Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 81
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 817-017 7-015 C-067C-061
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 817-018 7-015 C-067C-061


Naastliggers vanVoorstraat 81
ten oostenVoorstraat 83
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 75


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 81naamloze steeg ten westen


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0015v van 6 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81Voorstraat NZ [niet vermeld]00‑00‑00 cgde minderjarige parten van een huis
koperN. N.
naastligger ten oostenburgemeester Foeke Heemstra
naastligger ten zuidenVoorstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHobbe Jans olieslager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Iepe Wouters


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 7, fol. 2vVoorstraat 81Trijntje van Damf. 0-00-00


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0138v van 15 feb 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhet huis van Trijntie van Dam


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0236r van 18 jun 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81Voorstraat NZ tegenover de Suypmarkt1105‑08‑00 GG1/2 huis
koperdr. Sybrandus Bechius, gehuwd metadvocaat Hof van Friesland
koperYda Kyl
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
huurderHiltie Sickes dochter van de verkoperse85‑00‑00 GG
huurderDouwe Hansen
huurderJancke Sickes
naastligger ten oostende andere helft van de woning, bewoond door Pieter Jansen lakenkoper
naastligger ten oostende andere helft van de woning, bewoond door Tjeerd Ennes
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes
naastligger ten noordenhet huis, steeg en kamers van Arjen Wobbes
verkoperTrijntie van Dam, weduwe van
verkoperwijlen Sicko Elings


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0024va van 13 dec 1691 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 79, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Joris


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0312v van 17 jan 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt t.o. de Suipmerkt] in een steeg115‑00‑00 GGwoonruimte
koperDirk Hugens, gehuwd met
koperStijntie Hendrix
naastligger ten oostenvroedsman Tjaard Innes
naastligger ten westenGerke Gerkes c.u.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Wybes
naastligger ten noordenAlbert Hendriks Mellema
verkoperLapijntie Arjens, gehuwd met
verkoperFrans Govertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(2 achter) Dirk Huges x Stijntie Hendrix kopen een woning aan de Appelmarkt tegenover de Grote Suipmarkt, in een opgaande steeg tussen Jan Vosma en erven dr. Bechius. Ten O. vroedsman Tjaard Innes, ten Z. Gerke Gerkes c.u., ten W. Jan Gosses en erven Gerrit Wybes, ten N. Albert Hendriks Mellema. Geen grondpacht. Gekocht van Lapijntje [Philippina] Arjens, huisvrouw van mr. bakker Frans Goverts, voor 115 GG.


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0004r van 28 nov 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81achterVoorstraat NZ in een steeg [staat: Appelmarkt tegenover de grote Zuipmarkt]109‑01‑12 GGwoning
koperGerke Gerkes, gehuwd metturfdrager
koperMayke Jacobs
naastligger ten oostenvroedsman Tjeerd Innes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen dr. Bechius
naastligger ten westenJan Gosses
naastligger ten noordende woning gekocht door Dirk Hugens c.u.
verkoperLapijntje Arjens, gehuwd met
verkoperFrans Govertsmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(1 achter) Gerke Gerkes, turfdrager x Mayke Jacobs koopt een woning met beneden- en bovenkamer, spijskamer en een zolder, in 2en bewoond, aan de Appelmarkt tegenover de Zuivelmarkt, en in te gaan in een steeg tussen het huis van Jan Vosma en dat van erven Dr. Bechius. Ten O. vroedsman Tjeerd Innes, ten W. Jan Gosses, ten Z. erven Bechius, ten N. de woning die door Dirk Huigens is gekocht van de verkopers. Gekocht van Trijntje Arjens? x Frans Goverts, mr. bakker, voor 109 gg.


