Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1719   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1719vaandrig Rein Sikkes Menaldaburgemeester
1719 Jacobus Corverburgemeester
1719 Jarig Sjoerds Weimaburgemeester
1719 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1719 Tjeerd Bouwens burgemeester
1719 Jan Krijtenburgburgemeester
1719 Hendrik Everts burgemeester
1719 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1719 Joost Harmens Gonggrijpgezworen gemeensman
1719 Danker de Kempenaergezworen gemeensman
1719 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman (overleden 1719)
1719 Allardus Laquartgezworen gemeensman
1719 Sijbren Sijbrens Cannegietergezworen gemeensman
1719 Lolke Jarigs Westragezworen gemeensman
1719 Laes Haselaargezworen gemeensman
1719 Jacob Cornelis Bonkgezworen gemeensman
1719 Harmen Sopingiusgezworen gemeensman
1719 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1719 Livius Rijpemavroedsman
1719 Willem Anskes Zeestravroedsman
1719 Simon Hiddemavroedsman
1719 Jan Ruurds Boetema(N)vroedsman
1719 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1719 Jacob Jansen Kuijkvroedsman
1719dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1719 Andries Pieters Gladsmavroedsman
1719 Hotze Swermsvroedsman
1719 Jarig Pieters Adamavroedsman (overleden 1719)
1719 Jan Nollidesvroedsman
1719 Sake Timens Sibesmavroedsman
1719 Claas Gerrits van Slootenvroedsman
1719 Hessel Wijtses Wassenaarvroedsman
1719 Wieger Freerks Mockemavroedsman
1719oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1719 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1719 Lolke Jarigs Westravroedsman
1719dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1719 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1719 Joost Agemavroedsman
1719 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1719 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1719 Barent Rowelvroedsman
1719 Sibout Sierks Hornstravroedsman