Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Teertke Ruurds Tetske R., ged 28 feb 1758 Grote Kerk HRL, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; ged 9 okt 1759 Grote Kerk HRL, dv Ruird Pijtters en Lijsbeth Andrijs; geb 1760 HRL, ovl 25 aug 1847 HRL, huwt met Louwrens Botes Tuininga, dv Ruurd Pieters en Lijsbeth Andries; BS ovl 1847; 1856 overlijdens; Louwrens Botes Tuininga en T.R., beide van HRL, hebben hunne laatste afkondiging gehad den 30 jan 1780 HRL, en zijn den 13 feb naastvolgende getrouwd; oud 80 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-045; VT1839; kind: Bote Lourens, geb 31 okt 1780, ged 28 nov 1780 Grote Kerk HRL; kind: Lijsbeth Laurens Tuininga, geb 5 mrt 1783, ged 25 mrt 1783 Grote Kerk HRL; kind: Jan Lourens, geb 11 mrt 1788, ged 1 apr 1788 Grote Kerk HRL; kind: Trijntje Laurens Tuininga, geb 27 jul 1790, ged 17 aug 1790 Grote Kerk HRL; kind: Pieter Lourens Tuininga, geb 12 aug 1792, ged 4 sep 1792 Grote Kerk HRL; kind: Jannigje Lauws Tuininga, geb 29 aug 1798, ged 4 sep 1798 Grote Kerk HRL