Harlingen, inventarisatieboeken door de WAO

Sinds september 2016 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 33 Inventarisatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan verslagen van inventarisaties van sterfhuizen, zoals die plaatsvonden van 1589 tot 1727. Het project RedBot stelde hiervoor welwillend de foto's van deze inventarisatieboeken beschikbaar, het Hannemahuis een werkruimte en het Stadsarchief inhoudelijke ondersteuning. We zijn ze dankbaar.

De inventarissen die aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

N.B. Alleen als de lijst is gesorteerd op datum, is de extra kolom 'relatie' te zien, omdat die alleen dan de relatie met de volgende persoon in de lijst kan weergeven.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-11-01 18:02:05Vindplaats:  Tresoar, Nedergerecht Harlingen (13-16) inventarisnummer 206 folio 241r

Pand:  0

Inleiding:  [0241r] Inventarisatie en beschrivinge gedaen, ten overstaen van de praesiderende burgemeester Hendrick Coenraets, geadsocieert met doctore Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Sijbren Sibrens als gelastigde van d'Jan Jacobs gemeente armen, ten [doorgehaald: versoecke] sterfhuise van Sijke Dirx, van alle de goederen aldaer bevonden, geschiet op 't aengeven van Saeck Dirx des versturvene suster in manieren als volcht. Desen 3e december 1664

Inventaris: 
[0241r] een bedt met een puel 
5 oorcussens 
3 dekens 
7 laeckens 
13 slopen soo goet als volcht 
20 nuesdoecken 
enige oude doecken 
2 pueldoecken 
12 hemden 
[0241v] een kindere doeck 
6 schorteldoecken 
2 servetten 
een sloop en enige oude doecken 
36 stucks hooftgoet 
11 stucks halsgoet 
 
Wollen 
een hoick 
2 lijfkes 
een fuilmorten schort, een dito  
een paer mouwen, een paer dito 
een glad schort 
een swarte rock 
een blauwe rock 
2 kragen met 1 overlijff 
een overlijff met een hoet 
[0242r] een paer wanten 
een rock 
2 borstrocken 
2 lappen 
een rock met een linnen schort 
een wijtlingh met enige doecken 
 
een kas 
18 stucken steenwerck 
2 cannen 
19 stuck schuttelgoet 
een emmer 
een fuirbecken 
een wastobben 
een gootlingh ende 2 copere potten 
een puister 
een fuegel, treeft, hangiser 
een witte kees 
[0242v] 7 stoelcussens 
6 stoelen 
een spijgel, 1 dito 
1 tafeltie 
een cleerkorff 
een lanteern 
een koeckpanne 
een tange 
 
Aldus gedaen en geinventariseert. 
In kennis van ons commissaris en secretaris handen 
(get.) Hendrick Coenraets 
(get.) D. Wringer 1664