Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1748   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1748 Wijbrandus van Itsmaburgemeester
1748 Abraham Roosenburgemeester
1748 Laurens Tabes burgemeester
1748 Pier Jarigs Brettonburgemeester (overleden 1748)
1748 Junius Munterburgemeester (overleden 1748)
1748 Hendrik Schaafburgemeester
1748 Joost Agemaburgemeester
1748 Andries Pieters de Boerburgemeester
1748 Simon Hiddemaburgemeester
1748 Heiman Heimans gezworen gemeensman
1748 Age Dirks Hoogeboomgezworen gemeensman
1748 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1748 Abraham Roosengezworen gemeensman
1748 Sjoerd Bouwes Bosschagezworen gemeensman
1748 Tjeerd Cornelis Brouwergezworen gemeensman
1748 Claas Pieters Leijstragezworen gemeensman
1748 Cornelis Freerks Veersmagezworen gemeensman
1748 Joost Gonggrijpgezworen gemeensman
1748 Abraham Alemavroedsman
1748 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1748 Simon Blomvroedsman
1748 Wopke Boumavroedsman
1748 Harmen Radsmavroedsman
1748 Taede Gerardus Steensmavroedsman
1748 Dirk Sijtses Wyniavroedsman
1748 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1748 Taeke Stephanivroedsman
1748 Augustinus Mockemavroedsman
1748 Jan Olivier vroedsman
1748 Doede Johannes Vosmavroedsman
1748 Claes Pieters van den Brug(H)vroedsman
1748 Lammert Hauckemavroedsman
1748 Hermanus Siccamavroedsman
1748 Meije Harmens Meijervroedsman
1748 Jarig Westravroedsman
1748 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1748 Jan Sipkes Bumavroedsman
1748 Simon Heins vroedsman
1748 Jan Hooglandvroedsman
1748 Jan Wijngaardenvroedsman
1748 Taeke Sierds Schrikvroedsman (overleden 1748)
1748 Hendrik Cornelis Wassenaarvroedsman
1748 Claas Pieters Leijstravroedsman