Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1812   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1812 Jacobus Hannemaadjunct-maire
1812 Adrianus de Roockadjunct-maire
1812 Ijpe Jetzes Rodenhuislid van de municipale raad
1812 Sikke Yzenbeeklid van de municipale raad
1812 Yde Hoornstralid van de municipale raad
1812 Jan van der Veenlid van de municipale raad
1812 Sikke Poptalid van de municipale raad
1812 Dirk Cornelis Zijlstralid van de municipale raad
1812 Wybe Hanekuiklid van de municipale raad
1812 Pieter Dekethlid van de municipale raad
1812 Freerk Dirks Fonteinlid van de municipale raad
1812 G.A. Herklotzlid van de municipale raad
1812 Pieter Rodenhuislid van de municipale raad
1812 Frans F. van Estalid van de municipale raad
1812 Harmen Wennekeslid van de municipale raad
1812 Jan W. Houtsmalid van de municipale raad
1812 Jacob Roordalid van de municipale raad
1812 Sybrandt G. Hingstlid van de municipale raad
1812 Wyger Harmenslid van de municipale raad
1812 D. Siersmalid van de municipale raad
1812 Dirk Fonteinlid van de municipale raad
1812 A.R. van Dalsenlid van de municipale raad
1812 Cornelis Mollemalid van de municipale raad
1812dr. Nieubuurlid van de municipale raad
1812 Willem Sandt Van Nootenlid van de municipale raad
1812 Jan Fonteinlid van de municipale raad
1812 I. Huyslid van de municipale raad
1812 Dirk Vellingalid van de municipale raad
1812 Bouwe Fonteinlid van de municipale raad
1812 Jan Hannemalid van de municipale raad
1812 Jelle Wildschutlid van de municipale raad
1812 Jan Yzenbeeklid van de municipale raad
1812 Klaas Blokmaire