Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 86
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerNoorderhaven 867-ong7-ong7-ongC-147C-137


Naastliggers vanNoorderhaven 86
ten oostende Raadhuissteeg
ten zuidende Raadhuisstraat
ten westende Raadhuisstraat
ten noordende Noorderhaven


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 86 (raadhuistoren, zuidgevel), HarlingenNoorderhaven 86 (raadhuistoren, zuidgevel)afbeelding van Sint Michael, vasthoudende het wapenschild van Harlingen, die met een lans de draak doodtafkomstig van de gevel van de voormalige Westerkerk, die in 1896 is afgebroken.


1730 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 86, HarlingenNoorderhaven 86Voorstelling van Sint Michaël en de draakHet stadhuis bestaat uit een door de Amsterdammer H.J. Norel gebouwd blokvormig gedeelte en een in 1756 vernieuwd achtergedeelte. De in 1933 vrijwel geheel vernieuwde en in 1974 door brand geteisterde toren is een overblijfsel van het 16e eeuwse bouwwerk. De vorgevel heeft een voorname ingangspartij met daarboven een opvallend verguld beeld van de Heilige Micha?l en de draak, de schutspatroon van Harlingen (eigenlijk van Almenum). Het is een werkstuk van de Leeuwarder kunstenaar W. van der Haven uit 1730.


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-147Noorderhaven 86de Stad't raadhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 585Noorderhaven 86de Stad Harlingen Harlingenstadshuis (240 m²)


1837 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 86 (raadhuistoren), HarlingenNoorderhaven 86 (raadhuistoren)MDCCCXXXVII' (1837)Zonnewijzer, met links van boven naar beneden 'VIII', 'IX', 'X', onder van links naar rechts 'XI', XII', 'I', 'II', 'III', 'IIII', en rechts van beneden naar boven 'V', 'VI' en 'VII'.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-147Noorderhaven 86Botje Harmens Steinfort... huwt met Jelle Louws Fopma dv Harmen Klazes S, en Aafke Paludanus; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147; oud 58 jaar, geb Oosterbierum en wonende te HRL. 1839, wijk F-023; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-147Noorderhaven 86Douwe Loviusgeb 11 jul 1810 Leeuwarden, huwt met Antje vd Zee, (gk), scheepskapitein, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147-156; oud 28 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, zeevarend, wijk G-057; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-147Noorderhaven 86Grietje Cornelgeb 14 jan 1792 Joure, Vst 20 jun 1855 uit Amsterdam, A 31 jul 1858 Rotterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 156


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-147Noorderhaven 86Jacobus Wentholt... Vst 1 sep 1856 uit Dokkum, zv Ludolph Reinier W, en Magdalena Zeper; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk C-147, 55, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 585Noorderhaven C-147Margaretha Auck Dina Fontein wed. Hannema Raadhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 585Noorderhaven C-137 Gemeente Harlingen raadhuis en toren


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 585Noorderhaven 86 (C-137)Gemeente Harlingengemeentehuis


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeentehuis88


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
(Noorderhaven 86)Gemeente en Gem. Instellingen88Gem.huis


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Gemeente en Gem. Instellingen931Gem. Huis


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen944Gem. Huis


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen944Gem. Huis


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenGemeente en Gem. Instellingen944Gem. Huis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 86rijksmonument 20598


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8656Noorderhaven 86


2023
0.066364049911499


  terug