Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Feyke Klaasen Burghout zie ook: Feike Klaases; geb 1774 ... , ovl 7 aug 1826 Amsterdam, huwt met Baukje Jans Hoender, varensgezel in 1828, kinderen: Gerritje Feikes B, geb 10 aug 1810 te HRL, Antje Feikes, geb 4 mrt 1806 HRL, Antje B, geb 26 apr 1804 HRL; huw.get. bij A.K. de Haan en H. Jans, varensgezel, schoonbroeder van de bruid. wonende te HRL 1818; huw Grote Kerk HRL 1804, dopen Grote Kerk HRL 1804, 1806, 1810, BS geb 1811, huw 1818, huw 1828, ovl 1844; gebruiker van wijk D-003, varensgesel; eigenaar is T. Kabbeljauw erven, 1814. (GAH204); F.B. varendsgesel, wonende te HRL, is versogt geworden een Acte van Bekendheid te passeren ten behoeve van het huwelijk van Rinske Goykes Overberg; Donderdag den 11 jan 1798; Het Gerechte ordrs Vergadert zijnde, is F.C.B., Matroos in ''s Lands dienst ter zaake dezelve volgens zijne eigene Confessie, een Persoon Jan Freerks Harmanus zoon genaamd ten huize van een vrouwspersoon in de Wandeling Ammenitske genoemd, een stoot op de Borst gegeven had, geboet voor vijf Goudguldens boven de kosten en misen der Justitie. (GAH43)