Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerBrouwersstraat 134-1554-1534-146G-062G-060


Naastliggers vanBrouwersstraat 13
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenBrouwersstraat 15
ten westende Brouwersstraat
ten noordenBrouwersstraat 11


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 13naamloze steeg ten noorden


aangrenzende stegen
adresheeft
Brouwersstraat 13naamloze steeg ten zuiden


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 13, Harlingen


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0268v van 16 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPasschier Passchiers c.u.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0272r van 30 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp strekkende oostwaarts tot aan de Molenaarsstraat]388‑00‑00 gghuis met een ledige plaats en kamer daar achter
koperJan Dircks, gehuwd metmr. timmerman
koperJantien Elbrichs
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPasschier Passchiers
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLaes Dircks
verkoperOetscke Jenckes, gehuwd met
verkoperJacob Claesenslager
verkoperEete Jenckes
verkoperSiouck Jenckes, gehuwd met te Sneek
verkoperJens Jans te Sneek
verkoperTaets Jenckes, gehuwd met te Sneek
verkoperJan Beernts te Sneek
verkoperGriet Jenckes
verkoperde twee nagelaten weeskinderen van Tiaert Jenckes
erflaterwijlen Jencke Sijes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dircks, mr. timmerman x Jantien Elbrichs kopen een huis, ledige plaats en kamer daar recht achter, bij de oude Kimswerderpijp aan de oostzijde vant diept, strekkende tot aan de Mollenaersstraet. Ten Z. Passchier Passchiers, ten N. Laes Dircks. Grondpacht 3 cg aan erven Frans van Eysinga. Gekocht van Oetske Jenckes x slachter Jacob Claes, en van Eets Jenckes, en van Jens Jans en Jan Beernts te Sneek als mannen en voogden over Siouck Jenckes en Taets Jenckes, en van Griet Jenckes hun nu absente zuster, en van de twee weeskinderen van Tiaert Jenckes, tezamen als erfgenamen van Jencke Sijes voor 388 gg.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0130v van 10 mei 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPasschier Passchiers
naastligger ten zuidenPasschier Passchiers


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0156r van 20 dec 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende verkoperse Wytscke Teyes


1635 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0177v van 30 dec 1635 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: oude Kimswerderpijp oostzijde strekkende tot de Molensteeg]600‑00‑00 cghuis, tuin en ledige plaats van 21 voet lang
koperTiepcke Sioerdts, gehuwd met
koperJantien Elbrichs
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
toehaakeen halve rozenobel tot een honorarium
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAuck Sibrandi
naastligger ten zuidenRoeliff Claessen timmerman
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Pieter Tiaerdts
verkoperTeye Thomas pro se en q.q. te Norden


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0037v van 19 aug 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenTiepke Sioerdts


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0065r van 26 mei 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTiepke Sioerdts* wever


1639 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0074r van 16 jan 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: Oude Kimswerder Piep OZ]671‑12‑00 gghuis
koperHarmen Claeses Groyer c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenhet huis van Roeleff Claeses
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenWillem Freerx
verkoperSioerd Tiepckes
verkoperJantien Elbrichs, weduwe van
verkoperwijlen Tiepcke Sioerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Claesen Groeyer c.u. koopt een huis oz. Kimswerderpijp. Ten O. de straat, ten Z. Roeleff Claesen, ten W. de straat, ten N. Willem Freerx. Gekocht van Jantien Elbrichs wv Tiepcke Sioerds, en Sioerd Tiepckes, voor 671 gg 12 st.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0140r van 14 mrt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Claesen Groeyer


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0207r van 10 apr 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harmen Groyers


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0031r van 3 dec 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harmen Groyers


1669 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0185v van 17 jan 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Harmen Groeyer


