Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Dirk Jans Trompetter Dirck J.T., ged 3 nov 1761 Grote Kerk HRL, zv Jan Jansen Trompetter en Trijntie Dircks; geb 1761 HRL, ovl 26 dec 1829 HRL, huwt met Janneke Claases, werkman in 1829, koornfacteur, N.H., kinderen: Janke T, geb 22 apr 1808 HRL, Simon T, geb 20 apr 1805 HRL, Geert Dirks T, geb 12 mrt 1800 HRL, Jan Dirks T, geb 1799 HRL, Tjietske Dirks T, geb 1792 HRL, Trijntje T, geb 1793 HRL, Klaas T, geb 1796 HRL, zv Jan Jans T, en Trijntje Durks; dopen Grote Kerk HRL 1801, 1805, 1808, BS ovl 1813, huw 1817, ovl 1829, huw 1833, huw 1837, ovl 1840, ovl 1861; gebruiker van wijk A-118, graanverschieter; eigenaar is E. Bonnema, 1814. (GAH204); D.J.T., mr bakker, en Janneke Claasen, ongehuwde jonge dogter, beide van HRL, zijnde de aangave gedaan door proc. IJ. Feddema op vertoonde Procuratie van de Bruidegom en Bruid ende Bruidsvader, 13 feb 1790; ondertrouw HRL; D.J.T. en Janneke Claassen, beide van HRL, hebben de laatste afkondiging gehad den 28 feb 1790 HRL, en zijn getrouwd den 2 mrt daaraanvolgende; woont in 6e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Trijntje Dirks Trompetter, geb 3 aug 1793, ged 20 aug 1793 Grote Kerk HRL; kind: Klaas Dirks Pet, geb 21 dec 1795, ged 3 jan 1796 Grote Kerk HRL; kind: Jan Dirks Trompetter, geb 12 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL