Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hoogstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHoogstraat 112-059 2-078 B-039B-044


Naastliggers vanHoogstraat 11
ten oostenHoogstraat 13
ten zuidende Hoogstraat
ten westenHoogstraat 9
ten noordende Droogstraat


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0074v van 12 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAgge Tytes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0019v van 28 jan 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAgge Tytes


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0025v van 25 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAgge Tiettes


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0052v van 8 mei 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAgge Tytes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0179v van 10 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAgge Tytes


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0135r van 17 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 20west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N. koordemaker


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0030r van 18 mrt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerryt koordemaker


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0200r van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 11Hoogstraat NZ700‑00‑00 GGhuis met loods en plaats
koperGerben Gerbens c.u.metselaar
naastligger ten oostenJelle Tjeerdts
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPytter Jelmers
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoperGerryt Symens c.u.kordewerker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Gerbens, metselaar, koopt een huis, loods en plaets, nz. Hoogstraat. Ten O. Jelle Tieerds, ten W. Pieter Jelmers. Gekocht van Gerryt Symens, koordemaker, voor 700 gg.


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0032v van 18 mrt 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 20west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Gerrit koordewerker


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0050v van 9 jul 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 11Hoogstraat NZ750‑00‑00 GGhuis met plaats
koperGale Gales grootschipper
naastligger ten oostenJelle Tieerds boterkoper
naastligger ten zuidenHoogstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenPieter Jelmers
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGerben Gerbensmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGale Gales, grootschipper, koopt een huis met plaets c.a., nz. Hoogstraat, strekkende noordwaarts tot aan het kleine keukentje of scheidsmuur. Ten O. Jelle Tieerds, buttercoper, ten W. Pieter Jelmers. Gekocht van Gerben Gerbens, mr. metselaar, voor 750 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0032v van 10 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 20west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvoormalig huis van Gerrit Simens


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0081v van 21 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Droogstraat 20west, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van Gale Gaeles


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 2, fol. 7rHoogstraat 11Jacob Jacobs Turcois, Schots koopmanf. 500-00-00 buitenslands, sijn suster de vasticheit bewoonende


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0224r van 26 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Gale Gales


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0038v van 15 jan 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 11Hoogstraat NZ356‑00‑00 GGhuis
koperHendrick Hendrix Eeckhout
huurderYttie Turcois
naastligger ten oostenSytske Laeses
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenLijntien Sibles Reen, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Aebe Douwes
naastligger ten noordenals bewoner Doede Jacobs voerman
verkoperburgemeester Jacob Croese, weduwnaar van
verkoperwijlen Janke Gales, als voogd van hun zoon, erfgenaam van zijn moeder
erflaterwijlen Gale Croese
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Hendrix Eeckhout


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0189r van 17 dec 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg aan het achterhuis
naastligger ten oostenkapitein van der Wolde


1711 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0139v van 18 jan 1711 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 11Hoogstraat NZ375‑00‑00 GGhuis
koperCornelis Taevis c.u.mr. bakker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Willem Clases
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende mouterie van Gerrit Hessels
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van wijlen Hendrik Hendriks Eekholthoutkoper onder het resort van Harlingen


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0204r van 14 jan 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 11Hoogstraat290‑00‑00 GGhuis
koperPieke Hommes c.u.
naastligger ten oostenClaes Willems
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westende mouterij van Gerrit Hessels
naastligger ten noordenJan Claessen voerman
verkoperAuk Jelles te Hallum
verkoperTrijntie Cornelis
verkoperMaartie Cornelis
verkoperSibrigjen Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieke Hommes koopt een huis nz. Hoogstraat. Ten O. Claes Willems, ten W. Gerrit Hessels, mouter, ten Z. die straat, ten N. Jan Claessen, voerman, als HUURDER. De scheidsmuuur ten N. is mandelig. Gekocht van Auk Jelles te Hallum en Trijnke-, Maartie- en Sybrigje Cornelis te Harlingen, voor 290 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-059Hoogstraat 11huis
eigenaarPieke Hommes
gebruikerPieke Hommes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-059Hoogstraat 11huis
eigenaarPieter Hemmes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan16‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-059Hoogstraat 11huis
eigenaarPyke Hommes
gebruikerPyke Hommes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0025v van 9 okt 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieke Hommes
naastligger ten westenJan Roorda ontvanger