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0024r van 13 mrt 1707 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81Voorstraat NZ tegenover de Suipmerkt775‑00‑00 CGhuis
koperHarmen Jaspers c.u.
naastligger ten oostenvroedsman Tieerdt Ennema
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen dr. Bechius c.soria
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen dr. Bechius c.soria
verkoperJohannes Ouwerkerkmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jaspers c.u. kopen een huis nz Voorstraat tegenover de Suipmerkt. Ten O. vroedsman Tjeerd Ennema, ten Z. de Voorstraat, ten W. en N. erven dr. Bechius. Met mandeligheid zoals verhaald in de koopbrief van Trijntje van Dam aan dr. Bechius x Yda Kyl op 16 mei 1676. Gekocht van mr. bakker Johannes Ouwerkerk, voor 775 CG en een ducaat voor verkopers' vrouw.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-017Voorstraat 81huis
eigenaarHarmen Jaspers
gebruikerHarmen Jaspers
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-018Voorstraat 81huis
eigenaarTiaerd Innes
gebruiker
opmerkinginsolvent


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-017Voorstraat 81huis
eigenaarHarmen Jaspers
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-018Voorstraat 81huis
eigenaarTiaerd Ennema
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0210r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Jaspers boendermaker


1724 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0208r van 3 dec 1724 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt551‑00‑00 GG1/2 huis
koperInne Hiddes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen Jaspers mr. boendermaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Vosma koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende weduwe Gerke Gerkes
verkoperJan Tiommes Wijngaarden, erfgenaammr. bakker en koopman te Leeuwarden
verkoperburgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen, gehuwd met en voogd van te Leeuwarden
verkoperAntie Tiommes Wijngaarden, erfgenamen van te Leeuwarden
verkoperFettie Bockes Hoecksteede, erfgenaam voor 1/2 van
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
verkoperTiomme Jans Wijngaarden, erfgenaammr. bakker te Leeuwarden
verkoper q.q.Cornelis de Marre, gelastigde vankassier in de Bank van Lening
verkoper van 1/2Anna Christina Losecaet c.s., erfgenamen voor 1/2 van te Breda
erflaterwijlen Hebbaea Kyl te Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne Hiddes de Vries koopt een 1/2 huis nz. Voorstraat op de Appelmarkt. Ten O. mr. boendermaker Harmen Jaspers, ten Z. de straat en diept, ten W. erven Vosma en een steeg, ten N. wd. Gerke Gerkes. Gekocht van mr. bakker Jan Tjommes Wijngaarden en Tjitse Jentjes v.d. Veer x Antie Tjommes Wijngaarden allen te Leeuwarden, als erven van Hette Bockes?, die erfgenaam was van Hebbea Kyl te Salwerd voor 1/2, en mr. bakker Tjomme Jans Wijngaarden te Leeuwarden X? voor 1/2.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0217r van 14 jan 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81voorVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]860‑00‑00 CG1/2 huis
koperDirck Huigens, gehuwd met
koperStijntie Hendrix
toehaakeen rijksdaalder
naastligger ten oostende verkoper Harmen Jaspers c.s., gehuwd met
naastligger ten oostenNeeltie Johannes
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenInne Hiddes
naastligger ten noordenInne Hiddes
verkoperHarmen Jaspers, gehuwd met
verkoperNeeltie Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens koopt 1/2 huis op de Appelmarkt, w. v. de andere 1/2 onlangs is gekocht door Inne Hiddes. Ten O. de verkoper, ten W. en N. Inne Hiddes, ten Z. de straat. Gekocht van Harmen Jaspers x Neeltie Johannes.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0244v van 9 dec 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81voorVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]1000‑00‑00 CG1/2 huis
koperDoetie Annes, weduwe van
koperwijlen Thomas Oliviers
eigenaar van 1/2Inne Hiddeskoopman
bewonerDoetie Annes, weduwe van
bewonerwijlen Thomas Oliviers
naastligger ten oostenHarmen Jaspers boendermaker
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: Appelmarkt]
naastligger ten westenInne Hiddes
naastligger ten noordenInne Hiddes
verkoperDirk Huygens, gehuwd met
verkoperStijntie Hendrix


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-017Voorstraat 81huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDoetje Annes
huurwaarde27‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-018Voorstraat 81huis
eigenaarHarmen Jaspers
gebruikerHarmen Jaspers
huurwaarde75‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑10‑00 CG


