Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Both Apothekerstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerBoth Apothekerstraat 24-1425-102/4(niet bekend)G-076G-054


Naastliggers vanBoth Apothekerstraat 2
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBoth Apothekerstraat 4
ten westenBrouwersstraat 3
ten noordende Brouwersstraat


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0346v van 15 feb 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosteneen dwarskamer


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0024v van 9 sep 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWaling Tiaards


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0013v van 19 jun 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Both Apothekerstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenWaling Tiaardts


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0057r van 11 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1638 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0058v van 23 feb 1638 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: achter het huis van wijlen Harmen Harmens]67‑19‑00 ggkamer
koperAerien Gabbes, gehuwd met
koperBerbara Hendriks
verpachter grondde stad Harlingen0‑01‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenJacob Jarichs
naastligger ten westenhet huis van wijlen Harmen Harmens
naastligger ten noordende koper Aerien Gabbes
verkoperSalvus Heyns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAerien Gabbes x Berbara Hendriks koopt een camer achter het huis van Harmen Harmens. Ten O. de openbare steeg waarin deze camer een uitgang heeft, ten Z. Cornelis Jarichs, ten W. Harmen Harmens, ten N. de koper. Gekocht van Salvis Reins, voor 67 gg.


1643 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0077v van 2 jul 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenAriaen Gabbes


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0257v van 31 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Arien Gabbes


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0069r van 16 dec 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 5achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Arien Gabbes


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0162r van 14 nov 1674 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 2Brouwersstraat OZ [staat: bij de oude kimswerderpijp] achter het huis van Symen Bouwes130‑00‑00 cg1/4 kamer
koper van 1/12Neeltie Ariens, gehuwd metbeursknecht
koper van 1/12Sybrandt Oensen
koper van 1/12Eecke Willems voor zijn dochter, weduwnaar van
koper van 1/12wijlen Martijntie Ariens
koper van 1/12Alger Andries, gehuwd met
koper van 1/12Ariaentie Andries
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende achterkamer van Lubbert Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende achterkamer van Jan Crijns
verkoperwijlen Gabbe Ariens


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende dwarskamer van Eeke Willems


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0020v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende dwarskamer van Eeke Willems


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0277r van 24 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]110‑00‑00 cgkamer
koperAnthony Jansen, gehuwd met te Leeuwarden
koperNeeltje Willems
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenWatse Dircks
naastligger ten westenHille Jansen
naastligger ten noordenAlger Andries
verkoperAntje Eekes, gehuwd met
verkoperHendrick Atesmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAnthony Jansen x Neeltje Willems te Leeuwarden kopen een kamer in Pytermolentjesteegh. Ten O. die steeg, ten Z. Atse Dircks, ten W. Hille Jansen, ten N. Alger Andries. Grondpacht 1 cg. Gekocht van Antje Eekes x mr. brouwer Hendrick Ates voor 110 cg.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0085r van 28 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]78‑14‑00 ggwoning of kamer
koperJan Pyters Sevenbergen c.u.
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenWatze Dircks
naastligger ten westenHille boterkoper
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Alger Andries
verkoperAnthony Jansen Stalman c.u. te Leeuwarden


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0213r van 4 mrt 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pytter Molentiesteeg]100‑00‑00 cgkamer
koperGatske Tammes, weduwe van
koperwijlen Yde Doitses kooltjer
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenWatse Dirx Harda
naastligger ten westenHille Butterkoper boterkoper?
naastligger ten noordenHarmen Douwes
verkoper van 1/2Jan Pytters Sevenbergen
verkoper van 1/3 van 1/2Pytter Jansen, erfgenaamgleibakker
verkoper van 1/3 van 1/2Pier Jansen, erfgenaam
verkoper van 1/3 van 1/2Jan Jansen, erfgenamen van
erflaterhun wijlen moeder Trijntje Piers


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-142 , folio 76Both Apothekerstraat 2
eigenaarvroedsman Zeestra
gebruiker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingdoet geen huir


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-142 , folio 49vBoth Apothekerstraat 2
eigenaarYpe schoenmaker
gebruiker
opmerkingpauper
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0059r van 14 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende kamer van Jeltie Bauckes


