Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Jan Harmens Gonggrijp geb 1767 HRL, ovl 17 mrt 1837 in de trekvaart tussen Leeuwarden en Ritzumazijl dood is gevonden, 1e huwt met Grietje Klazes Overdijk op 30 mei 1811 HRL, paruikmaker, 1e huwelijksafkondigingen zondag 19 May 1811 voor het Huis der Gemeente, 2e afk. 26 May 1811, ondertrouw 15 May 1811, 2e huwt met Gepke Cornelis de Jong, huw.get. bij F.R. Eerenbeef en T.J. Siedses, winkelier, 1817, kinderen: Klaas Jans G, geb 1791 HRL, Fetje G, geb 13 sep 1805 HRL, Antje G, geb 24 apr 1801 HRL, Tetje G, geb 4 feb 1800 HRL, zv Harmen Jans G, en Tetje Walings Faber; dopen Grote Kerk HRL 1800, 1801, 1805, BS huw 1811wafk, hu, huw 1817, ovl 1837, ovl 1848, ovl 1852; eigenaar en gebruiker van wijk A-115, baardscheerder, 1814. (GAH204); J.H.G. en Gooitje Claasen Overdijk, beide van HRL, zijnde wegens de bruid gecompareerd Rommert Claasen Overdijk, goede bekende, 25 okt 1788; ondertrouw HRL; woont in 1e quartier, links:niets, rechts:niets; Rijtuigenreg. 1795-1805; kind: Harmen Jans Gonggrijp, geb 17 jul 1789, ged 4 aug 1789 Grote Kerk HRL, moeder is Grietje Klaasses; kind: Klaas Jans Gonggrijp, geb 1 sep 1790, ged 14 sep 1790 Grote Kerk HRL, moeder is Grietje Klaases; J.H.G. eigenaar van perceel nr. 266 te HRL, baardscheerder, woonplaats HRL, legger nr. 244, huis en erf, 77 m2, klasse onbebouwd 1, belastbaar inkomen bebouwd 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. 34); J.H.G., baardscheerder, geloofwaardig, van Competente ouderdom, en wonende te HRL, is versogt eene Acte van Notori?teit te passeren, ten behoeve van het huwelijk van Frans Eerenbeef, Pottebakkersknegt, wonende te HRL