Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 14
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 142-1142-1142-158B-026B-031


Naastliggers vanHoogstraat 14
ten oostenHoogstraat 16
ten zuidenRommelhaven 9
ten westenHoogstraat 12
ten noordende Hoogstraat


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084r van 2 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFecke Dircks


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0387r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFecke Dircks


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]


1630 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZ [staat: oosterlijke verlaet]1655‑00‑00 gghuis [Hoogstraat], houtstek en de wal ten zuiden [Rommelhaven]
koperEnne Tyaardts, gehuwd methoutkoper
koperAnna Jacobs
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Sipcke slotmaker
naastligger ten oostenPieter Eelckes
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenMelis Pybes
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperAntie Pieters met advies van haar dochter, weduwe van
verkoperwijlen Fecke Dircks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnne Tyaardts houtkoper x Anna Jacobs kopen een huis, houtstek en wal ten zuiden, bij het oostelijkste verlaat. Ten O. de wv slotmaker Sipcke en Pieter Eelckes, ten Z. de straat, ten W. Mevis Pybes, ten N. de straat. Gekocht van Antie Pieters wv Fecke Dircks voor haar en met advys van haar dochter voor 1655 GG.


1640 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0094r van 19 jan 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenInne Tiaerdtsen houtkoper


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0243v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenEnne Tierds houtkoper


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0109r van 18 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenInne Tieerdts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0012va van 5 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenInne Tjeerds


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0127r van 9 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHoogstraat


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0229v van 22 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZ255‑00‑00 gghuis genaamd De Blauwe Bijl
koperJan Pytters Leyenaer c.u.de Blauwe Bijl
naastligger ten oostenhet huis van Jan Jansen Reyers
naastligger ten zuidenJelte Ynses houtkoper
naastligger ten westenWillem Claeses koopman
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJelte Ynseshoutkoper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pytters Leyenaar koopt een huis zz. Hoogstraat, 'de Blauwe Bijl'. Ten O. Jan Jansen Reyer, ten W. Willem Claesen, ten Z. de verkoper, ten N. de Hoogstraat. Gekocht van houtkoper Jelte Ynses.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio 33Hoogstraat 14huis
eigenaarClaes Rinties Botsma nom.ux.
gebruikerGerrit Heins
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio 20rHoogstraat 14huis
eigenaarHessel Suringar
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0067r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZ280‑00‑00 gghuis
koperPyter Tjeerds vrijgezel
naastligger ten oostenGoyckjen Goikes
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Jelte Ynses
naastligger ten westenClaes Willems koopman
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperdr. Hesselus Zuringar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio Hoogstraat 14huis
eigenaarPyter Tjeerds
gebruikerPyter Tjeerds
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑08 cg


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0040v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Tjeerds mr. sleefmaker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio 20vHoogstraat 14huis
eigenaarPieter Tjeerds
gebruikerPieter Tjeerds
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑06‑10 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-114Hoogstraat 14Pieter Tjeerds, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio 20vHoogstraat 14huis
eigenaarPytter Tjeerds
gebruikerPytter Tjeerds
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio 20vHoogstraat 14huis
eigenaarPyter Tjeerds
gebruikerPyter Tjeerds
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0263r van 7 jul 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Tjeerds mr. sleefmaker


1764 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0077r van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Tjeerds


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-114 , folio 20vHoogstraat 14huis
eigenaarPyter Tjeerds
gebruikerPyter Tjeerds
huurwaarde totaal32‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑16‑06 cg


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0023r van 8 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Tjeerds


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0077v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Tjeerds


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0173r van 7 okt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieter Tjeerds


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio 41vHoogstraat 14huis
eigenaarPieter Tjeerds
gebruikerPieter Tjeerds
huurwaarde totaal36‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑10‑14 cg


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0003v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZ900‑00‑00 cghuis
koperPier Jans, gehuwd metmr. wagenmaker
koperFroukie Minses
naastligger ten oostenAndries Schiere
naastligger ten zuidenSibout Hoornstra
naastligger ten westenFrans Leemkool*
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperPieter Tjeerdsoud mr. sleefmaker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio 41vHoogstraat 14huis en wagenmakerij
eigenaarPier Jansen
gebruikerPier Jansen
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0181r van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPier Jans


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0183r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZ [staat: Grote Hoogstraat]600‑00‑00 gghuis geschikt als wagenmakerij
koper door niaarFrans Willems Leemkool koopman
geniaarde koperJohannes Hendriks de Windkoopman
geniaarde koperHaaye Jacobsturfdrager
huurderPier Jans c.u.mr. wagenmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Andries Schiere
naastligger ten zuidenSybout Hoornstra
naastligger ten westenFrans Willems
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoper q.q.Sicco Rienstra, curator
verkoper q.q.Simon Wijma, curatoren over
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Pier Jans, gehuwd metmr. wagenmaker
verkoperwijlen Rixtje Beernds


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-158 , folio 41vHoogstraat 14huis
eigenaarFrans Leemkool
gebruikerJoost Gonggrijp
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal33‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑00‑00 cg


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0264r van 19 jun 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 16, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Leemkool


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Rommelhaven 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenF. Leemkool