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0326r van 23 mei 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenPieke Hommes
naastligger ten westenJan Roorda ontvanger


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-059Hoogstraat 11huis
eigenaarPieke Hommes
gebruikerPieke Hommes
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑00‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0230r van 23 mrt 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieke Hommes


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0068v van 15 dec 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 11Hoogstraat703‑00‑00 GGhuis
koperUlbe Jans Menolda, gehuwd metmr. bakker
koperAafke Gerbens
naastligger ten oostenJan Symons mr. bakker
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenJacob Tjerks mr. moutmaker
naastligger ten noordenJan Roorda c.f.ontvanger
verkoperLea Jans, weduwe van
verkoperwijlen Pieke Hommeswijdschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaUlbe Jans Menalda, mr. bakker x Aafke Gerbens koopt huis. Ten O. Jan Symons, mr bakker, ten W. Jacob Tjerks, mr. moutmaker, ten Z. de Hoogstraat, ten N. Jan Roorda. Gekocht van Laes Jans x Pieke Hommes, wijdschipper.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-059 Hoogstraat 11Ulbe Jansen, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg05‑00‑00 cg


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0092v van 14 dec 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenUlbe Jansen


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-059Hoogstraat 11huis
eigenaarUlbe Jans
gebruikerUlbe Jans cum soc.
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0208v van 23 mei 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten westenHarmen Wilda


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0006r van 24 mei 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda
naastligger ten westenH. H. Wilda


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0064r van 29 jan 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 13, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. Roorda
naastligger ten westenH. de Wilda


1793 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0118v van 14 jul 1793 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hoogstraat 11Hoogstraat NZ195‑00‑00 GGhuis
koperJohan D. Zichman, gehuwd metmr. schoenmaker
koperDirkje Brens
eerdere bewonerde weduwe van wijlen Harmen Hessels Wilda
huurdersergeant Everts 50‑00‑00 CG
huurder kelderSybren Harmens 0‑09‑00 CG
naastligger ten oostenClaas de Vries
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten noordenDirk Bouwes sleper
naastligger ten westeneen mouterij
verkoperburgemeester Cornelis Heineman te Bolsward


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Bouwe sleper
naastligger ten oostenSichman


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0018v van 19 mrt 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Hoogstraat 9, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenZiegma schoenmaker


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-072 , pag. 24Hoogstraat 11D. Siechman


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-078, pag. 33Hoogstraat 11J D Zichman2‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Rinske Wallesgeb 1778 Workum, ovl 19 okt 1812 HRL, huwt met Jan Jansen, ovl wijk B-039 dv Walle Walles en Martje Joostens; BS ovl 1812


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Martje Jansgeb 1753 HRL, ovl 12 okt 1813 HRL; wijk B-039; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Arjen Dirks Poort... medegebruiker Harmanus Addens, 1814. (GAH204); oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kuiper, wijk B-039; VT1839; kind: Hielkje Arjens Poort, geb 13 sep 1810, ged 23 sep 1810 Grote Kerk ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Daniel Ziekman... dopen Grote Kerk HRL 1800, BS geb 1811, huw 1811wafk, ovl 1853; wed. D.Z. eigenaar en gebruiker van wijk B-039, vroedvrouw; medegebruiker Gerrit Rinses de Vries, militaire dienst, 1814. (GAH204); Johan D.Z. ende ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
B-039Hoogstraat 11D Zichman wedD Zichman wedvroedvrouw
B-039Hoogstraat 11D Zichman wedGerrit Rinses de Vries militaire dienst


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49008 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 176 van 10 mei 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-039Hoogstraat 11koopaktefl. 500huis in de Hoogstraat B-039
 
