Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 356r

Pand:  0

Inleiding:  [0356r] den 6e februari 1665 Inventarisatie ende beschrijvinge gedaan ten huise van Albart Sybes Groen ter overstaan van de preasiderende burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Ghijsbart Jurians Fontein als geauthoriseerde curator over de nagelatene kinderen van Antie Jans bij Pytter Andries echtelijck verwerckt requirant ende Albart Sybes Groen voornoemt

Inventaris: 
[0356r] Bedden ende bedtscleren 
2 bedden met puelen 
2 paer gardijnen met de rabatten 
2 groene spreden 
een tafel spreed 
[0356v] een witte Spaanse decken 
een voerde deecken  
een voerde deecken 
een voerde dito, nog 2 dekens 
6 oorcussens 
4 dito  
2 stoelcussens ende 6 bed laeckens 
 
een cantoor  
een tafel met een steen 
10 stoelen 
een kindere kackstoel 
een wyge met 2 dekenties 
een schorsteens kleet met 2 spreeties 
6 stuckies pastelein 
een besloten banck  
2 rackies in de gangh 
2 emmers 
een kiste en een oude slaapbanck  
 
[0357r] 2 iseren potten 
een tange, hangiser ende een asschop  
een kaart en een almanach 
een vuegels kouw met 4 kanarien 
een uirwerck  
1 tinnen com, met enige tinnen lepels 
enig schuttelgoedt 
 
Winckel en winckel goederen, sampt winckelwaeren 
30 dosen 
110 soo groot als klein potten 
16 ronde bossen soo clein als groot  
8 winckel vaten 
een cas met 24 laden 
een kascke met enige glasen 
5 paar schalen soo groot als klein 
9 flessen 
[0357v] 2 leyen 
3 iseren stampers 
3 fijsels 
een grote toonbanck 
een oly tromp 
een pampier laad 
een voetbanck 
de winckel borden 
een hengsel daer de schalen aan hangen 
2 tinnen potten 
een grote iseren evenaer met een paer schalen 
een rijsbecken met een lepel 
3 coperen cranen met 2 messchen goten 
1 1/2 pont sloten wicht 
3 verndels pont messchen wicht 
620 pont gewicht  
3 coperen beckens 
2 ledders 
3 tinnen halfkannen  
[0357ar, let op: dubbel genummerd]  
5 tinnen mingels 
11 tinnen kanties soo clein als groot  
3 tinnen olymaeties 
6 blicken trachters 1 dito 
3 tinnen dito 
een toonbanck met 2 keers raemten 
een grote keers back  
de keers socken 
een iseren evenaar met 2 schalen  
6 keers laeden 
6 stellings, 1 dito 
een ferf kist 
een seroops vatie 
een tonne asch 
3 seven  
2 cruid zeven 
een grote smelt ketel 
een grote aschmoude 
[0357av, let op: dubbel genummerd]  
een aschstoter 
2 volle oxhoofden deck 
2 volle oxhoofden traan 
een ongel pars  
een ongel cuip 
een stoot cuip 
5 leppen 
2 smeer balijs 
een kees raemt met een druipbordt 
600 spitten 
2 voerde corven 
4 ongevoerde dito 
2 cronen 
2 kleine korfckes 
een smeerketel met een gootlingh 
een keersvorm met sijn toebehoren 
2 grote treeffies 
3 schoppen  
[0358r] een partij keersen tot 2545 ponden 
een parthij ongel bequaem tot keersen ad 24544 pond, ende onzuiver ongel 285 pond soo te samen 2739 pond met de tonnen  
een vattie zeroop tot 380 ponden, waeraff moet gaan 91 pond voor tarra 
een volle korff rosijnen 
een restie korte dito tot 35 pond 
260 vaties swartsel  
3300 dooskes swartsel 
2 korven glas  
een vat brandewijn waerop 40 vierdels 
 
den 10e februarii 1665 
 
9 steekans ende 8 mengelen traan 
18 kan lijnoly 
23 vierdels wijnazijn 
2 kleine coperen keersketels 
2 soutvaten ende een houten back 
 
