Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Nieuwstraat 52
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNieuwstraat 523-055 3-063 D-085D-124


Naastliggers vanNieuwstraat 52
ten oostende Nieuwstraat
ten zuidenNieuwstraat 54
ten westenOoievaarsteeg 33
ten noordenNieuwstraat 50


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0045r van 17 aug 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHibbe Ustus c.u.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0064r van 15 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: noordooster stadsvesten]230‑00‑00 GGhuis of kamer
koperIpe Grytgiens, gehuwd met
koperTrijn Abbes
verpachter grondThomas Jans brouwer0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHibbe Yves
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAucke Douwes
verkoper van 1/2Aalcke Pyters, gehuwd met te Leeuwarden
verkoper van 1/2Warmolt Wierts, en te Leeuwarden
verkoper van 1/2Sasker Jans voor zich en zijn kind, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Doed Pyters
eerdere samenvatting door Yde Elsingain de noordooster stadsvesten


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0181r van 6 nov 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52bij de Franekerpoort aan de stadsvesten00‑00‑00 cghuis of kamer
koperN. N.
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Warmelt Wierts, rechthebbende
crediteur q.q.Sascker Jans, rechthebbenden van
crediteur (triumphant)Epe Goyties
verkoper (gesuccumbeerde)Bonte Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis of kamer bij de Franekerpijpen aan de stads vesten.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0251r van 29 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Franekerpijpen aan de stads wal00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
crediteur q.q.Wermel Wierts, rechthebbende van
crediteur (triumphant)Ype Goyties
verkoper (gesuccumbeerde)bewoner Bente Reyns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild een huis bij de Franekerpijpen aan de stadswal


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0278r van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 54, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBente Reyns


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0222r van 25 mrt 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 54, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBonte Reins


1621 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0262v van 27 jan 1621 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Johannes
naastligger ten zuidenBonte Reins


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0061v van 29 mrt 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: noordooster stadsvesten]129‑14‑00 GGhuis of kamer
koperPieter Epes, gehuwd met
koperClaeske Pieters
naastligger ten oostenNieuwstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenHibbe Ystes
naastligger ten westenOoievaarsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenAucke Douues
verkoperBente Reins, gehuwd met
verkoperSytske Fockes Unia


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0085r van 17 jan 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPieter Yepes


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0011v van 30 apr 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 54, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Epes


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0239v van 6 dec 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Ipes


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0273r van 22 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de Ooster stadsvesten]140‑00‑00 GGhuis
koperJohannes Coenraedt Guldenius, gehuwd metpredikant
koperCunira van Galama
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Ooster stadsvesten]
naastligger ten zuidenEesge Minnes timmerman
naastligger ten westenEesge Minnes timmerman
naastligger ten noordenJaan Ages waterhaler
verkoperSeerp Lammerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Johannes Coenraedt Guldenius x juffrouw Cunira van Galama kopen een fraaie woning bij de Franekerpijpen aan de ooster stadsvesten. Ten O. de ooster stadsvesten, ten Z. en W. Eesge Minnes timmerman, ten N. Jaan Ages waterhaler. Geen grondpacht. Gekocht van Seerp Lammerts q.q., voor 140 GG.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0030v van 10 feb 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Nieuwstraat [staat: bij Franekerpijpen aan de ooster stadsvesten]162‑00‑00 CGkamer of woning
koperJan Martens schuitvaarder
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: Ooster stadsvesten]
naastligger ten zuidenEsge Minnes timmerman
naastligger ten westenEsge Minnes timmerman
naastligger ten noordenJaan Ages waterhaler
verkoperJoannes Coenraet Gulderius, gehuwd met
verkoperCunira van Galama


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0039v van 20 apr 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: Franekerpijpen aan de ooster stadsvesten]173‑09‑00 CGkamer of woning
koperJan Dioerdts, gehuwd metscheepstimmerman
koperYtje Hanses
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenAesge Minnes timmerman
naastligger ten westenAesge Minnes timmerman
naastligger ten noordenJaan Aeges waterhaler
verkoperJan Martens, gehuwd metschuitvoerder
verkoperJancke Freerx


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0076r van 1 feb 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de Oosterstadsvesten]160‑00‑00 CGkamer
koperHendrick Lammerts, gehuwd met
koperAeltie Dirx
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: stadsvesten]
naastligger ten zuidenEsge Minnes
naastligger ten westenEsge Minnes
naastligger ten noordenJaen Ages waterhaler
verkoperJan Djoertsscheepstimmerman te Leeuwarden


1687 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0206v van 11 sep 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHendrick Lammerts


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0331v van 9 okt 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAesge Minnes


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0341r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Ooievaarsteeg 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEesge Minnes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0047r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDouwe schipper op Sneek


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0261r van 13 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen aan de ooster stadsvesten]112‑00‑00 GGkamer
koper door niaar van 1/2Upke Jansen distillateur
koper door niaar van 1/2Claes Epes mr. smid
geniaarde koperHessel Pykes, gehuwd met
geniaarde koperAntie Ottes
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEesge Minnes
naastligger ten westenEesge Minnes
naastligger ten noordenUpke Jans mr. stoker
verkoperHendrik Lammerts, gehuwd met
verkoperAaltie Dirx
verkoperLaes Dirx


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0060v van 3 mrt 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0060v van 3 mrt 1700 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Franekerpijpen, bij de158‑13‑00 GG1/2 huis met daarachter een tuintje
koperOepke Jans distillateur
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Ypismr. ijzersmid


