Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 65
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 656-1036-1036-099E-196E-190
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 656-1046-104(niet bekend)E-196E-190


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0282r van 10 jan 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65Lanenhuis en stalling
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenHendrick Saves
naastligger ten zuidenJannegien Idses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Jochem smid
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Gerrits, geauthoriseerde curator overmoutmaker
verkoperde vier nagelaten weeskinderen van wijlen Andries Allerts alias Lietsvisch, gehuwd met
verkoperAnna Foppens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (moutmaker Pieter Gerrits als geauthoriseerde curator en voormomber over) de vier nagelaten weeskinderen van Andries Allerts alias ... en Anna Foppens zijn adiunct, een huis en stalling op de Lanen. Ten O. Hendrick Saves, ten Z. Jannegien Idsen, ten W. erven smid Jochem.


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0296v van 14 feb 1602 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65Lanen NZ130‑00‑00 gghuis en schuur
koper provisioneelPieter van Buiten
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Pieter Gerritsmoutmaker
verkoper q.q.Arent Foppens
verkoperde kinderen van Andries Alberts alias Lietsvisch
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van (moutmaker Pieter Gerrits en Arent Foppes) het huis en de schuur op de Lanen van de kinderen van Andries Allerts. Waarvan eerste koper gebleven is Pieter van Buiten, voor 113 GG.


1653 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0220r van 9 jan 1653 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65west_achterLanen NZ, in de steeg achter het huis of hof van Jacob Tiebbes Popta99‑09‑00 ggkamer
koperJan Reyns schipper
huurderN. N. 13‑00‑00 gg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis van de erfgenamen van wijlen Lammert Warners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof van Jacob Tiebbes Popta*
verkoperoud burgerhopman Jan Jochums van der Horst c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Reyns, schipper, koopt een kamer nz. Lanen in de steeg achter Jacob Tiebbes Popta. Ten Z. erven Lammer Warners, ten N. Jacob Tiebbes [Popta]. Geen grondpacht. Gekocht van oud burger-hopman Jan Jochums van der Hoeff c.u., voor 99 GG 9 st.


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0161v van 4 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65west_achterLanen NZ in de steeg achter het huis waar Jacob Tiebbes Popta is overleden76‑00‑00 ggkamer
koperJan Hendrix
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Lammert Warners
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenhuis en hof van wijlen Jacob Tiebbes Popta
verkoperSioerd Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hendrix koopt een kamer nz. Lanen in de steeg achter het huis en hof waaruit Jacob Tiebbes Popta versturven is. Ten Z. erven Lammert Werners, ten N. huis en hof van Popta. Geen grondpacht. Gekocht van Sioerd Clases voor 76 GG.


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0116v van 24 jan 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65westLanen NZ180‑00‑00 cghuis
koperReyner Hendrix de Ringh, gehuwd met
koperAefke Pytters
naastligger ten oostenJoris Hiddema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten noordende kamer van Jan Hendrix
naastligger ten westenWittert secretaris
verkoperFeye Pytters, gehuwd met
verkoperLijsbeth Wybrens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaReyner Hendrix de Ringh x Aeffke Pytters koopt een huis nz. Lanen. Ten O. een ingaande steeg en Joris Symons Hiddema, ten W. Wittert, ten Z. die straat, ten N. Jan Hendrix. Gekocht van Feye Pytters x Lijsbeth Wybrens.


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0371r van 18 sep 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65westLanen NZ320‑00‑00 cghuis
koperYde Doytses, gehuwd metkooltjer
koperGatske Tammes
huurderReiner Hendrix
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witter
naastligger ten noordenJan Hendrix
verkoper van 1/2Reiner Hendrix de Ringmr. metselaar
verkoper van 1/2Sytske Reyners ongehuwde dochter


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0233r van 2 dec 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65westLanen NZ300‑00‑00 cghuis
koperJan Jansen, gehuwd metmetselaar
koperSytske Reiners
bewonerde verkoperse
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Joris Hiddema
naastligger ten zuidenLanen [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen de heer Witters
naastligger ten noordenJan Hendrix
verkoperGatske Tammes, weduwe van
verkoperwijlen Yde Dooytseskooltjer


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0305v van 6 sep 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65west_achterLanen NZ in de steeg48‑00‑00 cgkamer
koperJan Jansen de Groot, gehuwd metmr. metselaar
koperSydske Reiners
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende koper [staat: verkoper] Jan Jansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende hof nagelaten door Jacob Tjebbes Popta
verkoperJan Hendrix, gehuwd metknoopmaker
verkoperTyed Willems


