Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lammert Warndersteeg 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLammert Warndersteeg 63-137 3-183 G-221G-264


Naastliggers vanLammert Warndersteeg 6
ten oostende Lammert Warndersteeg
ten zuidenLammert Warndersteeg 8
ten noordenLammert Warndersteeg 4


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0149r van 29 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1678 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0014r van 2 mrt 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMinne Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137Lammert Warndersteeg 6hoff
eigenaarvroedsman Bonk
gebruikervroedsman Bonk
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137Lammert Warndersteeg 6hoff
eigenaargemeensman Bonk
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137Lammert Warndersteeg 6hoff en kamer
eigenaarJacob Bonk
gebruikerJacob Bonk
opmerkingpro deo begeert


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137Lammert Warndersteeg 6woning
eigenaarwed. Dirk Taedes
gebruikerwed. Dirk Taedes
opmerkingpro deo begeert


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-137 Lammert Warndersteeg 6Sikke Jelles, bestaande uit 5 personen06‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-137Lammert Warndersteeg 6woning
eigenaarSikke Jolles
gebruikerSikke Jolles
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑03‑10 CG


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0011v van 22 jan 1792 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lammert Warndersteeg 8, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Hibma koopman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-183, pag. 68Lammert Warndersteeg 6J Fontein3‑00‑00 cgkeet


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Dirk Pzn Fontein... id. van wijk G-218, gebruiker is Rinnert D. van der Werff, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-221, ledig, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb War (!) en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-025; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-221Lammert Warndersteeg 6Dirk Fontein ledig


1822 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 152 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-221Lammert Warndersteeg 6Aukje A. Johannes Bolman, overleden op 21 september 1822A.=Aurelia, vrouw van Jan Klazes Bakker, dienstknecht (Lammert Warndersteeg G 221), moeder van minderjarige Klaas, Jacobus en Sjoukje Jans Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1823 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7002 aktenr. 237a (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-221Lammert Warndersteeg 6Sjouwkje Jans Bakker, overleden op 1 april 1823dochter van Jan Bakker, dienstknecht (Lammert Warndersteeg G 221) en wijlen Aukje-Aurelia Johannes Bolman, vader van minderjarige Klaas en Jacobus Jans Bakker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 944Lammert Warndersteeg 6Dirk FonteinzeepziederHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Trijntje Tjepkes Blok... Kerk HRL 1807, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk G-224; oud 69 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Wijpkje Aukes Vogelzang... Hasmerus V, en Wijpke Gerbens; huw Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-221, wijk H-114; Albert Sioerds en W.V., beide van HRL, zijnde de aangave geschied onder Productie van ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-221Lammert van der steegTrijntie T Blok69 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-221Lammert van der steegMarijke Bakker33 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-221Lammert Warndersteeg 6Marijke Yedes Bakker... bev.reg. HRL 1851 wijk A-182, wijk E-210, wijk G-224; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-221; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 944Lammert Warndersteeg G-221Simon Stinstra c.u.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 23 aug 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-221Lammert Warndersteeg 6Eene woning aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij de wed., Boumans. Provisioneel verkocht op 4 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden.


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van donderdag 13 sep 1872
vermeld alsgeschat adresbericht
G-221Lammert Warndersteeg 6Eene woning aan de Lammert Warndersteeg, in huur bij de wed., Boumans. Finaal verkocht op 18 sep 1872 in de Koornbeurs bij Fekkes door notaris Horat. Albarda te Leeuwarden. Waarop geboden is f. 465.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 944Lammertwarndersteeg G-264Dirk Tjallingiibergplaats


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5110Lammert Warndersteeg 6 (G-264)Sybrand Tjallingii (en Cons.)woonhuis
  terug