Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Karremanstraat 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 15(niet bekend)(niet bekend)B-134B-172
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 15(niet bekend)(niet bekend)B-135B-173
 huisnummer lager  huisnummer hogerKarremanstraat 152-021 2-029 B-233B-173


Naastliggers vanKarremanstraat 15
ten zuidenZoutsloot 67
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 13


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0091v van 17 aug 1617 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 15Karremanstraat (staat: Nieuwe Sint Jacobstraat)210‑00‑00 GGkamer (aan het huis van de proclamanten)
koperRippert Agges, gehuwd met
koperBauck Thomas
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Botte Janssen


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0078v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0053r van 5 feb 1708 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0054r van 26 feb 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuideneen camer daaragter


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 15woning
eigenaarSimen Jelles Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 15huis
eigenaarSymen Stijl erven
gebruikerFolkert Doekles
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 15huis
eigenaarSymon Stijl erven
gebruikerJan Hansen
huurwaarde14‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑06‑08 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0140r van 31 okt 1728 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZoutsloot


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0234r van 6 feb 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Hessels turfdrager


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0001ra van 26 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0002va van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Jansen Trompetter schipper


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0095r van 27 nov 1735 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDroogstraat


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 15woning
eigenaarerven Symon Stijl
gebruikerFran Arjaans
huurwaarde19‑14‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑05‑12 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-021 Karremanstraat 15wed. Cornelis Symons, bestaande uit 5 personen, gealimenteerd00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-021Karremanstraat 15huis
eigenaarSimon Stijl
gebruikerwed. Cornelis Simons
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0030v van 23 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTomas Lammerts


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0238v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenkamer met een uitbouwsel aan het verkochte van de erfgenamen van wijlen Jan Pyters Trompetter


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0229r van 14 dec 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 15Karremanstraat OZ 13/15/17 bij de Karremanspijp249‑00‑00 GGwoning
koperRimmert Teunis, gehuwd metscheepstimmerman
koperAntje Gerryts
huurderde weduwe van Jan Trompetter 24‑00‑00 CG
naastligger ten oostenRimmert Teunis
naastligger ten zuidenRimmert Teunis
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenThomas Lammerts
verkoper van 1/4Lijsbeth Jans Trompetter, gehuwd met
verkoper van 1/4Otte Sybes Salverdakoopman
verkoper van 1/4Neeltje Pyters Butterkoper, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Pyters Trompetter thans uitlandig
verkoper van 1/4Trijntje Dirks voor haar kinderen, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Jan Trompetter
verkoperBaattje Foeckes, gehuwd met
verkoperCornelis Jacobs
verkoperAntje Foeckesdienstmaagd
verkoperRommert Clases, zoon van
verkoperClaas Rommerts


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0249v van 15 dec 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0248v van 15 dec 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAnthoni Vuirpijl


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0184r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrik Jans


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0185r van 13 nov 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0094r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenBalthasar Moltz


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0095r van 18 jan 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan H. Nijsing c.u.bontwever


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0140v van 6 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenKlaas Pieters


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0272r van 15 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Karremanstraat 15Karremanstraat 13/15/17 OZ250‑00‑00 CGhuis
koperJoris Pieters, gehuwd metmr. huistimmerman
koperRebecca Wybes
naastligger ten oostenDirk Nannings
naastligger ten zuidenBaltus Molts
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Nijssing
verkoperClaas Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoris Pieters, mr. huystimmerman x Rebecca Wybes kopen huis in de Karremanstraat. Geen grondpacht. Ten O. Dirk Nannings, ten Z. Baltus Molts, ten W. de Karremanstraat, ten N. erven Harmen Nijssing. Gekocht van mr. metzelaar Claas Pieters, voor 250 cg.


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0310r van 17 nov 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenKlaas Pieters* metselaar


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0258r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoris Pieters


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0153r van 7 nov 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoris Pieters


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0043v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 67, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJoris Pieters


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0056v van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoris Pieters
naastligger ten zuidenJoris Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-029, pag. 28Karremanstraat 15Beerend Pol0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0097v van 25 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Karremanstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJoris Pieters


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-134Karremanstraat 15Joris Pieters... geb 1751 ... , ovl 28 okt 1811 HRL, ovl in het huis van Christoffel Klein; bsha181ov; eigenaar van wijk B-134, ledig plek grond, 1814. (GAH204); Claas Freerks ende Trijntje IJemes, beide van HRL, zijnde wegens de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-135Karremanstraat 15Cornelis Jans Weydema... Kerk HRL 1805, dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1813, huw 1820, ovl 1831, huw 1844; gebruiker wijk B-135, turfdrager; eigenaar is Tjalling vd Muur, 1814. (GAH204); C.J.W. van de Joure en Janke Sijbe Rijpma van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-135Karremanstraat 15Tjalling Dirks van der Muur... van wijk B-113, sjouwer; medegebruiker Jan Jansen Brink, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-135; gebruiker Cornelis Weydema, turfdrager, 1814 (GAH204); oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-134Karremanstraat 15Joris Pieters erven ledig plak grond
B-135Karremanstraat 15Tjalle van der Muur Cornelis Weydema turfdrager


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160Karremanstraat 15Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis en erf (146 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 160aKarremanstraat 15Tjalling van der MuurrijkswegerHarlingenhuis (124 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-135Karremanstraat 15Margaretha Hoekers... dv Wijnand H, en Elsje de Hol; BS huw 1829, ovl 1842; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-135; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-135KarremanstraatMarten Modders37 jhovenierLoenenm, protestant, gehuwd
B-135KarremanstraatMargaretha Hoekers30 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-135KarremanstraatWijnand Modders8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatHendrik Modders7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatLouwerens Modders1 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatEliza Modders4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-135KarremanstraatDirkje Modders3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1052 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-135Karremanstraat 15Dominikus Taekes Huitema, overleden op 12 juni 18482 jr (geboren 1/4/1846), overleden Karremanstraat B 135, zoon van Taeke Karstens Huitema, schippersknecht en Cornelia Dominikus Steenstra, broer van minderjarige Karst Taekes Huitema. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 160Liemendijk B-134Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160Liemendijk B-135Hervormde Diaconietuin
Sectie A nr. 160aKarremansstraat B-113Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3341Karremansstraat B-173Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3341Karremanstraat 15 (B-173)Hervormde Diaconiewoonhuis


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Karremanstraat 15T. (Tjerk) Vellinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 15rijksmonument 20436
  terug