Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1750   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1750 Hendrik Cornelis Wassenaarburgemeester
1750 Sjoerd Bouwes Bosschaburgemeester
1750 Age Dirks Hoogeboomburgemeester
1750 Abraham Roosenburgemeester
1750 Wijbrandus van Itsmaburgemeester
1750 Joost Agemaburgemeester
1750 Hendrik Schaafburgemeester
1750 Tjeerd Cornelis Brouwerburgemeester
1750 Meije Harmens Meijergezworen gemeensman
1750 Claas Pieters Leijstragezworen gemeensman
1750 Doede Johannes Vosmagezworen gemeensman
1750 Joost Gonggrijpgezworen gemeensman
1750 Jan Hooglandgezworen gemeensman
1750 Laurens Tabes gezworen gemeensman
1750 Dirk Sijtses Wyniagezworen gemeensman
1750 Hermanus Siccamagezworen gemeensman
1750 Abraham Alemavroedsman
1750 Simon Heins vroedsman
1750 Tjepke Hillemavroedsman
1750 Wopke Boumavroedsman
1750 Jan Hendriks Overzeevroedsman (overleden 1750)
1750 Magnus van Arsenvroedsman
1750 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1750 Heiman Heimans vroedsman
1750 Jan Wijngaardenvroedsman
1750 Jarig Westravroedsman
1750 Harmen Arents Baksmavroedsman
1750 Harmen Radsmavroedsman
1750 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1750 Claes Pieters van den Brug(H)vroedsman
1750 Simon Blomvroedsman
1750 Lammert Hauckemavroedsman
1750 Jan Sipkes Bumavroedsman
1750 Augustinus Mockemavroedsman
1750 Taeke Stephanivroedsman
1750 Thomas Meijervroedsman
1750 Cornelis Freerks Veersmavroedsman
1750 Andries Pieters de Boervroedsman
1750 Jan Olivier vroedsman
1750 Johan Dani Toussaintvroedsman