Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1783   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1783 Johan Dani Toussaintburgemeester
1783 Jarig Westraburgemeester
1783 Lolle W. Steensmaburgemeester
1783 Jane van Slootenburgemeester
1783 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1783 Barend van der Meulenburgemeester (overleden 1783)
1783 Sijds Schaafburgemeester
1783 Eilardus Folcardus Harkenrothburgemeester
1783 Sibout Sierks Hoornstraburgemeester
1783 Jouke Olinjusgezworen gemeensman
1783 Harmanus de Waardgezworen gemeensman
1783 Petrus Couperusgezworen gemeensman
1783 Hotze Romkes Binxmagezworen gemeensman
1783 Claas Poortgezworen gemeensman
1783 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1783 Fedde Acroniusgezworen gemeensman
1783 Tjalle Bosschagezworen gemeensman (overleden 1783)
1783 Claas Heins gezworen gemeensman
1783 Feike Camsmavroedsman
1783 Menno Tuiningavroedsman
1783 Gerlof Claessen Steinfurthvroedsman
1783 Simon Friezemanvroedsman
1783 Junius Alemavroedsman
1783 Rein Hendriks Fabervroedsman
1783 Taeke Stephanus Stephanivroedsman
1783 Jarig Westravroedsman
1783 Pierre Peauxvroedsman
1783 Frederikus Tangermanvroedsman
1783 Jan Tamboezervroedsman
1783 Jan Oosterhoutvroedsman
1783 Augustinus Mockemavroedsman
1783 Anthonie Biermavroedsman
1783 Harmen Radsmavroedsman
1783 Abraham Wijngaardenvroedsman
1783 Alberts Jans Gonggrijpvroedsman
1783 Claas Y. Wijngaardenvroedsman
1783 Hotze Romkes Binxmavroedsman
1783 Jan van 't Vlievroedsman
1783 Jacob Ruitingavroedsman
1783 Jan Waxvroedsman
1783 Albert Wijmers Bakkervroedsman
1783 Johannes Ewout Frankvroedsman
1783 Bernardus Jelgersmavroedsman (overleden 1783)
1783 Oege Veenstravroedsman (overleden 1783)
1783 Rein Brouwervroedsman
1783 Menno Vinkvroedsman