[0358v] drie oly- ende traen tobkes 
3 tonties tot vuile oly ende traan 
3 korfkes tot keersgeern 
4 lemten borden  
114 bosch swavel stocken 
6 keers kisten 
1 sleep  
288 pont greuwen 
2 ongel tobben 
2 iseren backies 
1 coperen test onder de keersform 
2 ongel schwabbers 
2 lemmen scheren ende een vat steen  
1 tangh asschop ende 1 suver vorck  
1 puister, 2 hangers 
2 smeltcorven, 2 stocken  
1 suwer takel met schenckel haecks  
3 1/2 verndel canary saad  
[0359r] 3 varndel raap zaadt 
123 pont treeften als ander iserwerck 
... lood oly van anijs 
36 ledige ongel tonnen 
1 1/2 pont terpentijn oly  
1 pont genever oly  
9 lood geel corcum [= kurkuma] 
11 1/2 lood Spaens zeep 
1 coperen lepel 
9 pont fijne blauwsel 
9 pont groff blausel 
8 pont krijt witt 
3 pont goud glid  
2 pont rood crijt 
3/4 pont hele potloodt 
4 1/2 pont zap soet hout  
16 lood geel operament  
12 lood rottecruidt  
[0359v] 10 lood vermilioen 
1 zeroop boor 
1 craan boor 1 fret 
1 deck cas, seep spaan, winckel block 
1 saag 1 dissel 
1 berry  
2 grote brandewijns cannen 
1 pthij corck  
't goet staende ende hangende op de potkast 
64 lood sontasch  
9 pont corenten 
14 lood stoff van brillen 
3/4 pont Engels lijm  
3 pont catoen  
11 pont terpentijn 
18 pont licht geel oocker  
35 pont wosschen geel oocker  
51 pont rood steen 
[0360r] 40 pont romeni  
3 pont rood oocker 
46 pont hars 
98 pont hele rode oocker 
15 pont gewosschen rood oocker  
15 pont galnoten  
8 1/2 pont grein 
1 7/8 pont worm cruit 
3 7/4 pont calmus 
7 1/2 pont comijn 
1 1/2 pont muscaten 
5 pont nagel gruis 
4 3/4 pont stoten peper 
2 3/4 pont witte wieroock  
8 1/2 pont wit was 
1/2 pont droge zaly  
2 3/4 droge rosemarein  
[0360v] 9 1/4 pont hele Spaans groen 
3 pont corte caneel 
1 3/4 pont gemalen gengber  
1 3/4 pont hele gengber 
10 pont hele peper 
13 pont genever beyen  
14 pont wenckel zaad [= venkel]  
1/2 pont bakelaar  
12 1/2 pont kimmen  
15 1//4 pont geel was 
31 3/4 pont aluin 
11 1/2 pont hele swavel 
13 1/4 pont gemalen potloodt  
7 1/2 pont corcum  
6 pont lapis 
2 1/4 pont Spaans groen  
4 1/2 pont gemalen Spaans groen 
34 pont zuiver Luicker candij  
[0361r] 3 1/2 pont anijs 
162 pont Vlaams ongebleect keers geern  
137 pont Letouse keers geern 
186 pont soo Vlaams als Lettous gebleect keers geern 
208 pont soo gebleect als ongebleect keers geern 
ongeveer 183 3/44 pont lemmens in spitten sijnde  
25 bosch mancop  
7 helen quartelen ledich zijnde  
5 halfis ledich  
9 oly amen so ledige als daer wat in is  
164 pont hieden  
17 pont ruesel  
98 pont zijp honich 
22 boeck 1 ponts papier 
19 boeck 3 pont papier 
2 boeck asch grauw papier 
76 pont lange rosijnen met het vattie 
[0361v] 8 pont vijgen 
37 pont pruimen 
74 3/4 pont zuicker 
6 pont stijffsel met de ton 
63 pont anijs inlandts 
14 pont venkelzaad 
83 pont Straats anijs  
1 grote kinderwagen 
1 kijntien met een restie zeep 
119 bosch besems