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-150, pag. 29Hoogstraat 14Joost Gongrijp, 35 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 14Hoogstraat ZZ wijk B-027550‑00‑00 cghuis
koperBeerend Arink, gehuwd metmr. timmerman
koperClaaske Gosses Reinalda
huurderJoost Gonggrijp
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Jelte Radsma
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFrans Leemkool
naastligger ten noordenHoogstraat [staat: straat]
verkoperFrans Leemkool


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-158 , pag. 41Hoogstraat 14Beerend Arink 3‑00‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Engelbert Berends Arinkgeb 1805 HRL, ovl 18 okt 1812 HRL; wijk B-026, zv Berend A., en Klaaske Gosses Ringnalda; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Berend Arink... BS geb 1811, ovl 1812, ovl 1839, ovl 1840, ovl 1847, ovl 1874, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-026, timmerman, 1814. (GAH204); B.A., soldaat in het Regiment van de generaal major van Brakel van Nymegen, ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Hoogstraat 14B. Arinkfl. 2


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-026Hoogstraat 14B ArinkB Arinktimmerman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 467Hoogstraat 14Berend Avink timmermanHarlingenhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Akke Sjoukes Rootje... wijk A-200, wijk E-273, 307, wijk G-116, supp wijk G-437; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-026; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Harmen Spandouw... Akke Spandauw; BS huw 1840, ovl 1841, ovl 1860; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk B-026; ... (alles)


1839 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51019 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 53 van 9 feb 1839
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-026Hoogstraat 14finale toewijzingfl. 171a. huis C-037 en b. huis B-026
 
verkoperJohannes Petrus Andreae
koperJohannes van der Hoek


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-026Hoogstraat52 jkoopmanHarlingenm, protestant, gehuwd
B-026Hoogstraat42 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-026Hoogstraat6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 196 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-026Hoogstraat 14Aukje Pieters Luidinga, overleden op 8 juli 184040 jr, overleden Hoogstraat B 26, vrouw van Willem Johannes de Boer, wieldraaier, moeder van minderjarige Johannes, Pieter en Reinder Willems de Boer. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 303 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-026Hoogstraat 14Willem Johannes de Boer, overleden op 17 december 184041 jr, wieldraaier, overleden Hoogstraat B 26, wednr. Aukje Pieters Luidinga, vader van minderjarige Johannes, Pieter en Reinder Willems de Boer (voogd is Jacob Scheltes Molenaar, houtsteksknecht). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 232 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-026Hoogstraat 14Juliana Ritskes Boonstra, overleden op 14 augustus 184225 jr, geboren Nes, overleden Hoogstraat B 26, ongehuwd, dochter van wijlen Ritske Boonstra en Geertje de Boer, te Nes, zuster van Jantje en minderjarige Jan Ritskes Boonstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 233 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-026Hoogstraat 14Willem Boonstra, overleden op 21 september 18422 mnd, overleden Hoogstraat B 26, (onechte) zoon van wijlen Juliana Ritskes Boonstra (dochter van wijlen Ritske Boonstra en Geertje de Boer, te Nes). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Metje Willems... en Trientje Folkerts Nauta; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1836, ovl 1884, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-026Hoogstraat 14Tjebbe Jans de Groot... turfdrager in 1876, zv Jan Tjebbes dG, en Hiske de Roos; BS huw 1836, huw 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk B-026; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk B-022; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 467Hoogstraat B-026erv. F. Repko woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 467Hoogstraat B-031 Douwe Reidsma woonhuis


1888 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49089 (notaris Auke Hermanus van Kleffens) repertoire nr. 249, 252, 255 en 257 van 20 jun 1888
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-031Hoogstraat 14provisionele en finale toewijzingfl. 3300winkelhuis op de Hoogstraat B-031
 
verkoperHendrik Freerks Boels (te Oude Pekela)
verkoperJantien Jacobs Aising (te Onstwedde, wv Detmer Freerks Boels, tevens als voogd over Geert Detmers Boels)
verkoperFreerk Detmers Boels (te Onstwedde, tevens als toeziend voogd)
verkoperJacob Detmers Boels (te Amsterdam)
verkoperHendrik Detmers Boels (te Musselkanaal)
verkoperJan Kuipers (te Onstwedde, gehuwd met Harmke Detmers Boels)
verkoperJan Alberts Tempel (te Onstwedde, weduwnaar van Heindertje Detmers Boels, tevens als voogd over Albert, Detmer en Jans Tempel)
verkopercollege van voogden van het Burgerlijk Weeshuis (tevens als voogd over Maria, Aukje en Yme Reidsma, kinderen van wl. Douwe Reidsma en Sipkje Tichelaar)
koperJohanna Repko (bijgestaan door en gehuwd met Nicolaas Schaap)


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 467Hoogstraat 14 (B-031)Cornelis A.A. van Rossumwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 14H. Vogelaarlandbouwer


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Hoogstraat 14W. (Wijtske) Jellesma wv Vogelaar


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 6331Hoogstraat 14gemeentelijk monument10 van 20


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6331Hoogstraat 14


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 14, HarlingenHoogstraat 14W. Vogelaar


2023
0.088069915771484


  terug