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0219v van 2 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65oostLanen NZ200‑00‑00 cghuis
koperGouke Suringar koopman
huurderWillem c.u.slotmaker
naastligger ten oostenCornelis van der Burgh
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenJan Jansen metselaar
naastligger ten noordenGouke Suringar koopman
verkoperSyntie Hiddema, gehuwd met
verkoperSioerd Obbesschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGouke Suringar koopt een huis nz. Lanen. Ten O. Cornelis v.d. Burgh, ten W. Jan Jansen, metselaar, ten Z. de Lanen, ten N. de koper. Gekocht van Sijntie Hiddema x Sioerd Obbes, schipper.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-104Lanen 65huis
eigenaarG. Suringar erven
gebruiker
opmerkingstaat ledig


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
opmerkingaen de majoor betaelt
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-104Lanen 65huis
eigenaardr. Suringar cum soc.
opmerkingaffgebroken


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-104Lanen 65huis
eigenaarG. Zuringar erven
gebruiker
opmerkingafgebroken


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-104Lanen 65huis
eigenaarG. Suiringar
gebruikerG. Suiringar
opmerkingafgebrooken


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-104Lanen 65huis
eigenaarG. Suringar
gebruiker
opmerkingledige grond


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0101v van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65westLanen NZ301‑00‑00 gghuis
koperHendrik Duman, gehuwd metsuikerraffineerdersknecht
koperKnierke Urks
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Zuiringar
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenHyltie Abes
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning
verkoper van 1/2Reinder Jansen de Grootmr. metselaar
verkoper van 1/2Geertje Jansen de Groot ongehuwde jongedochter
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Duman, suikerraffineerdersknecht x Knierke Urks kopen huis nz. Lanen, bewoond door de verkopers. Ten O. wd. Zuiringar, ten Z. de straat en Laanen, ten W. Hyltie Abes, ten N. een doopsgezinde woning. Beschrijving van het huis. Vrije in- en uitgang ten oosten. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Reinder Jansen de Groot voor 1/2, en van ongehuwde jongedochter Geertje Jansen de Groot voor 1/2, voor 301 gg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 65huis
eigenaarJan Janzen
gebruikerJan Janzen
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-104Lanen 65huis
eigenaarG. Suringar
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledige grond


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-103Lanen 65huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-104Lanen 65ledige grond
eigenaarG. Suringar
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0155r van 15 mei 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 65west_achterLanen, in een steeg op de200‑00‑00 cgkamer, weefwinkel en loots
koperJanke Nollides, weduwe van
koperwijlen burgemeester Syds Altena
naastligger ten oostenJanke Nollides, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen burgemeester Syds Altena
naastligger ten zuidenHendrik Duimes
naastligger ten westenAge Johannes
naastligger ten noordenJanke Nollides, weduwe van
naastligger ten noordenwijlen burgemeester Syds Altena
verkoperde Doopsgezinde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJanke Nollides wv burgemeester Syds Altena, koopt een kamer in een steeg, in te gaan op de Lanen. Ten O. en N. de koper, ten Z. Hendrik Tromp? Gekocht van de diaconen der D.G. Gemeente, voor 200 cg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 65huis
eigenaarHendrik Duman
gebruikerHendrik Duman
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-099Lanen 65huis
eigenaarHendrik Duman
gebruikerHendrik Duman
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-099 , pag. 135Lanen 65Coert Duman 2‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Bouwe Harmens de Vries... eigenaar is D.J. Siersema, 1814. (GAH204); oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk E-196; VT1839; B.H. d. V., zoutbrandersknegt, wonende te HRL, is verzogt geworden een Acte van bekendheid te ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Jan Jansen Post... door J.J.P. als schoenmakersknegt bj Gosling Piekes verdiend, 7 jun 1777. (GAH1108); gebruiker van wijk E-196; eigenaar en medegebruiker is Jan J. Glinstra, varensgesel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Matthijs van Rayenzie ook: van Raay; geb 1757 ... , ovl 19 feb 1814 HRL, werkman, ovl wijk E-196; BS ovl 1814; woont in 8e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-196Lanen 65Jan J GlinstraJan J Glinstravarensgesel
E-196Lanen 65Jan J GlinstraJan Jans Postma


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49007 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 29 van 18 jan 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-196Lanen 65koopaktefl. 150huis aan de Lanen
 
verkoperKnierke Duman
verkoperGrietje Duman
koperJan Jans van Glinstra
koperElisabeth Magdalena Gebel


