Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1743   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1743 Doede Johannes Vosmaburgemeester
1743 Wiltetus Jelgersmaburgemeester
1743 Joost Agemaburgemeester
1743 Cornelis Freerks Veersmaburgemeester
1743 Danker de Kempenaerburgemeester
1743 Junius Munterburgemeester
1743 Andries Pieters de Boerburgemeester
1743 Hendrik Schaafburgemeester
1743 Jan Donkergezworen gemeensman
1743 Hermanus Gonggrijpgezworen gemeensman
1743 Wopke Boumagezworen gemeensman
1743 Harmen Arents Baksmagezworen gemeensman
1743 Ulbo Haniagezworen gemeensman
1743 Claes Pieters van den Brug(H)gezworen gemeensman
1743 Pier Jarigs Brettongezworen gemeensman
1743 Seerp Stevens Swermsgezworen gemeensman
1743 Tjeerd Cornelis Brouwervroedsman
1743 Hendrik Cornelis Wassenaarvroedsman
1743 Heiman Heimans vroedsman
1743 Taede Gerardus Steensmavroedsman
1743 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1743 Stittert Jetses Bontekoevroedsman
1743 Jan Hendriks Overzeevroedsman
1743 Harmen Radsmavroedsman
1743 Rein Sybedavroedsman
1743 Simon Hiddemavroedsman
1743 Abraham Alemavroedsman
1743 Age Dirks Hoogeboomvroedsman
1743 Abraham Roosenvroedsman
1743 Laurens Tabes vroedsman
1743 Lammert Hauckemavroedsman
1743 Augustinus Mockemavroedsman
1743 Hendrik Everts vroedsman (overleden 1743)
1743 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1743 Jan Sipkes Bumavroedsman
1743 Hermanus Siccamavroedsman
1743 Jan Wijngaardenvroedsman
1743 Simon Heins vroedsman
1743 Joost Gonggrijpvroedsman
1743 Claas Pieters Leijstravroedsman
1743 Simon Blomvroedsman