Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1722   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1722 Jarig Sjoerds Weimaburgemeester
1722 Laes Haselaarburgemeester
1722 Sjoerd Pieters Biermaburgemeester
1722dr. Dominicus Sloterdijkburgemeester (overleden 1722)
1722 Joost Harmens Gonggrijpburgemeester
1722 Danker de Kempenaerburgemeester
1722 Allardus Laquartburgemeester
1722 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1722 Jan Nollidesburgemeester
1722 Hessel Wijtses Wassenaargezworen gemeensman
1722 Hendrik Everts gezworen gemeensman
1722 Laes Haselaargezworen gemeensman
1722 Jacob Jansen Kuijkgezworen gemeensman
1722 Jacob Claas Steningagezworen gemeensman
1722 Andries Pieters Gladsmagezworen gemeensman
1722 Jacobus Corvergezworen gemeensman
1722dr. Vincent Heinsiusgezworen gemeensman
1722 Sake Timens Sibesmagezworen gemeensman
1722 Jan Krijtenburgvroedsman
1722 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1722 Claas Gerrits van Slootenvroedsman
1722 Sijbren Sijbrens Cannegietervroedsman
1722 Lolke Jarigs Westravroedsman
1722oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1722 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1722 Jacob Cornelis Bonkvroedsman
1722 Joost Agemavroedsman
1722 Tjalle Arjens Fopmavroedsman
1722 Barent Rowelvroedsman
1722 Harmen Sopingiusvroedsman
1722 Sibout Sierks Hornstravroedsman
1722 Doede Johannes Vosmavroedsman
1722 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1722 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1722 Willem Anskes Zeestravroedsman
1722 Simon Hiddemavroedsman
1722 Jan Ruurds Boetema(N)vroedsman
1722 Laurens Jansen Clinckhamervroedsman
1722 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1722 Livius Rijpemavroedsman
1722vaandrig Rein Sikkes Menaldavroedsman
1722 Jacob Claas Steningavroedsman
1722 Hotze Swermsvroedsman