Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schoolsteeg 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerSchoolsteeg 27-026 7-026 C-091C-087


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-026Schoolsteeg 2
eigenaarTietie Pieters
gebruikerTietie Pieters
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-026Schoolsteeg 2
eigenaarTietie Pieters
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-026Schoolsteeg 2
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-026Schoolsteeg 2woning
eigenaarSjoerd Pyters
gebruikerSjoerd Pyters
opmerkingpauper


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-026 Schoolsteeg 2Hessel Sybrens Hingst, bestaande uit 1 persoon, vermogend00‑00‑00 cg0
7-026 Schoolsteeg 2Johannes Tjebbes, bestaande uit 3 personen16‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-026Schoolsteeg 2huis
eigenaarerv. Johann. Tjebbes
gebruikererv. Johann. Tjebbes
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-026, pag. 144Schoolsteeg 2Tjebbe van der Meulen4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-091Schoolsteeg 2Doede van der Hout... en Grietje S. Bakker; eigenaar en gebruiker van wijk C-074, apothecar, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk C-091, gebruiker Atje ... , 1814. (GAH204); D. vdH. van HRL, en Sjoukjen T. Salverda van Franeker, deze hebben ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-091Schoolsteeg 2D van der Hout Atje


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 191 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-091Schoolsteeg 2Doede van der Hout, overleden op 15 februari 1828apotheker Voorstraat C 74, vader van Ittje Doedes van der Hout (wed. Jacobus Brouwer), te Franeker. Lijfrente (fl. 0,50/week en vrije inwoning Gortmakerssteeg C 91) voor 64-jarige dienstmeid Antje Anskes Dijkstra. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 675Schoolsteeg 2Yke van der, wed. Jacobus Brouwer HoutFranekerhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-091Schoolsteeg 2Antie A Dijkstraoud 78 jaar, geb Dronrijp en wonende te HRL. 1839, wijk C-091; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-091Bij de Grote SluisAntie Anskes Dijkstra78 jDronrijpv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-091Schoolsteeg 2Trijntje van der Stel... HRL 1851 wijk C-069, 91, wijk G-168; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk C-065; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 675steeg Rommelhaven C-091Allegonda J. Brouwer vrouw van F. Foekenswoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 675Schoolsteeg C-087Alegonda Jacoba Brouwer, vrouw van Foeke Foekenswoonhuis
  terug