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0308r van 2 feb 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81een_achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt]875‑00‑00 CG1/2 huis onder een dak met de wederhelft
koperSijke Reinderts bejaarde dochter, en haar zuster
koperGertje Reinderts bejaarde dochter
eigenaar van 1/2Inne Hiddes de Vrieskoopman
naastligger ten oostenHarmen Jaspers
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat]
naastligger ten westenInne Hiddes de Vries koopman
naastligger ten noordenInne Hiddes de Vries koopman
verkoperPyter Piers
verkoper q.q.Pyter Piers, curator over zijn zuster
verkoperAntje Piers, zuster
verkoperSipke Hendriksturfdrager
verkoperTjalling Geerts
verkoperBoukjen Geerts, gehuwd met
verkoperJan Reus Kalf
erflaterwijlen Antje Tomas


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0135v van 10 okt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Albert wagenmaker


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0278r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Sijke Reinders, gehuwd met
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0305v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt550‑00‑00 GG1/2 huis
koperClaeske Thomas Wijngaerden, gehuwd met
koperLivius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Jaspers
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenEnne Hiddes de Vries
naastligger ten noordenEnne Hiddes de Vries
verkoper q.q.Livius Prigge, testamentair curator overkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperhet kind van wijlen Fedde Harings, gehuwd met
verkoperwijlen Yffke Pieters Sonnema
verkoper q.q.Livius Prigge, administrator overkapitein Admiraliteit in Friesland
verkoperde nagelaten goedere van wijlen Sijke Reinders
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaeske Thomas Wijngaarden, vrouw van captein Livius Prigge, koopt een 1/2 huis nz. Appelmarkt. Ten O. erven Harmen Jaspers, ten W. en N. Enne Hiddes de Vries. Gekocht van wl. Sijke Reinders.


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0304v van 22 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81twee_achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt t.o. de Grote Suipmarkt]109‑00‑00 GGwoning, ingang tussen vroedman Vosma en Enne Hiddes de Vries
koperDirk Huygens, gehuwd met
koperStijntje Hendrix
naastligger ten oostenpakhuis Foekjen Oosterbaen
naastligger ten zuidenEnne Hiddes de Vries
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenGerrit Gerrits
verkoper van 1/6Jacob Gerkeshoutmolenaar te Amsterdam
verkoper van 1/6Gerke Gerkes te Norden
verkoper van 1/6Pieter Gerkes
verkoper van 1/6Trijntje Gerkes, weduwe van te Amsterdam
verkoper van 1/6wijlen Jan Hendrix
verkoper van 1/6Antje Gerkes, gehuwd met
verkoper van 1/6Jan Hendrix
verkoper van 1/6Fetje Gerkes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Huigens x Stijntie Hendrix koopt een woning aan de Appelmarkt, in de steeg tussen de vroedsman Vosma en Enne Hiddes de Vries. Ten O. het pakhuis van Foekje Oosterbaan, ten Z. Enne Hiddes de Vries, ten N. Gerrit Gerrits. Gekocht van Jacob-, Gerke-, Pieter-, Fetje-, Trijntie- (wd. Jan Hendrix) en Antje Gerkes, vrouw van Jan Hendrix, ieder voor 1/6 deel.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0372v van 14 jan 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenWouter Arents


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-017Voorstraat 81huis
eigenaarerven Sijke Reiners
eigenaarerven Geertie Reiners
gebruikerSybren Sonnema
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-018Voorstraat 81huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerDirk Huigens
opmerkingledig


