Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-05-12 08:15:16voorna(a)m(en)  familienaam info
Sybrand Tjallingii geb 20 feb 1783 HRL, ovl 20 dec 1857 HRL, huwt met Rijkje Fontein op 24 mei 1807 Sexbierum, huw.get. bij H. Dibbetz en J. Tuinhout, 1814, id. bij M. Blok en G. Tjallingii, broeder bruid. 1818, id. bij F. Fontein Jz en I. Hannema, 1819, id. bij P. Huidekoper en R. Fontein, oom bruid. 1836, plateelbakker in 1843, zeehandelaar en fabrikant in 1851, kinderen: Pieter, geb 30 aug 1810 HRL, Martha T, geb 28 nov 1811 HRL, zv Frans T, en Catharina Feytama; huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1818, huw 1819, huw 1834, huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017, reg attdv1826-93; gebruiker van wijk B-001, koopman; eigenaar is wed. F. Tjallingii, 1814. (GAH204); S.T. van HRL. en Rijkje Fontein van Sexbierum, zijnde de aangave geschied door advocaat Jacob Hanekuik onder productie van genoegzaam bewijs, met een gebod, 15 may 1807; ondertrouw HRL; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar en fabrikant, wijk D-014; VT1839; S.T., Fabrikant, van Competenten ouderdom, geloofwaardig, wonende te te HRL. in 1828, vermeld als getuige in een akte van bekendheid ten behoeve van Ida Greydanus; zie verder aldaar; S.T. eigenaar van perceel nr. 464 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 688, pakhuis, 84 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 42. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 37); id. van percelen nrs. 697 en 700 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 688, resp. huis en erf, en schuur, resp. 95 en 156 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen resp. 9 en 26; (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); id. van percelen nrs. 717, 719-721 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 688, resp. huis en erf, huis, plateelfabriek, huis en erf, resp. 400, 63, 220 en 240 m2, klasse onbebouwd: alle 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150, 15, 160 en 75. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 40); S.T. en mede-eigenaars van percelen nrs. 925 en 926 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 689, resp. pakhuis of zoutbergplaats, pakhuis of zoutbergplaats, resp. 128 en 36 m2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 34 en 14. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 42); id. van percelen nrs. 933 en 945 te HRL, koopman, woonplaats HRL, legger nr. 689, resp. zoutkeet, pakhuis of zoutbergplaats en erf, resp. 290 en 67 2, klasse onbebouwd: beide 1, belastbaar inkomen bebouwd resp. 150 en 20. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 43)