1672 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0077r van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: oude Kimswerderpijp op de Brouwersgracht]1700‑00‑00 gghuis
koperTheodorus Paludanus, gehuwd metpredikant
koperPetronella Valerii
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderDominicus Lantingh
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidende huizen van Jan Finckel
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJetze Isbrandts
verkoperLuitsche Rinties, weduwe van
verkoperwijlen Harmen Claesen Groeyer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDs. Theodorus Paludanus x Petronella Valerii koopt een huis met eigen steeg ten Z. en achtertuin, oz. van de oude Kimswerderpijp, op de Brouwersgracht, strekkende tot aan de (Pieter) Molenstraat. Ten N. Jetze Isbrandts, ten Z. Jan Finckel, ten O. en W. de straat. Gekocht van Lutsche Rinties wv Harmen Claesen Groeyer.


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 20vBrouwersstraat 13Dominicus Lantinghf. 10000-00-00
kwartier 4, fol. 20vBrouwersstraat 13de weduwe van Harmen Groeyer, absentf. 500-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 gggrondpacht van 3-00-00 cg
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de weduwe van wijlen Harmen Claessen3‑00‑00 cg
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (e) wd. Harmen Claessen. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0014v van 13 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 13Brouwersstraat [staat: tussen de twee bruggen en Kimswerderpijp]1040‑00‑00 gghuis
koperdr. Conradus Luidinga stadsmedicus
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
huurderLijntien Sibbles Reen
huurderwijlen vroedsman Eabe Douwes
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenJohannis Duyff n.u.secretaris
naastligger ten westenBrouwersstraat
naastligger ten noordenhet huis van Jochum Jansen Croon kapitein
verkoper q.q.Johannes ten Post, curatorluitenant van een compagnie infanterie
verkoper q.q.vroedsman Doris Herckes Bouma, curatoren over te Bolsward
verkoper van 1/2Petrus Paludanus, erfgenaam van
erflaterwijlen J. Theodorus Paludanuspredikant te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Conradus Luidinga, stadsmedicus van Harlingen, koopt een nieuwverbouwd huis met tuin, tussen de 2 bruggen en de Kimswerderpijp, strekkende achter tot de Pieter Molentjessteeg, oz. Brouwersgracht. Ten O. de Pietermolentjessteeg, ten W. die straat en diept, ten Z. Johannis Duyff, secr., ten N. de capitein Jochum Jansen Croon. Met beschrijving van DIT verkochte huis met een eigen steeg ernaast. Gekocht van Johannes ten Post, ltn. van een compagnie infanterie, voor 1/2, en Goris Herckes Bouma, mede-vroedschap te Bolsward als curator over Petrus Paludanus als testamentair erfgenaam van ds. Theodorus Paludanus te Leeuwarden etc., voor 1/2, voor 1050 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0226v van 15 jan 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCoenradus Ludinga stadsmedicus


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0343r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenvrije steeg bij het huis uitkomende op de Brouwersgracht
naastligger ten zuidenRixtie Cornelis, weduwe van
naastligger ten zuidenwijlen Conradus Ludinga medicinae doctor


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0135r van 27 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen dr. Ludinga


1698 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0345v van 13 feb 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Conradus Ludinga


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-155 , folio 78Brouwersstraat 13huis
eigenaardr. Ludinga wed.
gebruikerdr. Remans wed.
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-155 , folio 51rBrouwersstraat 13huis
eigenaardr. Ludinga wed.
gebruikerde rector van Thijll
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg
aansl. grondp. voldaan21‑3‑1720


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235v van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. Ludinga


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-155 , folio Brouwersstraat 13huis
eigenaarwed. dr. Ludinga
gebruikerwed. dr. Ludinga
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑10‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-153 , folio 51rBrouwersstraat 13huis
eigenaardr. Ludinga erven
gebruikerHarm Gerryts
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Slooterdijk erven
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑12‑00 cg


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0021v van 8 mrt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidends. Luidinga


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-153Brouwersstraat 13Geeske Jans, bestaande uit 2 personen05‑00‑00 cg0


1745 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0072v van 14 mrt 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordends. Cornelius Ludinga c.s.


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-153 , folio 51rBrouwersstraat 13huis
eigenaards. Ludinga
gebruikerGeeske Jans cum soc.
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
4-153, fol. 69vBrouwersstraat 13Geeske Jans een weduwe, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenwinkeltje, klein12:13:00 cg2:2:00 cgbestaet maetigh


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-153 , folio 51vBrouwersstraat 13huis
eigenaards. Luidinga
gebruikerGeeske Jans c.s.
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0160r van 10 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen ds. Luidinga


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-153 , folio 51vBrouwersstraat 13huis
eigenaards. Luidinga
gebruikerGeeske Janses
huurwaarde totaal66‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑00‑00 cg
grondpacht vands. Luidinga
grondpacht aanburgemeester Sloterdijk erven
grondpacht totaal03‑00‑00 cg
aanslag grondpacht00‑15‑00 cg


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0220v van 9 nov 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen juffrouw Luidinga


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0038r van 17 jan 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 13Brouwersstraat OZ [staat: Brouwersgracht]700‑07‑00 gghuis en hof
koper van 1/2Pytter Wytses Vettevogel
koper van 1/2Jan Wytses Vettevogel
huurderde weduwe van wijlen Rink Obbes c.s.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenDirk Bartels
naastligger ten zuidenRein Yedes
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordends. Eelcoma
verkoperSymon Ekemamr. chirurgijn te Sint Jacobiparochie
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter en Jan Wytzes Vettevogel kopen elk 1/2 van een huis en hof. Ten O. en W. de straten, ten Z. Dirk Bartels en Rein Yedes, ten N. ds. Eelcoma. Gekocht van Symon Ekema?, mr. chirurgijn te Sint Jacobiparochie.


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0087r van 18 apr 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenPieter Vettevogel
naastligger ten zuidenJan Vettevogel


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146 , folio 91rBrouwersstraat 13huis
eigenaarPieter Wytzes
eigenaarJan Wytzes
gebruikerSytse Pieters
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerMaartje IJsbrands
huurwaarde13‑00‑00 cg
gebruikerHendrik Hendriks
huurwaarde20‑16‑00 cg
huurwaarde totaal63‑16‑00 cg
af: lasten04‑10‑00 cg
huurwaarde totaal59‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑15‑10 cg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0228v van 12 dec 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg, vrije eigen
naastligger ten zuidenP. Vettevogel
naastligger ten zuidenJ. Vettevogel


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146 , folio 91rBrouwersstraat 13huis
eigenaarPieter Wytses
eigenaarJan Wytses
gebruikerRoelof Dirks
huurwaarde30‑00‑00 cg
gebruikerPoppe Jans
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal60‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal63‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal59‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde10‑14‑08 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-146 , folio 91rBrouwersstraat 13huis
eigenaarJan. W. Vettevogel
gebruikerClaas Pieters
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerPoppe Jansen
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
bij: afgeloste grondpacht03‑00‑00 cg
huurwaarde totaal65‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal61‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde11‑01‑12 cg


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0287v van 25 jan 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 15, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenVettevogel


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-150, pag. 61Brouwersstraat 13Jan Broersma
4-150, pag. 61Brouwersstraat 13Geert Broersma, 22 jaar, gehuwdinwooning
4-150, pag. 61Brouwersstraat 13Poppe Jans
4-150, pag. 61Brouwersstraat 13Abel Poppes , 22 jaar, gehuwdinwooning
4-150, pag. 61Brouwersstraat 13Jan Poppes , 18 jaar, gehuwdinwooning


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0101v van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 11, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-146 , pag. 88Brouwersstraat 13Jan W. Vettevogel 4‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Klaas Sybrensgeb 1747 HRL, ovl 9 dec 1812 HRL; wijk G-062; BS ovl 1812


