Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 54
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 543-2033-2033-220G-031G-028


Naastliggers vanHeiligeweg 54
ten oostenHeiligeweg 60
ten zuidenHeiligeweg 52
ten westende Heiligeweg
ten noordenHeiligeweg 56


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0068v van 27 nov 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirck Willems


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0256v van 29 mrt 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Willems Glaes


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0192r van 16 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 54Heiligeweg [staat: turfhaven] strekkende tot aan de steeg bij Jasper Botes250‑00‑00 gghuis met daarachter een ledige plaats en kamers
koperHarmen Harmens, gehuwd met
koperLampck Oenes
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑04 cg
verpachter grondJan Jans te Terschelling 1‑07‑12 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenBroer Annis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHille Douues
verkoperGrietgie Cornelis voor haar en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Baert Dircx, gesterkt met haar zoon
verkoperCornelis Barts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens x Lampck Oenes


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0241v van 8 jan 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Harmens bakker
naastligger ten zuidenHarmen Harmens bakker


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0203v van 15 jan 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Harmens* bakker


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0214v van 12 feb 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0247v van 11 nov 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Franekereind 6, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Harmens* bakker


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0020v van 23 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 54Heiligeweg [staat: op de Turfhaven en vandaar strekkende tot achter aan de steeg uitlopende bij Jasper Botis]0‑00‑00 gghuis met de ledige plaats en de kamers darachter
koperWalingh Tiaardts voor zich en zijn kinderen, gehuwd met
koperGeertie Pyters
koperHilbrant Pyters
verpachter grondde stad Harlingen3‑10‑04 cg
verpachter grondJan Jans te Terschelling 1‑07‑12 cg
naastligger ten oostenHeiligeweg [niet vermeld]
naastligger ten zuidenBroer Annis
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHille Douwes
naastliggerde goot van Jan Jacobs van Pomeren
verkoperHarmen Harmens, gehuwd met
verkoperLampk Oenes


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0082v van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Pytter Walings


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0095r van 10 mrt 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Pytter Walings


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0005ra van 4 feb 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAuck Reiners


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-203 , folio 61Heiligeweg 54huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerJacob Ydes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-203 , folio 39vHeiligeweg 54huis
eigenaarDieucke Pieters
gebruikerJacob Ydes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan16‑3‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-203 , folio Heiligeweg 54huis
eigenaarDieuke Pyters
gebruikerDirk Hessels
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0343ar van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenWijdenbrug


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-203 , folio 40vHeiligeweg 54huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerOtte Johannes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑03‑06 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0108r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 54Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]518‑14‑00 gghuis
koper door niaarvroedsman Otte Johannes, gehuwd met
koper door niaarClaaske Jans
geniaarde koperHarmen Arents Baxma, gehuwd met
geniaarde koperAttie Oepkes
huurderAefke Nannings
huurderwijlen Keimpe Gerryts
naastligger ten oostenPieter Beernt van Wijdenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten zuidenJan Aukes Bakker koopman
naastligger ten noordenJan Cristoffels c.u.
verkoperPieter Beernt van Wijdenbrughontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
3-203Heiligeweg 54Otte Johannes, bestaande uit 2 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-203 , folio 40vHeiligeweg 54huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerOtte Johannes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
3-203, fol. 55rHeiligeweg 54Otte Johannes weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderenwinkeltje17:0:00 cg2:17:00 cgbestaet nae haer doen heel wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-203 , folio 40vHeiligeweg 54huis
eigenaarOtte Johannes
gebruikerOtte Johannes
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-203 , folio 40vHeiligeweg 54huis
eigenaarOtte Johannis
gebruikerOtte Johannis
huurwaarde totaal37‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-220 , folio 73rHeiligeweg 54huis
eigenaarGerryt Alberts
gebruikerHeye Heyes
huurwaarde48‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑07‑04 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0187v van 27 jun 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 56, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerryt Alberts


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0025v van 18 sep 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Hibma
naastligger ten noordenM. Vink


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-220 , folio 73rHeiligeweg 54huis
eigenaarGerryt Alberts
gebruikerArjen Reidses
huurwaarde46‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal44‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0308v van 13 feb 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 54Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven OZ]157‑00‑00 gghuis
koperHendrik Warnders huistimmerman
huurderArjen Reidses mr. schilder
naastligger ten oostenJ. Hibma
naastligger ten zuidenB. Oligard
naastligger ten westenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
naastligger ten noordenSimon Oenes
verkoperGerrit Albertskoopman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-220 , folio 73rHeiligeweg 54huis
eigenaarHendrik Warnders
gebruikerHendrik Warnders
huurwaarde totaal28‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑01‑12 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
3-219, pag. 49Heiligeweg 54Beerent Omans


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0110v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. W. Hanekuik


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0191v van 15 jan 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 52, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. W. J. Hanekuik