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0120r van 9 nov 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjesteeg]150‑00‑00 cghuis/kamer
koperTettie Dirx, weduwe van te Franeker
koperwijlen Hendrick Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen vroedsman Harda
naastligger ten westenhet verkochte huis van dr. Sloterdijk
naastligger ten noordenHarmen Douwes
verkoperGadske Tammes, weduwe van
verkoperwijlen Yede Dooites


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0236v van 23 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Jeltie Baukes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-142 , folio Both Apothekerstraat 2kamer
eigenaarYpe schoenmaker
gebruikerYpe schoenmaker
huurwaarde totaal00‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingpauper


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0071r van 13 jan 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pyter Molentjesteeg]150‑00‑00 cgkamer
koperCornelis Mensis, gehuwd met
koperGeertje Freerks
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Sybe Ottes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen Douwes blauwverver
verkoperDirk IJsbrandskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Minses x Geertie Freerks koopt een woning in de Pieter Molentjessteeg. Ten O. die steeg, ten W.?, ten Z. erven Sybe Ottes, ten N. Harmen Douwes, blauwverver. Gekocht van Dirk IJsbrands, voor 150 cg.


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0023v van 26 nov 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGeertie


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-102/4 , folio 68rBoth Apothekerstraat 2huis
eigenaarburgemeester Hogeboom
gebruikerburgemeester Hogeboom
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑06 cg


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0085v van 11 okt 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Both Apothekerstraat 2Both Apothekerstraat WZ [staat: Pieter Molentjessteeg]128‑21‑00 gghuis
koperHein Molles mr. gortmaker
verpachter grondjuffrouw H. G. Sloterdijk te Leeuwarden 1‑00‑00 cg
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenOtte Sybes Salverda
naastligger ten westenAlbert Noordga c.s.
naastligger ten noordenHein Molles mr. gortmaker
verkoper q.q.Jelle Stijl, hypothecair crediteur vankoopman
verkoperGeertje Freerks, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Minnes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHein Molles, mr. gortmaker, koopt een huis in de Pieter Molentjessteeg, achter zijn eigen huis. Ten O. die steeg, ten W. Albert Noordga, ten Z. Otte Sybes Salverda, ten N. de koper. Gekocht van de hypotheek-crediteuren van Cornelis Minses x Geertje Freerks, voor 128 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-102/4 , folio 68rBoth Apothekerstraat 2huis
eigenaarburgemeester Hogeboom wed.
gebruikerDouwe Douwes
huurwaarde totaal07‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑05‑06 cg


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0271v van 16 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenH. Mollema


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0002v van 1 jun 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPettinga


1797 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0027r van 12 feb 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 3, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenG. Pettinga


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-144, pag. 60Both Apothekerstraat 2


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-076Both Apothekerstraat 2Gerbrandus Pettinga... kantoor, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk G-056, grutter, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-076, stalling, 1814. (GAH204); G.P. van HRL. ende Doetje Spoelstra van Leeuwarden, zijnde de aangave gedaan ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-076Both Apothekerstraat 2G Pettingastalling


1823 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51012 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 133 en 139 van 19 nov 1823
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-076Both Apothekerstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 100uitmuntend huis, gortmakerij, stalling etc., G-056 en G-076
 
verkoperFrans Van Esta van Tjallingii
koperAbraham Fredriks de Ruiter


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 5 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-076Both Apothekerstraat 2Fredrik Martinus de Ruiter, overleden op 27 januari 1824vader van Abraham Fredriks de Ruiter, koopman (Brouwersgracht G 56/76). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1578Both Apothekerstraat 2erven Abraham de Ruiter grutterHarlingenstal (45 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-076Both Apothekerstraat 2Neeltje Jans Schoonbergen... Engeles (de Boer); dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1831, ovl 1847, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk G-076; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-079; ... (alles)


1846 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51024 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 87, 91 en 93 van 9 dec 1846
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-076Both Apothekerstraat 2provisionele en finale toewijzing en acte de commandfl. 2533dubbel huis en grutterij enz G-056 en G-076
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperRuurd Botes Tuininga


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578Both Apotheker straat G-076Paulus Boone woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1578Gedempte Brouwersgracht G-054 Pier Annes Blijstra pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1578Both Apothekerstraat 2 (G-ong)Pier A. Blijstrastal en schuur


2023
0.094128131866455


  terug