verkoperDirkje Brens
koperAafke Jans


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 393Hoogstraat 11Arjen KooijarbeiderHarlingenhuis en erf (147 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Aukje Willems Boermans... dopen Grote Kerk HRL 1807, 1810, BS ovl 1846; oud 65 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Doutje Walings... ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk D-007, wijk H-097; oud 45 jaar, geb Wier en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Gerrit Cornelis de Boergeb 1786 Arum, ovl 28 nov 1843 HRL, 1e huwt met Riemke ... , 2e huwt met Doetje Jans Gielstra, werkman, zv Cornelis Gerrits, en Rinske ... ; BS ovl 1843; oud 51 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Gerrit Rinses de Vries... dV, en Hendrikje Frantzen BS ovl 1833, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-084; gebruiker wijk B-039, militaire dienst; eigenaar en medegebruiker is D. Ziekman wed., vroedvrouw, 1814. (GAH204); G.R. dV. van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Sjouwkje Bouwman... Hanzen B., en Henderica Palsenburg; BS huw 1815, ovl 1846; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-039; VT1839; Ik Ondergetekende Zijke Jans weduwe Jan Jeens Glinstra, woonachtig te HRL, Verklare hier mede te ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
B-039HoogstraatGerryt de Boer51 jgeenArumgezin 1, m, protestant, gehuwd
B-039HoogstraatDouwtie Jans45 jWiergezin 1, v, protestant, gehuwd
B-039HoogstraatCornelius de Boer10 jAlmenumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-039HoogstraatArjan D Poort66 jkuiperHarlingengezin 2, m, protestant, gehuwd
B-039HoogstraatAukje Boermans65 jLeeuwardengezin 2, v, protestant, gehuwd
B-039HoogstraatSjouwkje Bouwman49 jgeenHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
B-039HoogstraatKarel Glinstra17 jHarlingengezin 3, m, protestant, ongehuwd
B-039HoogstraatTeuntie Wybes54 jHarlingengezin 4, v, rooms katholiek, weduwe


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 131 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-039Hoogstraat 11Aafke Jans Annema, overleden op 20 oktober 184274 jr, geboren Oudebildtzijl mei 1768, overleden Hoogstraat B 39, gehuwd, moeder van Cornelis Arjens Kooy, schipper Oudebildtzijl, ten huize van Sybren Zwaal, timmerbaas Bildstraat A 112. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-039Hoogstraat 11Daniel Daniels, overleden op 4 oktober 18436 jr (geboren 4/6/1837), overleden Hoogstraat B 39. (Certificaat van onvermogen nr. 76) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-039Hoogstraat 11Minke de Rooy, overleden op 14 april 1844(Certificaat van onvermogen), 3 mnd (geboren 3/1/1844), overleden Hoogstraat B 39. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-039Hoogstraat 11Aukje Willems Boermans, overleden op 27 november 1846(Certificaat van onvermogen), 73 jr, geboren Leeuwarden, overleden Hoogstraat B 39, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-039Hoogstraat 11Dirk de Groot, overleden op 19 februari 1847(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 12/2/1845), overleden Hoogstraat B 39. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, februari (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-039Hoogstraat 11Cornelis Tjeerds Piebenga, overleden op 10 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 3 1/2 jr (geboren 28/7/1844), overleden Hoogstraat B 39. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. Ongenummerd, april (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
B-039Hoogstraat 11Yemkje Dries van der Broek, overleden op 15 april 1848(Certificaat van onvermogen), 57 jr (geboren 1791), overleden Hoogstraat B 39, gehuwd, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Geertje Sybrands Spannenburg... 10 jun 1827 HRL, dv Sijbrand Laases S, en Maaike Menalda; BS huw 1827, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk B-039; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-034; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
B-039Hoogstraat 11Jan Freerks Hoekstra... 1830, zv Freerk Jans H, en IJnskje Terpstra; BS huw 1827, huw 1830, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk B-039; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk B-034; VT1839; J.F.H. eigenaar van perceel ... (alles)


1852 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 92 van 22 dec 1852
vermeld alsadressoortbedraggebruik
B-039Hoogstraat 11publieke verkopinghuis B-039, de Hoogstraat en huis F-098, de Ossenmarkt, beide op afbraak
 
verkoperArmvoogden
armvoogdOense Akkerboom
armvoogdPetrus Jacobus Brouwer
koperJan Pieters Schaafsma
koperFrederik Langenhout


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2770Hoogstraat B-039de Stad Harlingenschool
Sectie A nr. 2770Hoogstraat B-040de Stad Harlingenschool


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2770Hoogstraat B-044Gemeente Harlingenschool


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5166Hoogstraat 11 (B-044)Jan Krijtenburgwoonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 11beeldbepalend pand4 van 10
  terug