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-018 Voorstraat 81Harm. Videlius, bestaande uit 3 personen18‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-017Voorstraat 81pakhuis
eigenaarWybe Dirks nom. ux.
gebruikerSibbeltie Sikkes
huurwaarde54‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑16‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-018Voorstraat 81huis
eigenaarHarm. Videlius
gebruikerHarm. Videlius
huurwaarde42‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑12‑12 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0256v van 19 jan 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt666‑00‑00 GG1/2 huis
koper door niaarHarmanus Viedelius stadsrentmeester
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
geniaarde koperHarmen Hessels Wilda, gehuwd metmr. boekbinder
geniaarde koperWypkjen Ulbes Menalda
huurderSikke Ennes c.f.
naastligger ten oostenViedelius stadsrentmeester
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens
naastligger ten zuidenVoorstraat en diept
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenoud burgemeester Doede Vosma
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens
verkoperGeertje Ennes de Vries, gehuwd met
verkoperWybe Dirksmr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Videlius, rentmeester, koopt na niaar rat. vicinitatis tegen Harmen Hessels Wilda, mr. boekbinder x Wypkje Ulbes Wijnalda, een 1/2 huis op de Appelmarkt. Grondpacht 28 st aan de Stad. Ten O. de stadsrentmeester Videlius, ten W. een steeg en oud-burgemeester Doede Vosma, ten Z. de straat, ten N. erven Dirk Huigens. Gekocht van Geertje Ennes de Vries, de vrouw van Wybe Dirks, mr. bakker, voor 666 gg.


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0118r van 25 nov 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmanus Videlius


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0186v van 8 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81twee_achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt in een steeg ingaande bij Hermanus Videlius]160‑00‑00 CGhuis
koperHermanus Videlius stadsrentmeester
huurder benedenkamerJohannes Rits
huurder bovenkamerde weduwe van Nicolaas Zomer 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis gekocht door Otte Sybes Salverda c.s.
naastligger ten zuidenHarmanus Videlius
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.
naastligger ten noordenAlbert Heeres c.f.
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmanus Videlius, stads-rentmeester, koopt een huis in een steeg uitkomende op de Appelmarkt. Ten O. het pakhuis van Otte Salverda, ten W. en N. Jan Heeres, ten Z. de koper. Gekocht van Gerrit de Jong.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0189r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 83achter, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westen[als huurder] Pyter Loman c.u.
naastligger ten westen[als huurder] Johannes Rits c.s.


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0190r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81achterVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt in een steeg ingaande bij Hermanus Videlius]155‑00‑00 CGwoning
koperJan Heeres, en zijn broermr. wolkammer
koperAlbert Heeres, en zijn broermr. timmerman
koperSipke Heeres
huurderPieter Loman c.u.24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet pakhuis van Otte Sybes Salverda
naastligger ten oostenhet pakhuis van Evert Beva
naastligger ten zuidenJan Gosses
naastligger ten westenGerben Bakker
naastligger ten noordenhuis gekocht door H. Videlius
verkoper van 1/4 van 1/2Gerryt Gerryts de Jongkoffieschenker
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong
verkoper van 1/4 van 1/2Jurjen Gerryts de Jongmr. schoenmaker
verkoper van 1/2 van 1/2Dirk Cornelis Wetsenswinkelier
verkoper van 1/2 van 1/2minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens, dochter van
verkoperCornelis Jacobus Wetsens
erflaterwijlen Dirk Huigens oudoom van de verkoperskoopman en winkelier
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Heeres en zijn broers Albert en Sipke, kopen huis op de Appelmarkt, op te gaan in een steeg bij H. Videlius. Ten O. het pakhuis van Otte Sybes Salverda en Evert Beva, ten W. Jan Gosses, ten N. Gerben Bakker, ten Z. H. Videlius. Gekocht van erven wl. Dirk Huigens. (de kinderen van Gerryt de Jong en de kinderen van Cornelis Jacobus Wetzens (Wetsens).


