Harlingen, bewoners

Onderstaande gegevens zijn afkomstig uit verscheidene bronnen in het Harlinger Gemeentearchief. Ze zijn bijeengezocht en verwerkt door Jan van Wilsum, voormalig gemeente-ambtenaar bij de afdeling Burgerzaken aldaar. In de loop der jaren voerde hij uit hoofde van zijn functie de nodige genealogische en historische zoektochten uit en hield daar aantekeningen van bij. In zijn vrije tijd werkte hij de aantekeningen uit en rubriceerde hij alles wat hij gevonden had.

Het resultaat is een lijst van meer dan 50.000 eigennamen met daarbij vermelding van gebeurtenissen en vindplaatsen. De vindplaatsen worden aangegeven met een vermelding zoals 'B.S. voor Burgerlijke Stand', of met een boeknummer zoals 'GAH650', verwijzend naar inventarisnummers uit 'Harlingen, inventaris der archieven', door mr. H.T. Obreen, uitgegeven door A.J. Osinga, Bolsward, 1968.

Tip van een lezer: als bij overlijden 'ongehuwd' wordt vermeld, kan dat ook betekenen dat iemand weduwe of weduwnaar was. Blijven zoeken dus!

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:15voorna(a)m(en)  familienaam info
Pieter Doekes Galama wed. P.D.G. gebruiker van wijk G-060, eigenaar is Johannes Leyenaar, 1814. (GAH204); P.D.G. en Trijntje Pieters, beide van HRL, en laatst geproclameert op dato dezes 27 feb 1774 HRL, en toen getrouwt; ovl voor 1815, huwt met Trijntje Pieters; BS ovl 1823; huwt met Hinke Eelkes op 17 mei 1795 HRL, komt van HRL, laatste afk. 17 mei 1795, N.H., koopt greidland in 1799, kinderen:Jeltje G, geb 19 dec 1808 HRL, Eelke Pieters (G), geb 18 jan 1804 HRL, Doeke Pieters, geb 18 mei 1802 HRL, Doekje, geb 2 dec 1799 HRL; huw Grote Kerk HRL 1795, dopen Grote Kerk HRL 1799, 1802, 1804, 1808; kind: Jeltje Pieters Galema, geb 19 dec 1808, ged 1 jan 1809 Grote Kerk HRL; bezit een hond, belasting: f. 2:0:0, mei 1805, 1806. (GAH650); heeft een huisbediende, 8e quartier/Buitenbuurt, huisno. 6, belasting: f. 1:0:0, mei 1802, 1803, 1804, 1805. (GAH650); lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, Buitenbuurt: f. 200:0:0 (GAH650); woont in 8e quartier, Buitenbuurt, links: f. 0:5:0, rechts: . -10:0; (lijst namen ingezetenen:(b650); curator in 1803, Saske Jans Persijn weduwe Seerp IJsbrandi, verzoekt in plaats van haar ovl man een ander als administrator of curator over Anne Rintjes, reeds sedert een reeks van jaren absent, aan te stellen. Na hesitatie aangesteld P.D. G