Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 84
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 845-0655-065/35-062F-184F-176


Naastliggers vanLanen 84
ten oostenLanen 86
ten zuidende Heiligeweg
ten westenLanen 82
ten noordende Lanen


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0344r van 1 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 84Lanen ZZ595‑00‑00 gghuis met plaats daar achter
koperRippert Agges, gehuwd met
koperBauck Tomas
verpachter grondN. N. 4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelhet huis van Romck, weduwe van2‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelwijlen Hessel
naastligger ten oostenHomme Gattyes
naastligger ten zuidenRomck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hessel
naastligger ten zuiden*steeg naar de Heligeweg [staat: Schritsen] waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenJoris de Kokere
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperHessel Dircksschoenmaker
verkoperGerbrant Douuesschoenmaker


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0023r van 10 jul 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 84Lanen ZZ719‑00‑00 gghuis met een plaats daarachter met het vrye gebruik van de steeg naar de Heiligeweg [staat: Schritsen]
kopermr. Salvus Jans, gehuwd met
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenHomme Gatties
naastligger ten zuidenRomck, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Hessel
naastligger ten westensteeg naar de Heligeweg [staat: Schritsen] waarvan vrij medegebruik
naastligger ten westenJoris de Kokere
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperRippert Agges, gehuwd met
verkoperBauck Tomas
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Salvus Jans, stads chirurgijn x Antie Jans kopen huis met plaats erachter zz. Lanen. Ten O. Homme Gatties, ten Z. wed. Romck Hessels, ten W. Joris de Koker. Met gebruik van de steeg naar de Schritsen. Grondpacht 4 CG, waarentegen 10 CG. ontvangen wordt uit het huis van Romck Hessels. Gekocht van Rippert Agges x Bauck Tomas voor 719 GG.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0088r van 15 okt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 84Lanen ZZ1550‑00‑00 cghuis
kopermr. Sibrandt Feyes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
grondpacht verschuldigd aan dit perceelnaasligger ten zuiden Anne Hessels2‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Tomas Piters
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anne Hessels
naastligger ten westenhet huis van de Kat de Kat
naastligger ten noordenLanen
verkoperSalvus Jansen c.u.mr. stadschirurgijn


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0107r van 7 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 84Lanen ZZ1118‑00‑00 gghuis
koperRintie Romckes c.u.
verpachter grondwijlen Anna Hessels 4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenSake Ritskes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Anna Hessels
naastligger ten westenJacob Juriens
naastligger ten noordenLanen [staat: straat]
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybren Feyes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReintie Romkes de Vos koopt huis aan de Lanen. Ten O. Tabe Ritskes, ten W. Jacob Jurriens, ten Z. Anna Hessels, ten N. de straat. Gekocht van erven Sybren Feickes.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 10rLanen 84Reyntien Romkesf. 0-00-00


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0082v van 28 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 84Lanen ZZ naast de Grauwe Kat310‑00‑00 gg1/2 huis, plaats en tuintje
kopergemeensman Jacob Jurriens de Lange
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pybe Alewijns
naastligger ten zuidenAndries Pouwels
naastligger ten westenJacob Jurriens de Lange
naastligger ten noordenLanen
verkopermr. Reyntien Romkes de Vos
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jurriens de Lange koopt 1/2 huis, plaats en tuintje, met vrij in- en uitgang naar de Schritsen [Heiligeweg] door de steeg ten zuiden. Ten O. erven Pybe Alewyns, ten Z. Andries Pouwels, ten W. de koper, ten N. de straat. Het huis staat naast 'de Grauwe Kat' op de Lanen. Gekocht van Reintie Romkes de Vos.


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0016va van 24 mrt 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 84Lanen ZZ naast de Grauwe kat310‑00‑00 gg1/2 huis, plaats en tuin
koper provisioneelgemeensman Jacob Jurriens de Lange
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostende gewezen erfgenamen van wijlen Saecke Ritsches
naastligger ten zuidenAndries Pouwels
naastligger ten westengemeensman Jacob Jurjens de Lange
naastligger ten noordenLanen
verkoperReintien Romckes de Vos, als vader en voorstander over zijn kinderen


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0315v van 13 feb 1712 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 84Lanen ZZ [staat: aan het einde van de Wortelhaven oostelijk van het voorgaande perceel]235‑00‑00 gghuis met een tuintie
koper provisioneelBotte Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
huurderJacob Servaes mr. slotmaker
naastligger ten oostenhet derde perceel in deze akte
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Doede Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
verkoper q.q.Lolke Jarigs Westra, curator
verkoper q.q.Jan Ydes, curatoren over
verkoperde krankzinnige dr. Timen de Lange


