Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1725   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1725 Claas Gerrits van Slootenburgemeester
1725vaandrig Rein Sikkes Menaldaburgemeester
1725 Simon Hiddemaburgemeester
1725 Joost Agemaburgemeester
1725 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1725 Jacobus Corverburgemeester
1725 Jan Nollidesburgemeester
1725 Jan Krijtenburgburgemeester
1725 Lolke Jarigs Westragezworen gemeensman
1725dr. Vincent Heinsiusgezworen gemeensman
1725 Joost Harmens Gonggrijpgezworen gemeensman
1725 Danker de Kempenaergezworen gemeensman
1725 Sibout Sierks Hornstragezworen gemeensman (overleden 1725)
1725 Allardus Laquartgezworen gemeensman
1725 Laes Haselaargezworen gemeensman
1725 Hans Cornelis Oosterveengezworen gemeensman
1725 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1725 Hotze Swermsvroedsman
1725 Wopke Boumavroedsman
1725 Livius Rijpemavroedsman
1725 Hendrik Everts vroedsman
1725 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1725 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1725 Barent Rowelvroedsman
1725 Harmen Sopingiusvroedsman
1725 Ulbo Haniavroedsman
1725 Willem Anskes Zeestravroedsman
1725 Rein Hendriks Fabervroedsman
1725 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1725 Pier Jarigs Brettonvroedsman
1725 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1725 Doede Johannes Vosmavroedsman
1725oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1725 Hessel Wijtses Wassenaarvroedsman
1725 Sake Timens Sibesmavroedsman
1725 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1725 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1725 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1725 Jacob Claas Steningavroedsman (overleden 1725)
1725 Sierck Dirks Hilaardavroedsman