Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1723   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1723 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1723 Danker de Kempenaerburgemeester
1723 Jacobus Corverburgemeester
1723 Allardus Laquartburgemeester
1723 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1723 Jan Krijtenburgburgemeester
1723 Laes Haselaarburgemeester
1723 Sjoerd Pieters Biermaburgemeester
1723dr. Vincent Heinsiusgezworen gemeensman
1723 Jacob Jansen Kuijkgezworen gemeensman
1723 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1723 Jacob Claas Steningagezworen gemeensman
1723 Sake Timens Sibesmagezworen gemeensman
1723 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1723 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1723 Lolke Jarigs Westragezworen gemeensman
1723 Hans Cornelis Oosterveengezworen gemeensman
1723 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1723 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1723 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1723 Jan Nollidesvroedsman
1723 Hotze Swermsvroedsman
1723oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1723 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1723 Claas Gerrits van Slootenvroedsman
1723 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1723 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1723 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1723 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1723 Joost Agemavroedsman
1723 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1723 Livius Rijpemavroedsman
1723 Barent Rowelvroedsman
1723 Harmen Sopingiusvroedsman
1723 Sibout Sierks Hornstravroedsman
1723 Pier Jarigs Brettonvroedsman
1723vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1723 Willem Anskes Zeestravroedsman
1723 Simon Hiddemavroedsman
1723 Jan Ruurds Boetema(N)vroedsman (overleden 1723)
1723 Doede Johannes Vosmavroedsman