Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 56
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 565-1545-1545-169F-203F-194


Naastliggers vanLanen 56
ten oostenLanen 58
ten zuidenSchritsen 47
ten westenLanen 54
ten noordende Lanen


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0102v van 7 dec 1617 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 56Lanen ZZ [niet vermeld]0‑00‑00 gghuis met een ledige plaats erachter
koperN. N.
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Harmen Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Rutten
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperLuitgien Isbrants oud 24 jaar, oudste zoon van
verkoperDoed Feddricx voor zich en haar vijf kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Isbrant Luitgies
verkoperLourens Hendricks aangetrouwde oom van vaders kant als voogd over haar andere 4 kinderen


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0106r van 18 jan 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 56Lanen ZZ500‑00‑00 gghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperhet sterfhuis van Isbrant Luytieslinnenwever


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0026v van 19 nov 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 56Lanen ZZ0‑00‑00 gghuis
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Harmen Hendricks
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van wijlen Jan Rutten
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Reinier Olivier voor zijn kinderen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van mr. Reinier Olivier, voor hem en als vader en wettige voorstander over zijn kinderen, een huis zz. Lanen. Ten O. wd. Harmen Hendricks, ten W. wd. Jan Ruths. Grondpacht 12 st aan de Stad.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0073r van 11 jun 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 56Lanen ZZ452‑00‑00 gghuis
koperCornelis Jeltes, gehuwd met
koperAntie Jelles
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Hendrick Harmens
naastligger ten westenRogier Jansen de Kock
naastligger ten noordenLanen
verkoperReyner Olivier van Zonhoven


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0076v van 10 mrt 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 56Lanen ZZ1300‑00‑00 cghuis
koperWarner Beerns c.u.knoopmaker
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Douwes bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRogier Jansen de Cock
naastligger ten noordenLanen [niet vermeld]
verkoperCornelis Jeltesmr. kleermaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWarner Beerns, knoopmaker, c.u. kopen een huis zz. Lanen. Ten O. bakker Ede Douues, ten W. Rogier Jansen de Cock. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van mr. kleermaker Cornelis Jeltes, voor 1300 CG.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 5, fol. 22rLanen 56Marten Broersf. 200-00-00


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0216r van 30 jan 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 56Lanen ZZ340‑00‑00 gghuis
koperBaucke Jacobs, gehuwd metmr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aede bakker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet huis van mr. Barent Stint
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Warner Beernsknoopmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaucke Jacobs, mr. timmerman x Aefke Warners koopt een huis zz. Lanen, dat hij huurde. Ten O. erven bakker Aede [Douwes], ten W. mr. Barent Stint. Grondpacht 12 st aan de Stad. Gekocht van erven knoopmaker Warner Beerns voor 340 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-154Lanen 56
eigenaarAbraham Bauckes
gebruikerAbraham Bauckes
opmerkingpauper


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-154Lanen 56huis
eigenaarAbraham Bauckes cum soc.
gebruikerAbraham Bauckes cum soc.
aansl. huurw. voldaan‑‑
opmerkingpauper


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-154Lanen 56huis
eigenaarAbraham Baukes
gebruikerAbraham Baukes
opmerkingpauper


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0100r van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 56Lanen ZZ200‑00‑00 cghuis
koperCornelis Annes, gehuwd metstadstimmerbaas
koperYttie Sybrens
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
naastligger ten oostenburgerhopman Sybren Feykes
naastligger ten zuidenburgerhopman Sybren Feykes
naastligger ten westenPyter Cornelis mr. kleermaker
naastligger ten noordenLanen NZ
verkoperAttie Baukes, weduwe van
verkoperwijlen Arent Eerks
verkoperAnne Baukes
erflaterwijlen Abraham Baukes, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntie Reyers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Annes, stadstimmerbaas x Yttie Sybrens koopt huis zz. Lanen. Ten O. en Z. als huurder Sybren Feykes, ten W. Pyter Cornelis, kleermaker, ten N. de Lanen. Gekocht van Attie Baukes wv Arent Eerks, met toestemming van Anne Baukes namens de kinderen van Abraham Baukes x Trijntje Reyers, voor 200 cg.


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0010v van 22 apr 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 56Lanen ZZ570‑00‑00 cghuis
koperburgerkolonel Sybrand Feikes Camsma, gehuwd met
koperAntie Tjommes
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
huurderAbraham Baukes e.a.57‑12‑00 cg
naastligger ten oostenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten zuidenoud burgemeester Jan Nollides
naastligger ten westenPieter Cornelis mr. kleermaker
naastligger ten noordenLanen
verkoperCornelis Annes, gehuwd metstadstimmerbaas
verkoperYttie Sybrens


