Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1724   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1724 Claas Gerrits van Slootenburgemeester
1724 Danker de Kempenaerburgemeester
1724 Jacobus Corverburgemeester
1724 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1724 Jan Nollidesburgemeester
1724 Jan Krijtenburgburgemeester
1724 Laes Haselaarburgemeester
1724 Simon Hiddemaburgemeester
1724 Allardus Laquartburgemeester
1724 Wieger Freerks Mockemagezworen gemeensman
1724 Claas Gerrits van Slootengezworen gemeensman
1724dr. Vincent Heinsiusgezworen gemeensman
1724 Joost Harmens Gonggrijpgezworen gemeensman
1724 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman (overleden 1724)
1724 Lolke Jarigs Westragezworen gemeensman
1724 Sibout Sierks Hornstragezworen gemeensman
1724 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1724 Jacob Jansen Kuijkgezworen gemeensman (overleden 1724)
1724 Hans Cornelis Oosterveengezworen gemeensman
1724 Danker de Kempenaergezworen gemeensman
1724 Danker de Kempenaerraad ter admiraliteit te Amsterdam
1724 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1724 Livius Rijpemavroedsman
1724 Barent Rowelvroedsman
1724 Danker de Kempenaervroedsman
1724 Sake Timens Sibesmavroedsman
1724 Jacob Tjeerds van der Formvroedsman
1724vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1724 Willem Anskes Zeestravroedsman
1724 Ulbo Haniavroedsman
1724 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1724 Claas Gerrits van Slootenvroedsman
1724 Rein Hendriks Fabervroedsman
1724 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1724 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1724 Pier Jarigs Brettonvroedsman
1724 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1724 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1724 Joost Agemavroedsman
1724 Doede Johannes Vosmavroedsman
1724oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1724 Hessel Wijtses Wassenaarvroedsman
1724 Harmen Sopingiusvroedsman
1724 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1724 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1724 Jacob Claas Steningavroedsman
1724 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman (overleden 1724)
1724 Jelle Jansen Wiersmavroedsman (overleden 1724)
1724 Hotze Swermsvroedsman
1724 Wopke Boumavroedsman