Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1769   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1769 Albert Ijbes Osingaburgemeester
1769 Lolle W. Steensmaburgemeester
1769 Cornelis Aerdenburgburgemeester
1769 Fedde Acroniusburgemeester
1769 Lammert Hauckemaburgemeester
1769 Jane van Slootenburgemeester
1769 Hendrik Schaafburgemeester
1769 Kleis Lantingburgemeester
1769 Johan Dani Toussaintgezworen gemeensman
1769 Barend van der Meulengezworen gemeensman
1769 Jan Olivier gezworen gemeensman
1769 Johannes Peauxgezworen gemeensman
1769 Hidde Brouwergezworen gemeensman
1769 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman (overleden 1769)
1769 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1769 Bernardus Jelgersmagezworen gemeensman
1769 Hans Willem van Plettenberggezworen gemeensman
1769 Abraham Alemavroedsman
1769 Augustinus Mockemavroedsman
1769 Albartus de Haasvroedsman
1769 Frederik Hooglandvroedsman
1769 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1769 Hermanus Siccamavroedsman
1769 Magnus van Arsenvroedsman
1769 Abraham Wijngaardenvroedsman
1769 Claas Poortvroedsman
1769 Claas Pieters Leijstravroedsman
1769 Jarig Westravroedsman
1769 Johannes Ruitingavroedsman
1769 Heiman Heimans vroedsman
1769 Jan Waxvroedsman
1769 Harmen Radsmavroedsman
1769 Jan Wijngaardenvroedsman
1769 Johannes Peauxvroedsman
1769 Sijbe de Vriesvroedsman
1769 Joost Gonggrijpvroedsman
1769 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1769 Sibout Sierks Hoornstravroedsman
1769 Simon Blomvroedsman
1769 Hendrik Reins Brouwervroedsman (overleden 1769)
1769 Watze Haanstravroedsman
1769 Feike Camsmavroedsman
1769 Pierre Peauxvroedsman
1769 Anthonie Biermavroedsman