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0162v van 4 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81voorVoorstraat NZ [staat: Appelmarkt tussen Katrugs- en Kleine Kerkstraatspijpen]1958‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJan Heeres, broer vankoopman
koper door niaarAlbert Heeres, broer vankoopman
koper door niaarSipke Heeres koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
geniaarde kopervroedsman Frederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieter
geniaarde koperTrijntje IJsbrandi
naastligger ten oostenEeltje A. Travaille c.u.
naastligger ten zuidenVoorstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.
naastligger ten noordenhet perceel in de volgende akte
verkoper q.q.Nanne Dirks Drijfhout, gelastigde vankoopman te Heerenveen
verkoperJikke Joukes, laatst weduwe van te Heerenveen
verkoperwijlen Jan Ellers Jansz
verkoperGeertje Voorhoek, laatst weduwe van te Makkum
verkoperwijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopman
verkoperJikke Voorhoek, gehuwd met te Sneek
verkoperburgervaandrig Feicke Feickens, allen erfgenamen vanapotheker te Sneek
erflaterwijlen H. Videliusstadsrentmeester
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan, Albert en Sipke Heeres (gebroeders) kopen (a) huis op de Appelmarkt. Ten O. Eeltje Travaille c.u., ten W. een steeg en Albert Heeres, ten Z. de straat en diept, ten N. perceel b), gelegen achter (a) met ten O. Otte Salverda, ten W. en N. Albert Heeres, ten Z. (a). Beide huizen hebben vrije in- en uitgang door de steeg naar de Voorstraat. Gekocht van de (met name genoemde) erfgenamen van rentmeester Harmanus Videlius.


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0162v van 4 sep 1774 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione communitatis of ratione societatis, ofwel een protest om reden van mandeligheid. Mandéligheid betekent dat je niet als enige eigenaar bent van het (gehele) verkochte of verwandelde, waardoor de of een mede-eigenaar aanspraak kan maken op eerste koop en zodoende de voorgenomen koop kan verhinderen ('verspieren'). De gezamenlijkheid van het eigendom kan behoorlijk variëren. Een enkele zijmuur die ook de zijmuur van je naastligger is kan al genoeg zijn, maar bijvoorbeeld als erfgenaam met twee broers of zusters ben je ook maar voor een derde eigenaar van het goed.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81een_achterVoorstraat NZ op de Appelmarkt tussen Katsrug-en Kleine Kerkstraatspijpen, achter het pand1958‑00‑00 GGhuis
koper door niaarJan Heeres, broer vankoopman
koperAlbert Heeres, broer vankoopman
koperSipke Heeres, broer vankoopman
geniaarde koperFrederikus Tangerman, gehuwd metmr. loodgieter
geniaarde koperTrijntje IJsbrandi
huurderHendrik Kers
naastligger ten oostenOtte S. Salverda
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenAlbert Heeres c.f.
naastligger ten noordenAlbert Heeres c.f.
verkoper q.q.Nanne Dirks Drijfhout, gelastigde vankoopman te Heerenveen
verkoperJikke Joukes, laatst weduwe van te Heerenveen
verkoperwijlen Jan Ellers Jansz
verkoperGeertje Voorhoek, laatst weduwe van te Makkum
verkoperwijlen Wybrandus Sloterdijckontvanger convooien en licenten en koopman
verkoperJikke Voorhoek, gehuwd met
verkoperburgervaandrig Feicke Feickens, allen erfgenamen van te Sneek
erflaterwijlen H. Videliusstadsrentmeester


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0132v van 23 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Heeres


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0255r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81Voorstraat NZ [staat: Appelmerkt aan de Voorstraat] tussen Kleine Kerkstraats- en Katterugspijpen900‑00‑00 GGhuis
koperFredrik Calander, gehuwd metkoopman
koperAnna Ruitenbach
huurderFredrik Calander koopman115‑00‑00 CG
huurderAnna Ruitenbach
naastligger ten oostenJetse Lents mr. bakker
naastligger ten westensteeg waarin drie aparte in- en uitgangen
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten noordenWopke Berends c.u.
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperde boedel van wijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFredrik Calander koopt een huis op de Appelmarkt. Ten O. Jetse Lentz, ten W. een massale steeg etc. met het huis ten W. (Albartus Binksma). Tevens een huis achter dit gekochte huis en nog een huis achterin de steeg. Ten Z. de Voorstraat. Gekocht van wl. Jan Heeres.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0257r van 7 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81een_achterVoorstraat NZ [staat: Appelmerkt aan Voorstraat in een steeg tussen de Kleine Kerkstraats- en Katterugs pijpen]12‑00‑00 GGhuis
koperFredrik Calander, gehuwd metkoopman
koperAnna Ruitenbach
naastligger ten oostenTjebbe J. van der Meulen
naastligger ten zuidenFredrik Calander
naastligger ten westenAlb. Bolman c.u.
naastligger ten noordenJoucke Olinjus
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator overprocureur postulant
verkoperwijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Fredrik Calander x Anna Ruitenbach koopt nu ook het huis achterin de steeg. Ten O. Tjebbe Johannes v.d. Meulen, ten W. Albartus Binksma, ten Z. het voorhuis door de kopers pas gekocht, ten N. het huis van Jouke Olinjus. Gekocht van wl. Jan Heeres, koopman.