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-154Lanen 56huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerAnna Baukes cum soc.
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-154Lanen 56huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerJohannes Bensonides
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
5-154, fol. 96rLanen 56Johannes Bensonides cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en 0 kinderenbakker van de armekaemer14:9:00 cg2:8:00 cgbestaet gemeen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-154Lanen 56huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerJohannes Bensonides
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-154Lanen 56huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerJohannes Bensonides
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-169Lanen 56huis
eigenaarSybrand Camsma
gebruikerJohannes Benzonides
huurwaarde16‑00‑00 cg
gebruikerPieter Joris wed.
huurwaarde15‑12‑00 cg
gebruikerClaas Yedes wed.
huurwaarde15‑00‑00 cg
gebruikerJaapje Pieters
huurwaarde totaal62‑04‑00 cg
af: lasten02‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑16‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-169Lanen 56huis
eigenaarS. F. Camsma
gebruikerGovert Rimmerts
huurwaarde24‑00‑00 cg
gebruikerDirk Johannes
huurwaarde21‑00‑00 cg
gebruikerPieter Jacobs
huurwaarde20‑00‑00 cg
gebruikerUilke Hansen
huurwaarde20‑00‑00 cg
huurwaarde totaal85‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑12‑00 cg
aanslag huurwaarde14‑19‑10 cg
opmerking[de tweede keer bladzijde 122]


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0016v van 5 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 56Lanen ZZ115‑00‑00 gghuis
koperHendrik Meyer mr. timmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 cg
huurderArend Huisjemaker
naastligger ten oostenR. van der Veen
naastligger ten zuidenR. van der Veen
naastligger ten westenJan Yemes
naastligger ten noordenLanen
verkoper q.q.Hotse Romkes Binksma, boedelredder
verkoper q.q.Douwe Wytses Vettevogel, boedelredders van
verkoperde boedel en nalatenschap van wijlen vroedsman Feike Sybrands Kamsma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-169 , pag. 119Lanen 56Hendrik Meyer 2‑00‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-203Lanen 56Gabe Sjoerds Rodenhuis... Gerrijts; BS huw 1811, huw 1813, huw 1815, huw 1818, huw 1838, ovl 1849, ovl 1853; gebruiker van wijk F-203, metzelknegt; medegebruiker Minne Jans wed. ; eigenaar en medegebruiker is Hendrik Meyer, timmerwinkel, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-203Lanen 56Hendrik Meyer... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-155, timmerman, 1814. (GAH204); id. van wijk F-203, timmerwinkel; gebruiker Gabe Rodenhuis, metzelknegt en Minne Jans wed., 1814. (GAH204); Wij ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-203Lanen 56Minne Jans... in 5e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-203Lanen 56Hendrik MeyerHendrik Meyertimmerwinkel
F-203Lanen 56Hendrik MeyerGabe Rodenhuismetzelknegt
F-203Lanen 56Hendrik Meyerwed Minne Jans


1828 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7005 aktenr. 294 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-203Lanen 56Hendrik Meyer, overleden op 24 november 1828huistimmerman Laanen F 203, man van Anna Gerbens Pousma (erft vruchtgebruik), vader van Elisabeth (vrouw van Pier Sytses Mulder), Gerben, huistimmermansbaas, Hendrina (vrouw van afwezige Jarig Gelinde) en Wilhelmina Hendriks Meyer (wil zelfstandig aangifte doen: zie 319, vrouw van Klaas Trompetter, matroos). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1336Lanen 56 Jacob Smith schreinwerkerHarlingenhuis of werkplaats (91 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-203Lanen 56Grietje Drostoud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-203; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-203Lanen 56Jan Jacobs Zeeven... Jans, (gk); BS huw 1831; oud 32 jaar, geb Winschoten(!) en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk F-203; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-203Lanen 56Trijntje Klases Wiersmageb 1769 Parrega, ovl 26 mei 1846 HRL, huwt met Hans Rost, dv Klaas W, en Baukje ... ; BS ovl 1846; 1856 overlijdens; oud 68 jaar, geb Parrega en wonende te HRL. 1839, wijk F-203; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-203LaanenJan J Zeeven32 jvarensgezelWinschotenm, protestant, gehuwd
F-203LaanenGrietje Drost34 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-203LaanenTrijntie Zeeven6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-203LaanenHenderika Zeeven4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-203LaanenJacoba Zeeven1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-203LaanenTrijntie Wiersma68 jPargav, protestant, weduwe


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-203Lanen 56Alida Noorman, overleden op 19 november 1847(Certificaat van onvermogen), 7 jr (geboren 16/11/1840), overleden Lanen F 203. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1336Lanen F-203Dirk Meer timmerwinkel


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3909De Lanen F-194 Anna Meijer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3909Lanen 56 (F-194)Gerben Meijer (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Lanen 56 Johannes van Smedenijzerhandelaarf. 7000f. 15000
Lanen 56 Wijnand J. van Smedenijzerhandelaarf. 800f. 3000


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 56J. v. Smeden & Zn.60In ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 56J. v. Smeden & Zn.60In ijzerw., gereedsch. en geëm. art.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 56J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Lanen 56J. v. Smeden & Zn.60IJzerw. en gros, Vert. v. buitenl. huizen


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Lanen 56Johs. van Smedenijzerhandelaar


1938 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 56, HarlingenLanen 56J. van Smedenijzerwaren, gereedschappen


1939 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 56, HarlingenLanen 56J. van Smeden & zoonijzerwaren, gereedschappen


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenW.J. v. Smeden573


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenW.J. v. Smeden573


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
LanenJ. v. Smeden & Zn.573(b.g.g.)
LanenJ.R.E. v. Smeden573


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Lanen 56J.R.E. (Johannes) van Smeden


1965 - advertentiebron: Harlingen, Gemeente Adresboek
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Lanen 56, HarlingenLanen 56 van Smedenijzerwaren, gereedschappen etc.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Lanen 56rijksmonument 20517


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9657Lanen 56  terug