Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Kerkstraat 7
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 7(niet bekend)(niet bekend)E-226E-226
 huisnummer lager  huisnummer hogerGrote Kerkstraat 75-037 5-026 E-226E-226


Naastliggers vanGrote Kerkstraat 7
ten oostenGrote Kerkstraat 11
ten zuidenGrote Kerkstraat 5
ten westenGrote Kerkstraat 5
ten noordenGrote Kerkstraat 9


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Kerkstraat 7, Harlingen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0111v van 21 nov 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 9, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLijsbet Andries


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0061v van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 7huisje
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 7huis
eigenaarJan Bostijn
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑8‑1720
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑15‑00 CG
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 7huis
eigenaarJan Bostijn
gebruikerJan Bostijn
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257r van 22 mei 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 7steeg achter Latijnse school100‑00‑00 CGwoning
koperGijsbertus Wildschut fabrikant
verpachter grondde weduwe van Auke Backer 1‑18‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenVoorde notaris
naastligger ten noordenGijsbertus Wildschut
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGijsbertus Wildschut, fabriqeur, koopt een woning in de steeg achter de Latijnse School. Ten O. die steeg, ten W. notaris Voorda, ten N. de koper. Gekocht van de Diaconen v.d. Ger. Gem., voor 100 cg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0291r van 11 dec 1729 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Kerkstraat 7steeg WZ achter de Latijnse School15‑00‑00 CGwoning
koperGijsbartus Wildschut fabrikant en koopman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Jan Sackman
naastligger ten westenJan Voorden notaris
naastligger ten noordenGijsbartus Wildschut
verkoperGeertje Tjepkes, weduwe van
verkoperwijlen Gerryt Anes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 7huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
opmerkingis beklemt onder no. 27
grondpacht aanerven Auke Bakker
grondpacht03‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑10‑00 CG
opmerking[doorgehaald] de grondpagt afgekogt volgens verklaringe van Jan Aukes Bakker


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-037Grote Kerkstraat 7huis
eigenaarGijsbert Wiltschut
gebruikerGijsbert Wiltschut
opmerkingis beklemd onder no. 27


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0052v van 18 jan 1750 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0110v van 17 jan 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Lubbe Alles


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-026, pag. 105Grote Kerkstraat 7F Leemkool9‑10‑00 cghuis en pakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 7Frans Willems Leemkoel... pakhuizen, 1814. (204); eigenaar en gebruiker van wijk E-015, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-226, gebruiker is Jasper Ramaker, gegagimenteerd, 1814. (GAH204); id. van wijk E-227, pakhuis, gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 7Jasper Ramakergebruiker van wijk E-226, gegagimenteerd; eigenaar is F. Leemkoel, 1814 (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-226Grote Kerkstraat 7F Leemkool Jasper Ramacher gegagimenteerd


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 21 jun 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-226Grote Kerkstraat 7koopaktefl. 1600huis en pakhuis E-223 en E-226
 
verkoperRuurd van Dokkum
verkoperAukje Pieters de Boer
Jacob Levy de Beer
Doedtje Samuels Reyzer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1069Grote Kerkstraat 7Frans Willems LeemkoolkoopmanHarlingenstal (114 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-226Grote Kerkstraat 7Hendrika Duboisgeb 1808 Franeker, ovl 6 aug 1855 HRL, huwt met Goitse de Vries, N.H., winkelierse in 1851, dv Pieter D, en Antje Jentes; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-226


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1069Kerkstraat E-226Frans Leemkoelpakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1069*Kerkstraat E-224Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*Kerkstraat E-225Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis
Sectie A nr. 1069*Kerkstraat E-226Wed. en erven Johannes Frans Leemkoelwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4296Grote Kerkstraat 7 (E-226)erv. J.F. Leemkoelwoonhuis
  terug