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-220 , pag. 71Heiligeweg 54Hendrik Warnders 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Berend Omans... Hermanus O, geb 1804 te HRL; BS huw 1811, huw 1827, huw 1832, ovl 1841; eigenaar en gebruiker van wijk G-031, wewer, 1814. (GAH204); oud 84 jaar, geb Wettering en wonende te HRL. 1839, wever, wijk G-031; VT1839; ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Heiligeweg 54B. Omansfl. 1


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-031Heiligeweg 54Berent OmansBerent Omanswewer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 961Heiligeweg 54Berend Omans weversknegtHarlingenhuis en erf (75 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Anna Elisabeth van Bree... (ook: Widders); BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk D-079; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-031; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Hermanus Omans... BS huw 1827, bev.reg. HRL 1851 wijk D-079; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-031; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54IJsbrand Harings Wagenaar... Heins W, en Lijske Meiles; BS huw 1819, huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 82, 107, wijk G-210, 301; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-033; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
G-031Heiligeweg 54B Omans stemgerechtigde


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-031Turfhaven35 jschoenmakerHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
G-031Turfhaven36 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
G-031Turfhaven9 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-031Turfhaven7 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-031Turfhaven5 jHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
G-031Turfhaven84 jweverWetteringm, rooms katholiek, weduwnaar


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 338 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-031Heiligeweg 54Bernardus Omans, overleden op 23 september 184189 jr, geboren Wettingen/Duitsland, overleden Turfhaven G 31, wednr. Wietske Gerkes, vader van Hermanus Bernardus Omans, mr. schoenmaker. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 24 van 4 mrt 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-031Heiligeweg 54provisionele en finale toewijzingfl. 525huis G-031
 
verkoperHermanus Omans
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter Tuinhout


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Aafke van der Molen... 1859 HRL, ongehuwd, breidster, N.H., dv Hans vdM, en Antje Meiles; BS ovl 1859; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 132, supp wijk G-402 oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, breidster, wijk E-025; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Geertje Cornelis de Vries... in 1858, N.H., dv Cornelis Jans dV, en Jantje Cornelis; BS huw 1827, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 79, 360; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-193; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Geertje Wyma... N.H., ovl wijk G-083, dv Age W, en Aaltje de Boer; BS ovl 1864; bev.reg. HRL 1851 wijk F-137, wijk G-031, 354, 367; oud 54 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk F-123; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Hette Koestrageb 1802 HRL, ovl 30 dec 1879 HRL, huwt met Andries Onsman, N.H., arbeidster in 1851, dv IJnte K, en Hiske Douwes Prins; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 199, wijk G-220, 303


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-031Heiligeweg 54Jieksje Simons van den Berg... ''Mietje''; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 961Turfhaven G-031Taede Tolsma en mede eig.woonhuis


1872 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 16 feb 1871
vermeld alsgeschat adresbericht
G-031Heiligeweg 54Een winkelhuis en erf c.a. aan de Turfhaven, in huur bij M., Nauta. Finaal verkocht op 21 feb 1872 in de Aardappelbeurs door notaris J.A. Zaal Stroband. Waarop geboden is f. 1501.


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3414Gedempte Turfhaven G-028 Rienkje Kruizinga woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 5113Heiligeweg 54 (G-028)Hette Hettemawoonhuis


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 54S. Sikkema92aardappelhandel


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 54S. Sikkema92Aardappelhandelaar


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligeweg 54S. Sikkema92Aardappelhandelaar


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54S. Sikkema92Aardapp.h.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54S. Sikkema92Aardapp.h.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54S. Sikkema92Aardapp.h.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54S. Sikkema92Aardapp.h.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 54S. Sikkemaaardappelhandelaar


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17790
Heiligeweg 54Michiel Andringa


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19421
Heiligeweg 54Minne de Boer


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19584
Heiligeweg Minne de Boer


1933 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-19672
Heiligeweg 54Minne de Boer


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54M. de Boer244Garage


1936 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-22077
Heiligeweg 54Everard Tjibbe Boonstra


1939 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-25134
Heiligeweg 54Everard Tjebbe Boonstra


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew. 54Garage E.T. Boonstra925Off. Ford Dealer


1942 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-27128
Heiligeweg 54Everaard Tjebbe Boonstra


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28415
Heiligeweg 54Everard Tjibbe Boonstra


1945 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-28418
Heiligeweg 54Everard Tjibbe Boonstra


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-29787
Heiligeweg 54Garage Boonstra


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32222
Heiligeweg 54Everaard Tjebbo Boonstra


1947 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-32600
Heiligeweg 54Everhard Tjebbe Boonstra


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Ford Dealer, Off.925Garage E.T. Boonstra
Heiligew.E.T. Boonstra925(b.g.g.)
Heiligew.Garage E.T. Boonstra925Garage


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Ford Dealer, Off.925Garage E.T. Boonstra
Heiligew.E.T. Boonstra925(b.g.g.)
Heiligew.Garage E.T. Boonstra925Garage


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Heiligew.Ford Dealer, Off.925Garage E.T. Boonstra
Heiligew.E.T. Boonstra925(b.g.g.)
Heiligew.Garage E.T. Boonstra925Garage


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Heiligeweg 54rijksmonument 20412


2023
0.072394847869873


  terug