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0261v van 28 jun 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81twee_achterVoorstraat NZ in een steeg tussen Kleine Kerkstraats- en Katterugs pijpen100‑00‑00 GGbenedenhuis
koperoud burgemeester Jouke Olinjus
huurderWiebe Wytses 22‑00‑00 CG
naastligger ten oostenTjebbe van der Moolen
naastligger ten zuidenF. Calander c.u.
naastligger ten westenJan van der Vleugel c.s.
naastligger ten noordenLieuwe Douwes
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator over de boedel vanprocureur postulant
verkoperwijlen Jan Heereskoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jouke Olinjus, oud burgemeester, koopt een huis achter in een steeg op de Voorstraat tussen Kleine Kerkstraats- en Katrugspijpen. Geen grondpacht. Ten O. Tjebbe van der Moolen [Meulen], ten Z. F. Calander c.u., ten W. Jan van der Vleugel e.a., ten N. Lieuwe Douwes. Gekocht van (de redder van de boedel van) wl. koopman Jan Heeres voor 100 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-014, pag. 105Voorstraat 81Symon Goliad, 34 jaar, gehuwd
7-014, pag. 105Voorstraat 81J. Herfst


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0218v van 2 feb 1806 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81achterin de steeg achter het vorige huis2000‑00‑00 CGhuis
koperSjoerd Teyema, gehuwd metschooldienaar
koperMartha Ysaacks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFredrik Calanderkoopman te Amsterdam


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0218v van 2 feb 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 81Voorstraat NZ op de Appelmarkt, tussen de Kleine Kerkstraat en Katterugs pijpen2000‑00‑00 CGhuis
koperSjoerd Teyema, gehuwd metschooldienaar
koperMartha Ysaacks
huurderHerfst c.s.koopman
naastligger ten oostenJetze Lentz mr. bakker
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenJ. Olingus
verkoperFredrik Calanderkoopman te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Teyema, schooldienaar, x Martha Isaacks koopt huis op de Appelmarkt en het huis erachter. Ten O. Jetze Lentz, mr. bakker, ten Z. de Voorstraat, ten W. een massale steeg, waarin dit huis drie deuren en in- en uitgangen heeft, ten N. J. Olinjus. Gekocht van Frederik Calander te Amsterdam.


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0086v van 3 apr 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 83, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Teyema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-015, pag. 143Voorstraat 81S S Teyema8‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Jacob Abrahams... eed af in handen van president Djurre Hendriks op 15 jun 1796. (burgerboek); wed. J.A. gebruiker van wijk C-067; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Jouke Hendriks Olinjus... Poort, Albert W. Bakker, A.J. Conradi, H. Radsma, S. Rienstra, Hein Mollema. (GAH1114); eigenaar van wijk C-067; gebruiker Wiebe W. van Dockum, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed., 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Wiebe Wytzes van Dockum... 1883; kind: Wytse Wybes van Dokkum, geb 20 mrt 1785, ged 19 apr 1785 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk C-067, sjouwer; medegebruiker Jacob Abrahams wed. ; eigenaar is Jouke Olinjus, 1814. (GAH204); W. vD. en Fokje ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-067Voorstraat 81Jouke Olinjus Wiebe W van Dockum sjouwer
C-067Voorstraat 81Jouke Olinjus Jacob Abrahams wed