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0138v van 4 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Nieuwstraat [staat: bij de Franekerpijpen aan de Oosterstadsvesten]170‑00‑00 CGkamer
koperSybe Johannis c.u.
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenEesge Minnes
naastligger ten westenEesge Minnes
naastligger ten noordenhet huis van verkoper Rienck Harmens c.u.mr. ijzersmid
verkoperRienck Harmens c.u.mr. ijzersmid


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-055Nieuwstraat 52huis
eigenaarSybe Johannis
gebruikerSybe Johannis
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0016r van 13 mrt 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybe Johannis steenvoerder


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-055Nieuwstraat 52huis
eigenaarSybe Johannis
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan27‑5‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0185v van 5 dec 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenSybe Johannes steenvoerder


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-055Nieuwstraat 52huis
eigenaarSybe Johannes
gebruikerSybe Johannes
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0058v van 2 dec 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Nieuwstraat 52Nieuwstraat WZ [staat: bij de Franekerpijpen]250‑00‑00 CGwoning
koperTrijntie Pieters, weduwe van
koperwijlen Hendrik Jansen steenvoerder
huurderDouwe c.u.
naastligger ten oostenNieuwstraat [staat: diept aan de stadsvesten]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Eesge Minnes
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Eesge Minnes
naastligger ten noordenJan Fopkes bontwever
verkoper q.q.de stad Harlingen: weesvoogdij, alimentatores van
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Klaas Luitjens, en verder recht bij uitkoop verkregen van
verkoperRimmert Luitjesbrugman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-055Nieuwstraat 52huis
eigenaarSiebe Pieters
gebruikerHans Jacobs
huurwaarde18‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑01‑10 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-055 Nieuwstraat 52Hans Jacobs, bestaande uit 9 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-055Nieuwstraat 52huis
eigenaarwed. Sybe Pytters
gebruikerHans Jacobs
huurwaarde18‑10‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑07‑02 CG


1748 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0245v van 1 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Sybe Pyters


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0242v van 11 mei 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 50, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-063, pag. 55Nieuwstraat 52Jan van der Veen0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0083r van 11 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Nieuwstraat 54, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan L. van der Veen


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Foppe Klases Torenbeek... Kerk HRL 1799, 1804, BS geb 1811, huw 1813, huw 1816, ovl 1833, ovl 1847, ovl 1887; gebruiker van wijk D-085, timmerman; eigenaar is Jan L. vd Veen, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Jan Lammerts van der Veen... wijk C-041, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk C-042, kaarsemakerij, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-085; gebruiker Foppe K. Torenbeek, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk G-045; gebruiker Taeke vd Vorm, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-085Nieuwstraat 52Jan L van der Veen Foppe K Torenbeek timmerman


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 93 en 98 van 26 nov 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
D-085Nieuwstraat 52provisionele en finale toewijzingfl. 25woning D-085
 
verkoperTrijntje Heerkes Tilstra (wv Sybren Seerps Hoedje)
verkoperElisabeth Sybrens Hoedje
verkoperSipke Hemkes Hoffinga
verkoperJan Hendriks Smith
koperDirk Terpstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 806Nieuwstraat 52Dirk Pieters TerpstrakleermakerHarlingenschuur (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Anna Harmanus Schoonhoff... Sjoerds Langjus; bsha181ge, huw 1833, ovl 1843, ovl 1885; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-085; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Christiaan Hendrik Bouman... Johanna Riva; BS huw 1833, huw 1842, ovl 1843; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk D-085; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Klaas Jelles Hidma... en Berber Martens; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1834, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-085, 114, 127, 149, 168, wijk H-154; oud 37 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk D-115; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-085NieuwstraatChristiaan Boumans31 jturfdragerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
D-085NieuwstraatAnna Schoonhof28 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
D-085NieuwstraatTaeke Boumans5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-085NieuwstraatWouter Houmans3 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
D-085NieuwstraatCatharina Boumans1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-085Nieuwstraat 52Christiaan Hendriks Bouman, overleden op 26 oktober 184335 jr (geboren 28/6/1808), turfdrager, overleden Nieuwstraat D 85, gehuwd, 4 kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 257) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-085Nieuwstraat 52Hette van der Linde, overleden op 25 februari 1844(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 3/2/1843), overleden Nieuwstraat D 85. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 579 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-085Nieuwstraat 52Yme Lijn, overleden op 14 juni 1847levenloze dochter van Yme Willems Lijn, bakker Nieuwst. D 85 (wednr. Jantje Ymkes Smit, overleden 30/7/1843) en Adriaantje Jacobs Schuitemaker, zuster van minderjarige Trijntje Ymes Lijn, halfzuster van minderjarige Willem, Hiltje en Aaltje Ymes Lijn (uit 1e huwelijk vader). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Doetje Meintsma... Piebinga; BS huw 1837, bev.reg. HRL 1851 wijk D-143, 85, wijk E-008, wijk G-016, bev.reg. HRL ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Hiltje Wybes Faber... (B)Oolgaard; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; geb 25 may 1810, ged 3 jun 1810 Grote Kerk HRL, dv Wybe Sijbrands ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-085Nieuwstraat 52Sjoerd Mulder... M, en Christina Adams; BS ovl 1846; 1868 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-189, wijk C-170, wijk D-085, 156, wijk G-118, 156, 316, wijk H-154; oud 41 jaar, geb Dokkum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 806Nieuwstraat D-085Jacobus Cornelis Rooswinkelwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 806Nieuwstraat D-124Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 806Nieuwstraat 52 (D-124)R. van Asperenschuur


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 52G. Vellingawerkman gemeente reiniging


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Nieuwstraat 52W. (Wiggerd) Boonstra
  terug