Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Sint Christoffelsteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSint Christoffelsteeg 36-119 6-113 E-ongE-208


Naastliggers vanSint Christoffelsteeg 3
ten oostenSimon Stijlstraat 6
ten zuidenSint Christoffelsteeg 5
ten westende Sint Christoffelsteeg
ten noordenSint Christoffelsteeg 1


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0029r van 26 feb 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 3Sint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]120‑00‑00 GGkamer
koperDirck Aerjans, gehuwd metbrouwer
koperAmerens Pieters
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van burgemeester Cent Huiberts
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordende mouterij van de verkoper Cornelis Floris
verkoperCornelis Floris, gehuwd met
verkoperBijts Poppes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariaens, brouwer x Amarens Pietersdr. kopen een camer in de Stroffelsteeg. Ten Z. de burgemeester Cent Huiberts, ten N. de mouterij van de verkoper. Gekocht van Cornelis Floris x Beyts Poppesdr., voor 120 gg.


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0144r van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Sent Huyberts


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0094v van 10 mrt 1672 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenop de Lanen Sicko gortmaker


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0188r van 17 dec 1702 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Sint Christoffelsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende brouwerij van Wopke Clasen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119Sint Christoffelsteeg 3huis
eigenaarwed. Tiaerd Ypes
gebruikerwed. Tiaerd Ypes cum socis
opmerkingheeft pro deo begeert


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119Sint Christoffelsteeg 3huis
eigenaarwed. Tieerd Ypes
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpro deo


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 25 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Sint Christoffelsteeg 3Sint Christoffelsteeg OZ [staat: Stroffelsteeg]46‑00‑00 GGkamer
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma
naastligger ten oostenDouwe Gerrits
naastligger ten zuideneen huis
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenDouwe Gerrits
verkoperPyter Sjoerds c.s.
verkoperAnnius Sjoerds c.s.


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119Sint Christoffelsteeg 3huis
eigenaarwed. Tjeerd Ypes
gebruikerwed. Tjeerd Ypes
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119Sint Christoffelsteeg 3huis
eigenaarFoppe Dirks
gebruikerFoppe Dirks
huurwaarde36‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119Sint Christoffelsteeg 3stal
eigenaarSybrand Feykes
gebruikerSybrand Feykes
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-119Sint Christoffelsteeg 3stal
eigenaarLolle Steensma
gebruikerLolle Steensma
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑14 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-113, pag. 136Sint Christoffelsteeg 3Jan Hannema3‑00‑00 cgstal en wagenhuis


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-ongSint Christoffelsteeg 3Jan Galama Jan Doekes Fockema kuipersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307Sint Christoffelsteeg 3Gozewijn Jan Loncq Jr.bierbrouwerHarlingenhuis en erf (230 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1307aSint Christoffelsteeg 3Gozewijn Jan Loncq Jr.bierbrouwerHarlingenbrouwerij (180 m²)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1307Wortelhaven E-218Oeke van der Werf wed. S. Wiardawoonhuis
Sectie A nr. 1307ade Lanen E-216Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij
Sectie A nr. 1307ade Lanen E-217Oeke van der Werf wed. S. Wiardabrouwerij


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3345Stokersteeg E-208Dirk van der Meerwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3345Sint Christoffelsteeg 3 (E-208)Casper de Haanwoonhuis


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-31625
Stokerstraat 3aJan Monsma


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 1305Sint Christoffelsteeg naast 3gemeentelijk monument12 van 20
  terug