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Catharina Johanna Velthuisgeb 1803 HRL, ovl 20 okt 1814 HRL; wijk G-062, dv Johannes V, en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Jan Wytses Vettevogel... 1814. (GAH204); id. van wijk F-192; gebruiker Hend. Vettevogel, koekbakker, 1814. (GAH204); id. van wijk G-062; gebruikers Klaas Gonggrijp, Johannes Velthuis, turfdrager, Walle Walles wed., gealimenteerd, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Johannes Velthuis... V, en Cornelia Sjerks; BS ovl 1819; 1827 huwelijken, ovl 1828, ovl 1849, ovl 1886; gebruiker van wijk G-062, turfdrager; medegebruikers Klaas Gonggrijp, en Walle Walles wed., gealimenteerd; eigenaar is J.W. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Klaas Gonggrijp... erven, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Walle Wallesovl voor 1815; wed. W.W. gebruiker wijk G-062, gealimenteerd; medegebruikers Johannes Velthuis, turfdrager, Klaas Gonggrijp; eigenaar is J.W. Vettevogel erven, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-062Brouwersstraat 13erven J W VettevogelKlaas Gonggrijp
G-062Brouwersstraat 13erven J W VettevogelJohannes Velthuisturfdrager
G-062Brouwersstraat 13erven J W Vettevogelwed Walle Walles gealimenteerd


1814 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51006 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 183 en 184 van 13 aug 1814
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-062Brouwersstraat 13provisionele en finale toewijzing(5) huis op de Brouwersgracht G-062
 
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperLolke Sybrens Zwaal
koperKlaas Johannes Norel
verkoperAkke Jans Vettevogel (weduwe van)
verkoperwijlen Laas Spannenburg
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
erflaterwijlen Jan Wytzes Vettevogel (gehuwd met)
erflaterGeertje Norel
koperWillem van Loon


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 35 van 16 mrt 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-062Brouwersstraat 13koopaktefl. 135huis op de Brouwersgracht G-062
 
verkoperAkke Jans Vettevogel
verkoperWytze Jans Vettevogel
verkoperHendrik Jans Vettevogel
verkoperJacob Jans Vettevogel
koperLolke Sybrens Swaal
koperKlaas Johannes Norel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1570Brouwersstraat 13Gerhardus Telsemeyer koopmanHarlingenkatoenfabriek en erf (114 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Hendrik Baukes Komst... HRL 1808, dopen Grote Kerk HRL 1810 BS huw 1812, ovl 1822, huw 1823, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; eigenaar en gebruiker van wijk C-177, winkelier, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-103, gebruiker is ... (alles)


1840 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1570Brouwersstraat 13 Gerhardus TelsemeijerHarlingenverandering van bestemming bestaande hierin dat hetzelve tot een koffijhuis is ingerigt


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-062Brouwersstraat 13Dieuwke Annes Bleeker... Antje Ages Tuinstra; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS geb 1811, huw 1823, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk G-062; oud 49 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk C-181; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1570Brouwersgracht G-062Johs. W. Ruitenga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1570Gedempte Brouwersgracht G-060 Jan Pieters Schaafsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1570Brouwersstraat 13 (G-060)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis en timmerwinkel


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exportslager, Comm. in levend en geslacht vee


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exportslager, Comm. in levend en geslacht vee
Brouwerstr. 13aR. Krytenburg184Timmerman, aann.


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exportslager, Comm. in levend en geslacht vee
Brouwerstr. 13aR. Krytenburg184Timmerman, aann.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee
Brouwerstr. 13aR. Krytenburg184Timmerm. en aann.


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee
Brouwerstr. 13aR. Krytenburg184Timmerm. en aann.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13A. v. Dam162Exp.sl., comm. in levend en geslacht vee
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 13E. Smedingkoopman
Brouwerstraat 13aR. Krijtenburgtimmerman


1932 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-17942
Brouwersstraat 13aRommert Krijtenburg


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Brouwerstr. 13aR. Krijtenburg184Timmerm. en aann.
Brouwersstr.R. Krijtenburg184Timmerm. en aann.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 13J. (Jantje) Scheffers


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 13beeldbepalend pand6 van 10


2023
0.16268086433411


  terug