1816 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49009 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 291 en 311 van 28 aug 1816
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-196Lanen 65provisionele en finale toewijzingfl. 1710huis aan de Noorderhaven bij de kettingbrug E-196
 
verkoperJohannes van Weerden
koperBerbera Boltjes (wv Sytse Broers Blom)
schuldeiserYde Hoornstra


1817 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 201 van 24 nov 1817
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-196Lanen 65koopaktefl. 4001/2 deel in huis c.a. E-031 en E-196
 
verkoperAlbert van Eeken
koperJan Luitjes Faber


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 155 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-196Lanen 65Sipke Watzes van der Werf, overleden op 27 augustus 1822zoon van Watze S. van der Werf, leerlooier (Laanen E 196) en Ybeltje Ruurds Brouwer. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1287Lanen 65 Jacobus Zwaan turfdragerHarlingenhuis en erf (78 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Antje Harda... 1851 wijk B-008, wijk G-100, 294, wijk H-057, 190; oud 47 jaar, geb Houw en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Bauke S Postmaoud 47 jaar, geb Oosterwierum en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Johannes Teeroud 54 jaar, geb Frankfurt, Dld, en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Minke Johannes Vogel... 1791 Grote Kerk HRL, dv Johannes Vogel en Trijntje ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Riemke J Poortoud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-196; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-196LaanenBouwe H de Vries48 jkorendragerHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
E-196LaanenRiemke Jans Poort52 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
E-196LaanenJan Bouwes de Vries14 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
E-196LaanenBauke Sjierks Postma47 jOosterbierumgezin 2, m, protestant, gehuwd
E-196LaanenAantie J Harda47 jHouwgezin 2, v, protestant, gehuwd
E-196LaanenTjerk Postma [Posthema]11 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-196LaanenUlbe Postma3 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
E-196LaanenJohannes Teer54 jFrankfortgezin 3, m, protestant, ongehuwd
E-196LaanenMenke Johs. Vogel47 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 125 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-196Lanen 65Grietje Jans de Zwaan, overleden op 26 juli 18461 1/2 jr (geboren 19/5/1845), overleden Lanen E 196, dochter van Jan Jacobus de Zwaan, zeeman en Johanna IJsbrands Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1375 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-196Lanen 65Johanna IJsbrands Feenstra, overleden op 25 november 184826 jr, geboren Midlum 28/2/1822, overleden Lanen E 196, vrouw van Jan Jacobus de Zwaan, kuiper, moeder van minderjarige Jacobus en IJsbrand Jans de Zwaan. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Grietje Taekemageb 22 apr 1802 Menaldum, ovl 27 nov 1873 HRL, huwt met Jacob Wijga (gk), N.H., dv Gosse T, en Aukje Looyenga; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk B-184, wijk E-196


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-196Lanen 65Jan Jans Glinstra... Joltinga; BS huw 1812, ovl 1844, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk E-015; eigenaar en gebruiker van wijk E-196, varensgesel, medegebruiker Jan Jans Post, 1814. (GAH204); oud 50 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1287de Lanen E-196Janna D. Vinje vrouw van M.J. Zee woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1287De Lanen E-190 Hendrikus Oswald woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4383Lanen 65 (E-190)Hendrikus Oswaldwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 65 Nicolaas Wafelaarwinkelierf. 600f. 900


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 65, HarlingenLanen 65Wed. N. Wafelaarhuishoudelijke artikelen, nikkelwaren, emaille-waren


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 65S. Plantengastuurman ter koopvaardij
Lanen 65wed. N. Wafelaar-Bosewinkelierster


1934 - advertentiebron: Officieele Feestgids Harlingen 700 jaar stad, Herdenkingsfeesten 27 augs. tot en met 3 sept. 1934
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 65, HarlingenLanen 65 Tieltechnisch bureau


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 65, HarlingenLanen 65 Tieltechnisch bureau, radio, gas- en waterleiding


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 65J.K. Tiel202Electrot. bur.


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 65, HarlingenLanen 65 TielTechnisch Bureau Tielaanleg van electrisch, gas- & waterleidingen


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. Veltman612Brandst.h.


1958 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Lanen 65 (zuidgevel), HarlingenLanen 65 (zuidgevel)'BETHEL'BETHEL' = huis van God (zie Genesis 28:19)
De Baptistenkerk is in 1958 ingewijd  terug