Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1767   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1767 Lammert Hauckemaburgemeester
1767 Hans Willem van Plettenbergburgemeester
1767 Kleis Lantingburgemeester
1767 Hendrik Schaafburgemeester
1767 Bernardus Jelgersmaburgemeester
1767 Johan Dani Toussaintburgemeester
1767 Lolle W. Steensmaburgemeester
1767 Jan Olivier burgemeester
1767 Jane van Slootengezworen gemeensman
1767 Hendrik Cornelis Wassenaargezworen gemeensman
1767 Sijds Altenagezworen gemeensman (overleden 1767)
1767 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1767 Albert Ijbes Osingagezworen gemeensman
1767 Cornelis Aerdenburggezworen gemeensman
1767 Fedde Acroniusgezworen gemeensman
1767 Hidde Brouwergezworen gemeensman
1767 Harmen Radsmavroedsman
1767 Jan Wijngaardenvroedsman
1767 Lieuwe Hiddes Tjesmavroedsman
1767 Sibout Sierks Hoornstravroedsman
1767 Joost Gonggrijpvroedsman
1767 Hendrik Reins Brouwervroedsman
1767 Watze Haanstravroedsman
1767 Feike Camsmavroedsman
1767 Simon Blomvroedsman
1767 Albartus de Haasvroedsman
1767 Abraham Alemavroedsman
1767 Augustinus Mockemavroedsman
1767 Abraham Wijngaardenvroedsman
1767 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1767 Hermanus Siccamavroedsman
1767 Magnus van Arsenvroedsman
1767 Johannes Ruitingavroedsman
1767 Barend van der Meulenvroedsman
1767 Claas Pieters Leijstravroedsman
1767 Jarig Westravroedsman
1767 Pieter de Bruinvroedsman (overleden 1767)
1767 Jan Waxvroedsman
1767 Heiman Heimans vroedsman
1767 Johannes Peauxvroedsman
1767 Sijbe de Vriesvroedsman