Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Gardenierstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerGardenierstraat 5(niet bekend)(niet bekend)G-147G-156


Naastliggers vanGardenierstraat 5
ten oostenGardenierstraat 7
ten zuidende Gardenierstraat
ten westenGardenierstraat 3
ten noordenHeiligeweg 16


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126r van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Dirx


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0126v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis c.u.schipper op Sneek


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0268v van 5 mei 1726 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van vroedsman Haarda


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0306v van 26 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis schipper op Sneek


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0154r van 30 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]290‑00‑00 CGhuis
koperHaye Keimpes, gehuwd met
koperRinske Dirx
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJan Jelles
naastligger ten noordenDouwe Martens
verkoperCornelis Dirx, gehuwd met
verkoperEngeltie Piers


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0125v van 16 dec 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHaye Keimpes bierdrager


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0244v van 7 dec 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]341‑00‑00 CGhuis
koperPytter Symons, gehuwd mettimmerman
koperHinke Jogchums
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westenJan Brouwer
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Douwe Martens
verkoperHaye Keimpes, gehuwd metgezworen bierdrager
verkoperRinske Dirks


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0226v van 30 sep 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreerk Tjeerds


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0002r van 27 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 7, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFreek Tjeerds


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0010r van 30 aug 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Gardenierstraat 5Gardenierstraat NZ [staat: Snakkerburen]382‑10‑00 CGhuis
koperRuurd Pyters, gehuwd met
koperLijsbeth Andries
verpachter grondde stad Harlingen1‑08‑00 CG
naastligger ten oostenFreerk Tjeerds
naastligger ten zuidenGardenierstraat [staat: Snakkerburen]
naastligger ten westende weduwe van Jan Brouwer
naastligger ten noordenPytter Jansen Kiewyt
verkoperPytter Symons, gehuwd metmr. timmerman
verkoperHincke Jogchems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRuurd Pyters, timmerman x Lijsbeth Andries koopt een huis op de Snakkerburen. Ten O. Freerk Tjeerds, ten Z. de straat, ten W. wd. Jan Brouwer, ten N. Pieter Jansen Kievit. Gekocht van mr. timmerman Pytter Symons x Hinke Jochems voor 382 cg.


1792 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0027v van 22 apr 1792 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Gardenierstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-147Gardenierstraat 5Joodsche Gemeente bad


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1590Gardenierstraat 5Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis en erf (32 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Antje Rinkema... Fedde Douwes R, en Trijntje Dirks; dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1885, bev r HRL 1851 wijk G-147; oud 33 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijk F-049; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Eeltje Baarda... in 1851, N.H., zv Rients B., en Aaltje Rekus; BS ovl 1899; bev.reg. HRL 1851 wijk F-320, wijk G-147, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-147Gardenierstraat 5Evert Sytses Hoog... Alles (Towslager)dopen Grote Kerk HRL 1805, BS huw 1827, ovl 1885, ovl 1892, bev.reg. HRL 1851 wijk G-147; oud 34 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk F-049; VT1839; E.S.H. eigenaar van perceel ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1590Typelstegen G-146Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3917Gardenierstraat G-154Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4809Gardenierstraat 5 (G-156)Cornelis Bosmawoonhuis
  terug