Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1718   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1718 Claas Rinnerts Wijnsmaburgemeester
1718 Jan Krijtenburgburgemeester
1718 Laes Haselaarburgemeester
1718 Hendrik Everts burgemeester
1718 Tjalle Arjens Fopmaburgemeester
1718 Simon Hiddemaburgemeester
1718vaandrig Rein Sikkes Menaldaburgemeester
1718 Jacobus Corverburgemeester
1718 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1718 Jacobus Goslingsgezworen gemeensman (overleden 1718)
1718 Sijbren Sijbrens Cannegietergezworen gemeensman
1718 Wieger Freerks Mockemagezworen gemeensman
1718 Tjeerd Bouwens gezworen gemeensman
1718 Jacob Cornelis Bonkgezworen gemeensman
1718 Barent Rowelgezworen gemeensman
1718 Harmen Sopingiusgezworen gemeensman
1718 Allardus Laquartgezworen gemeensman
1718 Jarig Sjoerds Weimavroedsman
1718 Jan Nollidesvroedsman
1718 Sake Timens Sibesmavroedsman
1718 Hessel Wijtses Wassenaarvroedsman
1718 Jarig Pieters Adamavroedsman
1718oud-vaandrig Arjen Altenavroedsman
1718 Sjoerd Pieters Biermavroedsman
1718dr. Dominicus Sloterdijkvroedsman
1718 Jelle Jansen Wiersmavroedsman
1718 Tjeerd Bouwens vroedsman
1718 Aert Jacobs Jacobidesvroedsman (overleden 1718)
1718 Hans Cornelis Oosterveenvroedsman
1718 Sibout Sierks Hornstravroedsman
1718 Evert Arjens Oosterbaanvroedsman
1718 Livius Rijpemavroedsman
1718 Willem Anskes Zeestravroedsman
1718 Jan Ruurds Boetema(N)vroedsman
1718 Jacob Alberts Wijnaldavroedsman
1718 Joost Harmens Gonggrijpvroedsman
1718 Danker de Kempenaervroedsman
1718 Jacob Jansen Kuijkvroedsman
1718 Sierck Dirks Hilaardavroedsman
1718dr. Vincent Heinsiusvroedsman
1718 Andries Pieters Gladsmavroedsman