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 654Voorstraat 81Sjoerd Sytzes TeijemaonderwijzerHarlingenhuis en erf (120 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 655Voorstraat 81Sjoerd Sytzes TeijemaonderwijzerHarlingenhuis en erf (112 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Aafke Lieuwes Blom... 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 51 jaar, (vnm: Akke), geb Makkum, en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Anna Zabina Steenstra... 1809 HRL, ovl 9 apr 1864 HRL, huwt met Geert Dirks Trompetter op 12 okt 1837 HRL, dienstmaagd, ovl wijk C-067, N.H., dv Douwe Cornelis S, en Jantje Sijtses; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1837, ovl 1840, bev.reg. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Jan Cornelis Monsma... ovl 1859, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-075; oud 45 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Maria Michiels Plengnat... 1878, bev.reg. HRL 1851 wijk D-140, wijk F-248; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Pieter Cornelis Monsma... 1828, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, smidsknecht, wijk C-067; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-067Voorstraat 81Wiepkje Rimmerts Noordhuis... Tollinga; BS huw 1828, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk C-074; oud 35 jaar, wonende te HRL. 1839, wijk C-067; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-067VoorstraatPieter Monsma34 jsmidsknegtHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatWypkje Noordhuis35 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatCornelis Monsma7 jHarlingen*gezin 1, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatElisabeth Monsma10 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatJieke [Jikke] Monsma9 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatRimetta [Remmetta] Monsma4 jHarlingen*gezin 1, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatJan C Monsma45 jMakkumgezin 2, m, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatAkke L Blom51 jMakkumgezin 2, v, protestant, gehuwd
C-067VoorstraatCornelis Monsma21 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatGerben Monsma18 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatLieuwe Monsma9 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatHiltje Monsma16 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatGrietje Monsma13 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatMaria Plengnath42 jnaaisterHarlingengezin 3, v, protestant, weduwe
C-067VoorstraatMichiel Hoogstra7 jAlmenumgezin 3, m, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatKlaaske Hoogstra17 jArumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatSybrigje Hoogstra15 jArumgezin 3, v, protestant, ongehuwd
C-067VoorstraatPietje Hoogstra10 jAlmenumgezin 3, v, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. Ongenummerd, septembe (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-067Voorstraat 81Wilhelmina Monsma, overleden op 26 september 184110 mnd (geboren 12/11/1840), overleden Armensteegje C 67. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 40) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1855 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Voorstraat 81 (westgevel), HarlingenVoorstraat 81 (westgevel)G.L. 1855'baksteeninscriptie (Gerardus Leemkoel)
Volgens de 'lijst van de nummering der huizen' van 1862 was hij in dat jaar eigenaar van dit pand, wijk C 69.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 654Voorstraat C-068Gerardus Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 655Voorstraat C-069Gerardus Leemkoelwoonhuis


1870 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 04 okt 1870
vermeld alsgeschat adresbericht
C-067Voorstraat 81Een huis c.a., ingericht om in drieën te kunnen worden verhuurd in eene steeg aan de Voorstraat. Finaal verkocht op 12 okt 1870 in het Logement van mejufv. De wed. H.F. in de Boer door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 427.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3542Voorstraat C-063Erven Petronella de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 651Voorstraat 81 (C-063)Hein van Asperenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 81wed Theodorus J. de Vries geb. Van Scheltingadrogistef. 4000f. 4000
Voorstraat 81 Thomas de Vriesbediendef. 700f. 700
Voorstraat 81 Petrus J.J. de Vrieswinkelierf. 0f. 700


1925 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81T. de Vriesapotheker


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81S. Terpstradrogisterij, assistent-apotheker


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 81S. Terpstraapothekers-assistent


1931 - advertentiebron: H.A.R.E.T.O., Handels-reclame-verkoop tentoonstelling
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81S. Terpstradrogisterij


1932 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1992
adresgegevens
Voorstraat 81mei: De drogisterij van de heer S. Terpstra, Kl. Voorstraat, wordt geheel verbouwd


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr 81S. Terpstra271Drogist


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr. 81S. Terpstra804Drogist


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. Terpstra804Drogist


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. Terpstra804Drogist


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 81, HarlingenVoorstraat 81S. Terpstradrogisterij


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.S. Terpstra804Drogist


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 81S. (Sjoerd) Betten


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 81rijksmonument 20699


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7120Voorstraat 81
  terug