperJohan Vulteus, weduwnaar vandrossaard van IJsselstein etc.
verkoperwijlen Sara Johanna de Kempenaer, en voogd van hun dochter
verkoperSara Johanna Wiltejus, erfgenaam
verkoperGeertruid de Kempenaer, erfgenaam
verkoperJan de Kempenaer, erfgenaamordinaris Hof van Friesland
verkoperHendrik de Kempenaer, erfgenaamschepen en rentmeester geestelijke goederen Peelland, meierij van 's-Hertogenbosch
verkoperDaniel Livius de Kempenaer, erfgenamen van hun oudersritmeester compagnie cavalerie regiment van de prins van Oranje
erflaterwijlen oud burgemeester en gedeputeerde van Friesland Dankert de Kempenaer, gehuwd met
erflaterwijlen vrouw Romelia van Andringa
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBonnefaas van der Haar, Raad en Adv. fiscaal bij de Admiraliteit, koopt 'het Engels Huis', met een plaats en hof en camer, stal en koetshuis erachter. Strekkende van de haven tot in de Baanstraat. Ten O. het huis en erf van juffr. Guitet, ten W. Robijn Arjens. In de koop zijn begrepen twee banken in de Grote Kerk ten name van Dankert de Kempenaer en x Vrouwe Remelia van Andringa. Gekocht van Johan Vulteus, drossaerd van IJsselstein, (als vader van Sara Johanna Vulteus, en namens zijn overleden vrouw Sara Johanna de Kempenaer) en Jan de Kempenaer, Raad-ordinaris van den Hove van Friesland, voor zichzelf en als gelastigde van Hendrik de Kempenaer, Rentmeester van de geestelijke goederen van Peelland in de Meyerij van Den Bosch, ?n voor Daniel Livius de Kempenaer, Ritmeester van een compagnie Cavalerie in het Regiment van de Prins van Oranje. Tezamen erfgenamen van hun ouders Dankert de Kempenaer en Remelia van Andringa.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-191Zuiderhaven 48huis
eigenaarde heer van der Haar
gebruikerde heer van der Haar
aanslag huurwaarde22‑03‑10 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-191Zuiderhaven 48huis
eigenaarde heer van der Haar
gebruikerde heer van der Haar
aanslag huurwaarde22‑03‑10 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Zuiderhaven 48huis
eigenaards. Stinstra
gebruikerds. Stinstra
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0279r van 22 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 48Zuiderhaven ZZ [niet vermeld]4800‑14‑00 gghuis genaamd het Engelsch Huis
koperAlbertus Jacobus Conradi secretaris van Harlingenhet Engels Huis
naastligger ten oostendr. Stinstra
naastligger ten zuidenSpinstraat [staat: Baanstraat]
naastligger ten westende weduwe van wijlen Robijn Arjens
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Hendrik van der Haargriffier Hof van Friesland te Leeuwarden
verkoper q.q.mr. Hendrik van der Haar, gelastigde vangriffier Hof van Friesland te Leeuwarden
verkoperschepen en raad der stad Zierikzee Daniel van der Haer, en van te Zierikzee
verkoperUlbe van der Haer, en vansous-luitenant in dienst van de direkteuren van de kolonie Suriname
verkoperjonkvrouw Anna van der Haer meerderjarig en ongehuwd, en van
verkopervrouwe Catharina Wilhelmina van der Haar, gehuwd met
verkoperFredrik Theodoor Ernst graaf van Limburg Stirumkapitein 1e Battaillon van Gen.Majoor Baron van Nostitz
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Albertus Jacobus Conradi, secretaris van de stad Harlingen, koopt aanzienlijk huis 'het Engelsch Huis' genoemd, zz. Zuiderhaven en strekkende met de plaats, fraye hovinge, knegtenkamer, stallinge en koetshuis, voor van de Zuiderhaven tot in de Baanstraat. Bestaande dit huis in rojale zaalen, kamers en kelders, keuken, zolders en verdere commoditeiten. Geen grondpacht. Ten O. dr. Stinstra, ten Z. de Baanstraat, ten W. wd. Robijn Arjens, ten N. de Zuiderhaven. Gekocht van mr. Hendrik van der Haar, griffier bij het Hof van Friesland, Daniel van der Haar, schepen en raad van Ziriczee, Ulbe van der Haar, sous luitenant in dienst van de heren directeuren van de colonie Suriname, Anna van der Haar, meerderjarig en ongehuwd wonende alhier en vrouw Catharina Wilhelmina van der Haar, voor 4800 gg. 14 st.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-201Zuiderhaven 48huis
eigenaards. Stinstra
gebruikerds. Stinstra
aanslag huurwaarde21‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-201 , pag. 94Zuiderhaven 48A.J. Conradi 6‑00‑00 cg


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-159Zuiderhaven 48A J Conradiledig


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 61 van 21 mei 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-159Zuiderhaven 48koopaktefl. 1000huis en pakhuis H-159
 
verkoperBernardus van Loon
verkoperMarten Jans Schaafsma
koperWillem Böhmeis
koperZytske Theunis Houtsma


1826 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 29 en 34 van 12 apr 1826
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-159Zuiderhaven 48provisionele en finale toewijzingfl. 540huis en tuin aan de Zuiderhaven H-159
 
verkoper2 Johan Frederik Christiaan Esau (te Leeuwarden)
verkoperJan Carel Kutsch (te Leeuwarden)
verkoperSjoerd Simons Wijma
verkoperPetrus Pirius Hamerster (te Groningen)
ten oostenWillem Boomers
ten zuidende Baanstraat
ten westenhet eerste perceel in deze akte, H-160
ten noordende Zuiderhaven
koperHervormde Gemeente


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 100 en 108 van 24 okt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-159Zuiderhaven 48provisionele en finale toewijzingfl. 405huis H-159
 
verkoperAbraham Ledeboer
koperThomas Jans Zwanenburg


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1923Zuiderhaven 48 Sikke Posthuma houtkoopmanHarlingenhuis (290 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-159Zuiderhaven 48Wilhelmina Krassenoud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-159; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-159Wilhelmina Krassen62 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
H-159Elyzabeth Zeeman21 jWorkumv, protestant, ongehuwd


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. Zuiderhaven 48 (H-194)


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10855
Zuiderhaven 48Lambertus Hendrikus Beekamp


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 48L.H. Beekamppredikant


1940 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-26582
Zuiderhaven 48Andries Holtrieger


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderh.L. Holtrigter780


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderhaven 48J. (Jacob) Poepjes  terug