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 4va van nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Lanen 84(per decreet) "De curatoren over de krankzinnige dr. Timen de Lange verkopen (2) een huis, deels naast, ten O. van perceel (1). Ten W. perceel (1), ten Z. wd. Doede Jansen, ten N. de Wortelhaven, met aldaar vrij uit- en ingang door een gang en steeg die daarbij behoren. Geboden door Botte Jacobs 235 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065Lanen 84huis
eigenaarJacob Servaas
gebruikerJacob Servaas
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065Lanen 84huis
eigenaarJacob Servaas
aanslag huurwaarde04‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065Lanen 84huis
eigenaarJacob Servaes
gebruikerJacob Servaes
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065/3Lanen 84huis
eigenaarFolkert Jacobs
gebruikerFolkert Jacobs
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-065/3, fol. 86vLanen 84Folkert Jacobs cum uxore, bestaande uit 5 volwassenen en 0 kinderenslotmaeker, mr.26:0:00 cg4:6:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065/3Lanen 84huis
eigenaarFolkert Jacobs
gebruikerFolkert Jacobs
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-065/3Lanen 84huis
eigenaarFolkert Jacobs
gebruikerFolkert Jacobs
aanslag huurwaarde03‑12‑12 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062Lanen 84huis
eigenaarFolkert Jacobs wed.
gebruikerFolkert Jacobs wed.
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-062Lanen 84huis
eigenaarHarmanus de Haes
gebruikerHarmanus de Haes
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0348v van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 84Lanen ZZ [staat: Wortelhaven] wijk F-193457‑05‑00 cghuis
koperAugustinus Dekker mr. kleermaker
voormalig eigenaarwijlen Hermanus de Haas
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenJ. Metzlar
naastligger ten zuidenJohannes Norel
naastligger ten westenJan Bertels koopman
naastligger ten noordenLanen [staat: Wortelhaven]
verkoperMayke Folkerts de Haas, weduwe van
verkoperwijlen Willem C. Bakkerbode Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAugustinus Dekker, mr. kleermaker, koopt huis op het eind v.d. Wortelhaven. Ten O. J. Metzeler, ten Z. Johannes Norel en een doorgaande steeg naar de Heiligeweg, ten W. Jan Bettels, ten N. de Wortelhaven. Gekocht van Mayke Folkerts de Haas wv Willem de Bakker.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-062 , pag. 109Lanen 84Augustinus Dekker 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-184Lanen 84Augustinus de Decker... Legt eed af in handen van drost H.J. Westra op 29 dec 1803. (burgerboek); eigenaar en gebruiker van wijk F-184, kleermaker, 1814. (GAH204); oud 60 jaar, geb Lookeren en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk F-184; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-184Lanen 84Augustinus DekkerAugustinus Dekkerkleermaker


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1035Lanen 84 Augustinus Decker kleermakerHarlingenhuis en erf (120 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-184Lanen 84Maria Elisabeth Coulbout... C, en Anna Wijngaarden; BS huw 1840, BS Franeker ovl 1862; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-184; ... (alles)


1839 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 115 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-184Lanen 84Maria Joanna Buitenaar, overleden op 16 oktober 183963 jr, geboren Moerbeek/Vlaanderen, overleden Wortelhaven F 184, vrouw van August de Decker, mr. kleermaker, moeder van Maria-Johanna August de Decker (vrouw van Christophorus Burgaard, kuiper/tapper). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-184WortelhavenAugustus Decker60 jkledermakerLookerenm, rooms katholiek, weduwnaar
F-184WortelhavenMaria Coulbout52 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe


1842 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1035Lanen 84 tot op den grond afgebroken en vereenigd na nieuw te zijn opgebouwd met no. 1034


1843 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1035Lanen 84 A HoogmolenHarlingeneen huis weggebroken, geheel nieuw opgebouwd en onder een lijst met het naaste nummer gebragt


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 179 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-184Lanen 84Andries Hoogmolen, overleden op 2 april 184656 jr (geboren 9/2/1790), koopman, overleden Spekmarkt F 184, man van Anna-Catharina Smitz, koopvrouw (mede testamentair erfgenaam), vader van minderjarige Margaretha-Anna, Johanna-Margaretha en Hermanus-Bernardus Andries Hoogmolen. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-184Lanen 84Fentje Wybes de Vries... Wiebe Pieters dV, en IJmkje Harkema; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1834, ovl 1876, bev.reg. 1851 wijk F-184; oud 39 jaar, geb Bergumerdam en wonende te HRL. 1839, wijk F-158; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3610De Lanen F-176 Heinrich Frans Wehberg woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3610Lanen 84 (F-176)Anna C.L. Wehberg (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 84 Johannes Hibmasigarenfabrikantf. 3500f. 4000
Lanen 84 Martha Hibmaonderwijzeresf. 1100f. 1100


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 84mej. S.H. de Gleedir. meisjesvakschool
Lanen 84B.E. Smit-


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 84D. (Dirk) Dekker


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 84rijksmonument 20523  terug